Dne 19. května 2010 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPDB2). Směrnice zavazuje členské státy, aby do 31.12.2020 byly všechny nové budovy realizovány s téměř nulovou spotřebou energie. Pro veřejnou správu se termín zkracuje do roku 2018.

Jaká konkrétní opatření budou přijata, se brzy dozvíme.  Nová současná výstavba se bude realizovat jako nízkoenergetická výstavba a postupně budeme přecházet ke stavbám tzv. pasivního domu.
Toto si uvědomují výrobci tepelných izolací a snaží se vyrábět izolace s co nejlepšími izolačními vlastnostmi. Mezi tyto přední výrobce patří německá společnost Puren GmbH, vyrábějící tvrdé polyuretanové izolace druhé generace pod označením PIR izolace. V současné době se jedná o izolace nejlépe izolující. PIR izolace při požáru nešíří plamen, nedýmí a neodkapávají žhavými částicemi.  Jejich chování je zcela odlišné od polystyrenu. PIR izolace mají vysokou tepelnou použitelnost. Odolávají dlouhodobě teplotám +90 °C, krátkodobě až 250 °C. Teplota střešního pláště u šikmých střech může dosáhnout až +90 °C. Běžné pěnové plasty při těchto teplotách sublimují a mění svou velikost. Již při tloušťce tepelné izolace 16 cm dosahuje hodnot tepelného odporu 6,95 m2K/W. To odpovídá nízkoenergetickému standardu. Stejného tepelného odporu dosáhneme u minerálních izolací tloušťky 24 – 26 cm.                                                                                                                       Výrobce nabízí izolace pro široké použití. Snižování tepelných mostů tzv. termopodložkami u parapetů okenních rámů, u provětrávaných fasád, styk základu a obvodového zdiva,  zateplování podhledů s povrchovou úpravou, dodatečné zateplení balkonů  a výrobu atypických izolačních prvků dle přání zákazníka.
Izolace PIR se nejvíce uplatňují při nadkrokevním zateplování šikmých střech, teras a plochých střech.
Jednoduchá a bezpečná montáž jsou zárukou kvality.

Obchodní zastoupení pro CZ a SK:
JITRANS TRADE, s. r. o.
Na Hranici 12a, 586 01 Jihlava
www.puren.cz, www.jitrans-trade.cz
e-mail: info@jitrans.cz