Nezávislá odborná porota hodnotí u každé společnosti čtyři klíčové pilíře – firemní strategii, řízení a finanční výkonnost, produktivitu a inovace a v neposlední řadě firemní kulturu.

Firmy, které úspěšně projdou Czech Best Managed Companies programem, prokazují kvalitu řízení na úrovni těch nejlepších. Na rozdíl od intuitivního řízení mají dlouhodobou strategii a všichni zainteresovaní lidé vědí, jaký je cíl a proč. „Neustále pracujeme na zlepšování našich procesů a fungování skupiny a tento program pokládáme za skvělý feedback našeho snažení. V minulých ročnících jsme dostali cenné rady a náměty v jednotlivých oblastech našeho fungování, které nám pomohly soustředit se na naše slabší stránky. Tak nám přišlo škoda této možnosti nevyužít i v tomto ročníku,“ komentoval obhajobu titulu Czech Best Managed Companies generální ředitel společnosti HELUZ Ing. Jan Smola, MBA. „Na programu oceňujeme především pohled zvenčí, odborníci na dané oblasti, přicházející mimo naši společnost, netrpí provozní slepotou a pomáhají nám dívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Je sice pravda, že ne všechny náměty lze v našich podmínkách realizovat, ale minimálně nám to pomáhá podívat se na danou problematiku v širším spektru a v jiných souvislostech.“

HELUZ už dnes ale není jen výrobcem cihelného systému, ale skupinou HELUZ GROUP, která se rozšiřuje o aktivity mimo obor s cílem diverzifikovat rizika a zúročit nabyté podnikatelské zkušenosti i mimo stavebnictví. Do portfolia skupiny patří  výrobce komínových systémů  společnost Ciko s.r.o., Dřevovýroba na pile ve Starém Sedle, mediální online agentura X Production a kromě toho HELUZ GROUP provozuje i sportovní střelnici a golfový Driving range v Šindlových Dvorech. Zatím posledním a v historii společnosti i největším posílením skupiny byla loňská akvizice společnosti na výrobu izolačních skel IZOS s výrobními závody v Sudoměřicích, Žatci a Plzni.