Pro všechny odpůrce norem či inovací jde o pracné řešení, které zdržuje. Tento názor je pochopitelně na místě. Nicméně pokud chceme to nejkritičtější místo u oken – tedy spáru - řešit důkladně, musíme tomu věnovat více péče. Naštěstí jsou těsnicí systémy, které celý proces velmi zjednodušují. Hovořit budeme o komprimačních páskách.

Komprimační pásky, po letech jejich používání, stále vyvolávají různé protichůdné názory. Především v komunitách realizačních firem jsou pásky často podceňovaným či nedoceněným nástrojem. Slýcháváme hlasy, že páska okno k ostění „nepřilepí“, zatímco polyuretanová pěna ano, že páska velmi rychle expanduje a není tedy čas okno do otvoru vsunout, že pásky odpadávají, netěsní a nedrží.
Názory jsou různé a většina těch negativních vychází z nepochopení celého produktu nebo ze špatných zkušeností s lacinými materiály, které vypadají jako komprimační pásky, ale funkčně do nich mají hodně daleko.

Jeden produkt = 3-stupňový těsnicí systém
Předně je důležité zmínit, že úlohou komprimační pásky není ukotvení ani přilepení otvorové výplně do otvoru. Koneckonců to není ani úlohou polyuretanové pěny. Kvalitní kompri páska, a hovořme konkrétně o té nejlepší na trhu, illmod Trio+, je kompletním třístupňovým těsnicím systémem. V jediném produktu tak najdeme všechny tři roviny těsnění: na exteriérové straně těsní páska proti dešti, vnitřní strana slouží jako tepelná izolace a na interiéru funguje páska jako těsnění proti vodním parám.

Co dělá pásku páskou
Laik by řekl „molitan“. Komprimační páska, která snad vzhledově připomíná molitan, je však velice sofistikovaným materiálem. Unikátní funkčnost pásky je dána speciální chemickou impregnací syntetickou pryskyřicí a na vnitřní straně vodotěsnou vrstvou. Zvýšenou schopnost těsnosti na interiéru umožňuje další integrovaná páska. Součtem jde tedy o komplikovaný systém, díky kterému páska správně expanduje, bezchybně těsní a skvěle odolává UV záření.

Jednoduchá, protože funguje
Utěsnění připojovací spáry podle zmíněné TNI se běžně provádí systémem parotěsných a paropropustných fólií a PUR pěny jako tepelného izolantu. To je řešení naprosto správné, avšak může být zbytečně zdlouhavé, pokud zabudováváme okno do předem připraveného čistého ostění, např. u novostaveb či přístaveb. V takových případech je impregnovaná páska illmod Trio+ naprosto nejrychlejším řešením. Při aplikování jde o velmi čistou práci. Nic nemusí vytvrzovat, nic se nemusí ořezávat. Důležitá je samozřejmě teplota vzduchu zajišťující expanzi. Při teplotě okolo 20 stupňů Celsia nabývá illmod Trio+ do plné šíře zhruba půl hodiny. Takže je zde dostatečný prostor pro usazení okna v otvoru.
Abyste komprimačním páskám přišli na chuť, je potřeba nejen pochopit jejich funkční princip, ale především si je vyzkoušet. A věřte, že pokud začnete pracovat třeba s páskou illmod Trio+, nebudete chtít měnit.

Tremco-illbruck s. r. o.
Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3
www.tremco-illbruck.cz, www.montazokna.cz