Související směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU také uvádí, že po 31. 12. 2018 nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci budou budovami s téměř nulovou spotřebou energie a do 31. 12. 2020 všechny nové budovy budou budovami s téměř nulovou spotřebou energie.

Nemalou péči si v tomto kontextu vyžádají také budovy stávající. Zateplování pláště budov patří k nejefektivnějším opatřením na poli úspor energií budov nově realizovaných i rekonstruovaných. Touto problematikou se zabývá firma COLORLAK, a. s. a konkrétně její specializovaná značka EKOLAK, která nadále rozvíjí technologie zateplovacích systémů, ale i ostatního sortimentu jako interiérových a fasádních barev, omítkovin, lepicích a stěrkových hmot a penetračních a základních nátěrů.
Z širokého výrobního programu nyní krátce představíme jen kontaktní zateplovací systémy a s ním spojené fasádní barvy a dekorativní omítkoviny.

Kontaktní zateplovací systémy
Kontaktní zateplovací systémy s Evropským technickým schválením podle ETAG 004 jsou určeny pro dodatečné zateplení obvodových plášťů budov s izolací z expandovaného polystyrenu EKO-STZ P nebo minerálních vláken EKO-STZ M. Kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ působí jako kompaktní celek, přičemž jednotlivé složky byly vyvinuty tak, aby jejich vzájemné spolupůsobení umožnilo dosažení optimálních mechanických vlastností, maximální užitnosti a životnosti zateplovacího systému. Důkazem dlouholeté kvality zateplení a tedy spokojenosti zákazníků jsou tisíce různých realizaci po celé ČR i v zahraničí.

Fasádní barvy
Fasádní barvy z produkce COLORLAKu jsou nejen výborným prostředkem k ochraně fasády před klimatickými vlivy, ale zároveň skýtají skvělou příležitost pro zvýšení estetického a vizuálního působení objektů. Řada fasádních barev je sestavena tak, aby umožnila komplexní řešení problematiky povrchových úprav fasád v provedení akrylátových, silikonových, silikátových nebo vápenných nátěrových hmot, případně flexibilní speciálky. Jsou dodávány barvy hladké i jemně zrnité, ale i varianty umožňující výraznou dekoraci. Fasádní barvy vynikají výbornou kryvostí, zpracovatelností, přídržností, omyvatelností i skvělou propustností vodních par. Barvy jsou vhodné pro aplikaci na všechny typy běžných podkladů, od břízolitu, přes omítky až po zdivo, na novostavby, pro rekonstrukci starších objektů i na historické a sanované objekty. Barvy jsou tónovány v Tónovacím systému COLORLAK do stovek odstínů. Pro letošní sezónu je připravena nová vzorkovnice DEKOR nabízející 270 základních barevných odstínů postavených na vysoce světlostálých pigmentech. Díky svým jedinečným vlastnostem jsou vhodné i do oblastí se zvýšeným zatížením nepříznivými klimatickými podmínkami nebo prašností.

Sortiment fasádních barev obsahuje celkem 6 druhů fasádních barev, 3 akrylátové (EKOFAS JZ, ­FASAX a EKOFAS DEKOR), 2 silikonové (FASAX EXTRA a FASIKON) a jednu silikátovou (­FASAX SILIKÁT). V současnosti je na trhu preferován trend silikonových fasádních barev, které se vyznačují vysokou odolností proti vodě a proti znečištění. Charakteristickým prvkem těchto výrobků je jejich výborná propustnost vodních par.

Dekorativní omítkoviny
Dekorativní omítkoviny umožňují díky široké škále struktur a paletě barevných odstínů dosáhnout velmi efektního vzhledu fasád. Součástí nabídky značky EKOLAK byly vedle nejžádanějších disperzních omítkovin, které jsou velmi oblíbené díky svým mechanickým vlastnostem a snadné údržbě, také minerální omítkoviny, které jsou velmi cenově přístupné, a silikátové omítkoviny, které jsou určeny především pro objekty se zvýšenými nároky na paropropustnost. Tato skupina byla rozšířena o skupinu silikonových dekorativních omítkovin, které jsou schopny odolávat zvýšenému klimatickému namáhání i znečištění ovzduší při současném zachování paropropustnosti.

Sortiment omítkovin obsahuje celkem 9 dekorativních omítkovin, 3 akrylátové (EKOPUTZ, KC PUTZ a STRUKTURPUTZ), 3 silikonové (EKOPUTZ SILIKON, KC PUTZ SILIKON a STRUKTURPUTZ SILIKON) a tři silikátové (EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ SILIKÁT a STRUKTURPUTZ SILIKÁT). Na přání zákazníka se každá z těchto omítkovin standardně vyrábí ve třech nebo čtyřech různých zrnitostech. Tak jako u fasádních barev je i u omítkovin preferována silikonová varianta.

Je jasné, že v tomto desetiletí bude nadále pokračovat výrazný rozvoj tohoto segmentu stavebního trhu, který je jedním z nejméně dotčených současnou ekonomickou krizí.

Spolupráce s projektanty, autorizovanými inženýry, aplikačními firmami a dalšími odborníky je jedinou a léta ověřenou cestou, jak Vám můžeme nabídnout co nejkomplexnější služby. Spotřeba energií bude neustále klesat a budete-li chtít tímto tempem snížit i vaše výdaje za otop, řešení vám nabízí firma ­COLORLAK.

COLORLAK, a.s.
Tovární 1076, 686 03 Staré Město,
tel.: 572 527 111, fax: 572 541 215
e-mail: info@colorlak.cz, www.colorlak.cz