Společnost dlouhodobě investuje v oblasti výzkumu a vývoje, přičemž jedním z jejích aktuálních nových výrobků je plastová příkopová tvarovka (PPT) vyvinutá ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Jedná se o silniční nebo železniční žlab s modelovým označením PPT V (velký žlab odpovídající příkopové tvárnici TZZ3) a PPT M (malý žlab odpovídající příkopové tvárnici TZZ4).

Realizace žlabů při opravě Štěrboholské spojky v Praze


- Certifikace – certifikováno pro použití na liniových stavbách v celé EU
- Nízká hmotnost = úspora nákladů (na dopravu i instalaci)
- Unikátní zámek (odpadá nutnost spárování a údržby spár)
- Pružnost – při mechanickém zatížení se nechová křehce
- Skladnost – 24 kusů PPT V či 40 kusů www.stabilplastik.cz na paletě
- Flexibilita – lze na místě upravovat řezáním pro směrově zakřivené části příkopů
- Fixace – na spodní straně žebrování pro snadnou fixaci na podklad
- Ekologičnost – vyrobena z recyklovaných plastů a opět 100% recyklovatelná za využití bezodpadové technologie
- PPT lze snadno provrtat ukotvit ji k podkladu v prudším terénu

Základní charakteristika produktu PPT V (PPT M):
- Rozměry: 1087 x 300 x 55 mm (765 x 300 x 55 mm)
- Hmotnost: 12 kg (9 kg)
- Počet na bm:  3+⅓ (skladebný rozměr 30 cm)

Spojení malého PPT M a velkého žlabu (vlevo), velký žlab PPT V (vpravo)


Stabilplastik, spol. s r. o.
Hošťálkova 392/1b
169 00 Praha 6 - Břevnov
mobil: +420 602 311 846
e-mail: jan.suchopar@stabilplastik.cz
www.stabilplastik.cz