... atraktivních nebytových prostor v přízemí domů.

V současné době se stavba nachází ve fázi výstavby základových konstrukcí a konstrukcí spodní stavby. Nosný systém všech obytných objektů je koncipován jako železobetonový monolitický skelet. Výhradním dodavatelem betonových směsí pro tuto stavbu je společnost CEMEX Czech Republic s. r. o. Výrobu, dodávku a uložení betonu do konstrukcí zajišťuje provozovna společnosti CEMEX v Praze – Malešicích.
Velký důraz je při ­výstavbě ­Rezidenčního souboru TESLA Hloubětín kladen na moderní metody stavění, snižování emisí uhlíku a také na dosažení energeticky velmi úsporného bydlení. Byty nabízí moderní systémy větrání s rekuperací tepla, vyšší patra jsou vybavena předokenními ­roletami a klimatizací. Díky kvalitnímu obvodovému plášti domy uživatelům poskytnou bydlení s nízkými náklady na vytápění zařazené v energetické třídě B, což představuje kategorii velmi úsporného bydlení.
Tomuto trendu se ve výstavbě podřizuje i dodavatel betonových směsí – společnost CEMEX Czech Republic s. r. o. Ta zde pro realizaci základových ­konstrukcí a konstrukcí spodní stavby nyní dodává betonovou směs s názvem VERTUA, která je vyráběna až se 30% snížením podílu emisí CO2 ve srovnání s běžnými betony. Beton Vertua Plus je vyráběn dokonce se snížením podílu emisí CO2 až o 50 %. Betonové směsi Vertua jsou dostupné v jednotlivých třídách pevnosti v tlaku (C20/25 až C35/45) a splňují požadavky platných norem a jsou vhodné pro betonáž základů a základových prvků, stropů, sloupů, stěn i vnějších konstrukcí.
To, že jsou k přírodě šetrné betony s označením VERTUA nyní v hojné míře používány při výstavbě Rezidenčního souboru TESLA Hloubětín, nám potvrdil i obchodní zástupce společnosti CEMEX pan Zdeněk Churánek. Ten k průběhu betonáží na této stavbě říká:
„Naše betony s označením VERTUA dodáváme na stavbu Rezidenčního souboru TESLA v Hloubětíně od samotného zahájení výstavby. Beton je používán k výstavbě jak základových konstrukcí, tak i svislých konstrukcí suterénu.“

Jak je beton VERTUA vyráběn a čem tkví jeho přínos životnímu prostředí?
Pro výrobu betonu VERTUA je používán cement s označením CEM I s nižším obsahem slínku, jehož vypalování představuje energeticky, a tím i emisně velmi náročný proces. Použitím takto upraveného cementu při výrobě betonu lze dosáhnout až 50% snížení emisí CO2.


Co si od uvedení betonu VERTUA na trh slibujete?
Z mého pohledu je uvedení produktové řady betonu ­Vertua® jakýmsi milníkem ve vývoji stavebních materiálů s nízkými emisemi CO2. Díky klimatickým certifikátům, které jsme ­získali, můžeme už dnes vyplnit mezeru v oblasti klimaticky neutrálních produktů. Nastavujeme tak měřítka pro udržitelný způsob výstavby s orientací na budoucnost. Sázíme na nízkou energetickou náročnost ve výrobě a máme jasnou strategii dalšího snižování emisí CO2 při výrobě cementu. Navíc již dnes investujeme do vývoje technologií budoucnosti.

Nabízí beton VERTUA vedle snížení podílu emisí při jeho výrobě i stejnou kvalitu jako běžně vyráběné betony?
Bezesporu ano. Beton VERTUA je dostupný běžně v jednotlivých třídách pevnosti v tlaku (C20/25 až C35/45) a splňuje požadavky platných norem. Jeho největší výhodou je pomalý nárůst pevnosti, což vyhovuje provádění betonářských prací při vyšších venkovních teplotách, kdy i po 28 dnech vykazuje beton vysoký stupeň hydratace. Dobré počáteční pevnosti samozřejmě beton dosáhne již po několika dnech.

Znamená to, že se CEMEX chce v budoucnu více angažovat v zapojení do ochrany klimatu?
Je tomu přesně tak. Naše společnost usiluje o lepší, udržitelnou budoucnost a naším závazkem je být do roku 2050 klimaticky neutrální. Udržitelný způsob výstavby a vztah k ekologii tak patří k našim hlavním prioritám.
Osobně jsem přesvědčen o tom, že tuto naši filozofii bude sdílet stále širší okruh investorů a stavebních firem a takových projektů, jakým je výstavba bytového souboru TESLA v Hloubětíně, realizovaných s přispěním betonu VERTUA, bude rychle přibývat,“ uzavírá naše setkání pan Zdeněk Churánek.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek