V České republice si zatím buduje svou pozici na trhu, a tak je vhodné se na Electrosteel a jeho produkty podívat podrobněji.

Kvalita na prvním místě
Electrosteel Castings Limited (ECL) je světový výrobce potrubí a tvarovek z tvárné litiny pro vodovodní a kanalizační systémy s více než padesátiletou tradicí. Díky respektu k rozdílům mezi jednotlivými trhy a individuálním potřebám zákazníků, se může starat o mnoho klientů v Evropě, v USA, na indickém subkontinentu, v jihovýchodní Asii, na Blízkém a Středním Východě, Africe, atd. Více než 50 % z vyrobeného potrubí a tvarovek je určeno pro export. ECL je držitelem certifikátu kvality ISO 9001. Kvalita výrobků ECL je schválena a přijata ve více než 50 zemích světa. V průběhu let společnost získala certifikáty a potvrzení kvality pro své výrobky z tvárné litiny od společností ­DVGW (Německo), BSI Kitemark (Velká Británie), ACS (Francie), UL a FM (USA), ISI (Indie) a dalších. Od roku 2004 se ECL může chlubit certifikátem systému environmentálního managementu ISO 14001.

Od traktorů k potrubí
Pro lepší rozpoznání a naplnění potřeb zákazníků v Evropě společnost ECL založila své pobočky ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Itálii a v Německu. Prostřednictvím těchto poboček ECL distribuuje výrobky do ostatních evropských zemí. O dovoz a distribuci potrubí z tvárné litiny pro vodovodní (Electrofresh) a kanalizační systémy (Electrosteel) do České republiky se od konce roku 2010 stará česká společnost TOPAGRI s. r. o., která byla v roce 2006 založena za účelem dovozu traktorů nejvyšší kvality od finského výrobce Valtra.

Potrubí se jmenovitým průměrem DN 80 až DN 1000 se do České republiky dováží ve spolupráci s pobočkou v Německu. Vnější protikorozní povrchovou ochranu vodovodních trubek tvoří zinko-aluminiový povlak (85/15) o minimální hmotnosti 400 g/m2. Přes tento povlak je následně nanesena vrstva modrého epoxidu. Vyložení cementovou maltou z vysokopecního cementu podle platné normy EN 197-1 tvoří vnitřní ochranu trubek. Na veškeré dovážené trubky se vztahuje certifikát potvrzující splnění technických požadavků, které stanovuje platná technická norma ČSN EN 545:2011. Pro vysoce agresivní půdy a místa s výskytem bludných proudů jsou vhodné trubky se speciální vnější povrchovou ochranou – navíjenou polyethylenovou TT páskou. U potrubí Electrofresh jsou na výběr 3 typy spojů:

•    Hrdlový nejištěný spoj „TYT“
•    Hrdlový jištěný spoj „VI+“
•    Hrdlový jištěný spoj s návarkem „Electrolock®“

Tvárná litina i pro kanalizační systémy
Kanalizační trubky jsou vyráběny podle normy ČSN EN 598:2010 s jmenovitou světlostí DN 80 až DN 1000 s vnitřní výstelkou z hlinitanového cementu a vnější ochranou tvořenou zinkovým povlakem v síle 200 g/m2 a krycí vrstvou červenohnědého epoxidu. Kanalizační trubky jsou na českém trhu k dispozici také se 3 typy spojů, stejně jako vodovodní trubky.

Tvarovky od sousedů
Tvarovky doplňující dovážený sortiment společnosti TOPAGRI pro ČR pochází v současné době od německého výrobce Ludwig Frischhut, který je členem Sdružení pro těžkou protikorozní ochranu GSK.

Služby českého importéra
Společnost TOPAGRI má vlastní sklad zboží v Berouně na ploše o rozloze cca 1 ha. Všem zákazníkům je k dispozici technické poradenství již při přípravě projektu a odborná asistence přímo na stavbě. Oddělení potrubních systémů (TOPVODA) je schopné rychle a pružně reagovat na specifické požadavky zákazníka. Pro projektanty je na webových stránkách www.topvoda.cz k dispozici kladečské schéma ke stažení.

Výběr z referencí
V České republice se s potrubím výrobce Electrosteel realizovala již řada referenčních staveb. Mezi nejvýznamnější patří stavba Ivančice – výtlačný řad Padochovka s potrubím DN 300 spoj „TYT“ v délce 418 m, rekonstrukce kolektorů Modřany, kde bylo použito 1010 ks tvarovek a vodovod Velká Bíteš v délce přes 700 m (DN 200, DN 150, DN 100 a DN 80 spoj „TYT“). Potrubí DN 500 s vnější zesílenou protikorozní ochranou – TT páskou bylo použito při výstavbě OBI Pardubice. V Rokycanech bylo v letošním roce položeno potrubí DN 200 se spojem „TYT“ v délce 324,5 m.

V současné době probíhá oprava skupinového vodovodu v okrese Sokolov. Gravitační řad I měří 1 949 m a propojuje vodojem v obci Chlum Svaté Máří s vodojemem v obci Dasnice. V letošním roce bude opraveno 1 232 m. Oprava probíhá z části (cca 350 m) v lesním porostu (pozn.: dančí oboře) a zbytek na poli. Řad I stávajícího potrubí DN 400 z šedé litiny a oceli je postupně vyměňován za potrubí DN 400 z tvárné litiny Electro­steel, přičemž se zde používají i jištěné hrdlové spoje typu „VI+“. Právě tato pokládka se stala předmětem související videoreportáže.

Více možností pro zákazníky
Potrubí Electrosteel i tvarovky Ludwig Frischhut je možné nakupovat a konzultovat přímo u dovozce nebo v sítích velkoobchodů. Tato spolupráce má za cíl usnadnit přístup zákazníka k informacím i k samotným produktům.

TOPAGRI s. r. o. - oddělení TOPVODA
Košťálkova 1527, 266 01  Beroun
mobil: 702 091 025, tel: 311 636 766
www.topvoda.cz