I zde však žijí lidé, kteří navštěvují úřady, kulturní nebo sportovní akce situované v srdci měst a potřebují bezpečně a pohodlně zaparkovat.
Ne jinak je tomu v ­severočeské metropoli Liberci. Zdejší ­krajský úřad se tíživou situaci v oblasti parkování rozhodl řešit. Odkoupil území s chátrajícími budovami v blízkosti krajského úřadu a v místě vzniklého brownfieldu se rozhodl postavit zbrusu nový parkovací dům. Od ledna letošního roku již parkovací dům v 244 parkovacími místy slouží obyvatelům a návštěvníkům Liberce. Lví podíl na jeho úspěšném dokončení má stavební sdružení Metrostav DIZ a OHLA ŽS, které výstavbu parkovacího domu realizovalo. My jsme v uplynulém období již hotovou stavbu navštívili a o průběhu výstavby jsme zde měli možnost hovořit s vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ, paní Ing. Marií Oczadly. Ta v úvodu našeho setkání říká: „Výstavbu parkovacího domu v sousedství Krajského úřadu v Liberci jsme zahájili 10. 10. 2022. O rok později 12. 12. 2023 jsme představitelům kraje předali hotovou stavbu.“

Co vedlo investora k rozhodnutí vybudovat v centru města nový parkovací dům?
Bezesporu to byla neutěšená situace v oblasti parkování v okolí úřadu, která tížila jak jeho zaměstnance, tak i návštěvníky. Doposud bylo totiž u budovy krajského úřadu jediné parkoviště se 138 parkovacími místy, které sloužilo výhradně zaměstnancům úřadu. Uvedením nového parkovacího domu do provozu se tato situace mění výrazně k lepšímu. Ten ve svém nitru nabízí hned 244 parkovacích míst, z nichž rovných 100 je určeno pro veřejnost.

Můžete nám v krátkosti popsat konstrukční a stavební řešení nového parkovacího domu?
Parkovací dům je řešen jako šestipodlažní, otevřená budova. Vyniká statickým řešením nosné konstrukce, která je kombinací ocelových sloupů a nosníků s filigránovými panely a monolitickou nadbetonávkou. Z důvodu požární odolnosti jsou všechny ocelové nosné konstrukce opatřeny požárním obkladem. Střecha je navržena jako zelená. Významný architektonický prvek stavby tvoří monolitická železobetonová stěna s otiskem vlnitého plechu a zábradlí, které je zhotoveno z vlnitého perforovaného plechu. Šestipodlažní budova má dva vjezdy a výjezdy. První je situován ve spodní části od obchodního centra Forum, druhý pak z Náchodské ulice ve čtvrtém nadzemním podlaží. Parkovací dům funguje v režimu 24/7 a ve své správě jej má Krajská správa silnic Libereckého kraje.


Pamatuje nový parkovací dům i na rychle se rozvíjející elektromobilitu u nás?
Ano, pamatuje. A nejen to. Dům disponuje vedle čtyř klasických dobíječek i dvěma rychlodobíjecími stanicemi pro elektromobily, přičemž se myslelo i na cyklisty, kteří si zde mohou dobít elektrokola.

V čem spočívala největší náročnost celé akce?
Výstavba nového parkovacího domu probíhala v samotném centru města, což si vyžádalo dočasná dopravní omezení. Samozřejmě to kladlo zvýšené nároky na logistiku a bezpečnost práce. Podařilo se nám úspěšně vyřešit i problémy se zakládáním jednoho ze stavebních objektů. Za náročné a nevšední považuji také zvolené konstrukční a architektonické pojetí stavby.

Jaké finanční náklady si stavba vyžádala?
Stavební náklady na výstavbu parkovacího domu si vyžádaly částku ve výši cca 203,4 mil. Kč bez DPH.

Co stavba přinese obyvatelům Liberce?
„Bude to především pohodlné a dostupné parkování v centru města s možností rychlého vyřízení agendy na Krajském úřadu v Liberci. Na projekt výstavby parkovacího domu pak navazují další práce při úpravě zdejšího okolí, které počítají se zpřístupněním řeky, revitalizací prostranství, stánkem s občerstvením i veřejným WC. Tato navazující stavba (náplavka) je samostatnou investicí Libereckého kraje a nebyla tedy součástí stavby parkovacího domu. Náplavku budou tvořit nové schodišťové stupně vhodné k sezení, v novém parku navazující na původní zeleň bude situován vodní prvek, vysázeny budou nové dřeviny a okrasné rostliny. Vytvořena bude i nová zpevněná plocha, kde se počítá s konáním trhů, slavností apod. Pevně věřím, že nový parkovací dům bude obyvatelům a návštěvníkům Liberce bezvadně sloužit po mnoho desetiletí,“ uzavírá naše setkání v Liberci Ing. Marie Oczadly ze společnosti Metrostav DIZ.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek