Jedním z posledních trendů jsou pásky s celoplošnou samolepicí vrstvou, které odbourávají dodatečné používání jakýchkoliv lepidel, butylových proužků a perlinek u dosud zažitých materiálů.

Není na škodu si rychle připomenout důvod používání parotěsných a paropropustných pásek při instalaci oken. Vše se v podstatě točí kolem tepelného izolantu, který vyplňuje prostor mezi okenním rámem a ostěním. Aby byl tento izolant trvale funkční, a bavíme se zejména o polyuretanové pěně, je potřeba zajistit jeho dobrou kondici, tedy uchovat jej v suchu. Jak víme, zatím neexistuje PUR pěna, která by bez problémů snášela vlhkost a UV záření. Z tohoto důvodu je nutné ochránit pěnu ve spáře hydroizolačně exteriérovou vodotěsnou páskou a na interiérové straně páskou, proti prostupu vodních par. Zkrátka vnitřní uzávěr spáry musí mít vyšší ekvivalentní difúzní tloušťku než uzávěr venkovní a celkově musí tyto uzávěry zajistit neustálé odvětrávání a vysychání spáry podle osvědčené zásady „uvnitř těsnější než zvenku“.

Důležitost upevnění

Uchycení okenní těsnicí pásky na zeď je v podstatě nejdůležitějším krokem a často jde o vůbec nejpracnější část v celém procesu montáže okna. Různé způsoby fixace pásky na zdivo obnášejí různé stupně pracnosti, což bývá častou noční můrou montážních firem. Vidina další práce, absence investora či technického dozoru pak způsobují, že k ošetření připojovací spáry nakonec vůbec nedojde, a okno tak zůstává pouze zapěněné.
Dnešní trh nabízí tři druhy upevňování okenních pásek na zdivo. Zaprvé je to páska opatřená butylovým proužkem. Pro trvale funkční uchycení na zeď je potřeba povrch opatřit penetračním nátěrem. Pak je zde varianta jen samotné pásky, k jejímuž uchycení je zapotřebí aplikovat k tomu určené lepidlo, např. ­illbruck SP025. Poslední upevnění je pomocí perlinky, jež je pevnou součástí těsnicí pásky. S perlinkou se pracuje běžným způsobem, tedy zapravením některým stavebním lepidlem. Hitem posledních dvou let je čtvrtý způsob uchycení, a to pomocí integrované samolepicí vrstvy, kterou je opatřena páska po celém jejím povrchu.

Kvalitní lepidlo je základem pro důkladné uchycení pásky na ostění

Bez kvalitního lepidla to nejde

Klíčovým parametrem dobře fungující samolepicí okenní pásky je bezesporu lepidlo. Při aplikaci samolepicích pásek na stavbách jsme se mohli už několikrát přesvědčit, co znamená, když je páska opatřená nedostatečnou vrstvou lepidla nebo dokonce lepidlem, které si absolutně nerozumí s běžným stavebním podkladem! Nalepení takové membrány na ostění je jistě rychlé. Poměrně rychlá je však i doba, během které začnou pásky odpadávat.
Přídržnost levných těsnicích pásek se dá samozřejmě zlepšit různou chemickou impregnací, ovšem tento fakt na druhou stranu degraduje kouzlo „samolepek“, tedy jejich jednoduchost. Těsnicí pásky s kvalitním akrylovým lepidlem naopak umožňují lepení bez dodatečných penetračních nátěrů.

Tvarovatelnost se cení

Snadná přizpůsobitelnost samolepicí pásky různým stavebním detailům je velmi ceněnou vlastností zjednodušující práci montážníkům. Výhodu tvárné pásky poznáme nejen při řešení nároží, ale i při běžné manipulaci. Předpokladem pro dobrou tvarovatelnost je měkký a poddajný flís, který se pozná už při dotykovém testu.

Kdy volit samolepku

Samolepkou lze v podstatě plošně nahradit jakoukoliv okenní pásku, která používá některý z již zmíněných systémů uchycení. Hlavní motivací pro přechod k samolepkám je prostě jen rychlost a extrémní jednoduchost jejich aplikace. Kvalitní samolepicí pásky pak lze lepit na jakýkoliv podklad bez nutnosti penetrace. Úplnou špičkou jsou pásky, u kterých se nerozlišuje interiérová a exteriérová varianta, ale jednoduše se aplikuje jeden materiál dovnitř i ven, např. illbruck ME508 TwinAktiv.

Tremco-illbruck s. r. o.
Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3
www.tremco-illbruck.cz
www.montazokna.cz