Společnost Gascontrol Plast a.s. je jedním z předních tuzemských dodavatelů plastových potrubních systémů z HDPE pro využití v plynárenství, vodárenství a oboru tlakových kanalizací. Novinkou je zprovoznění nové linky na výrobu potrubí až do průměru 630 mm.

Technický vývoj činí z polyetylenu trubní materiál budoucnosti. Starší typy s technickou inovací přinášely jako přidanou hodnotu vyšší tlakovou odolnost při stejné síle stěny a zároveň vyšší odolnost vůči rychlému šíření trhliny. Materiál poslední generace označovaný jako PE 100 RC (resistent to crack – odolný vůči šíření trhliny) přináší při zachování výše uvedených vlastností navíc odolnost vůči pomalému šíření trhliny a bodovému napětí. Toto v praxi znamená, že materiály není nutno obsypávat při klasické pokládce pískem a při užití bezvýkopových technologií pokládky by případné vrypy neměly způsobit vznik trhlin. Přepočty odolností materiálu předpokládají životnost potrubí nad 100 let.

V současné chvíli předběhl technický vývoj legislativu a ne­existuje žádná platná norma ani jiný předpis, který by popisoval, jakou má mít potrubí konstrukci a k čemu je vhodné. Obecně se tedy vychází z německé specifikace PAS 1075 (Public ­available ­specification – veřejně dostupná specifikace). Ta popisuje různé konstrukce potrubí viz obrázek. Typy 1 a 2 jsou funkčně totožné, odlišuje se jen typ 3, jenž je opatřen polypropylenovým pláštěm, který je naextrudován nad nominální průměr. Dříve zmiňovaný mýtus „čím více vrstev, tím lepší potrubí“ je již překonaný, platil v době, kdy se vzájemně kombinovaly materiály PE 100 s PE 100 RC.

V sortimentu Gascontrolu Plast a.s. jsou dva moderní typy potrubí z materiálu PE 100 RC. Prvním je RCTEC – typ 1 dle PAS 1075, vhodný především pro bezobsypové technologie pokládky a bezvýkopové technologie pokládky s nižším rizikem poškození. Druhým je RC-DUALTEC – typ 3 dle PAS 1075 opatřený dodatečným PP pláštěm. Tento zaručuje dostatečnou ochranu vůči poškození i při nejdrastičtějších metodách bezvýkopových pokládek jako například Berstliningu. Je tedy vhodný pro všechny známé metody pokládky.

Gascontrol plast, a.s.
Dělnická 883/46, 735 64  Havířov-Město
telefon: 596 496 841, fax: 596 411 087
e-mail: marketing@gascontrolplast.cz, www.gascontrolplast.cz