Pokud se přidají další dva zvýšené požadavky, jako je obydlené podkroví a zvláštní klimatické podmínky, musí být podstřeší dokonce vodotěsné (třída 1). S izolačním systémem šikmých střech puren od společnosti puren gmbh lze realizovat jak dešti odolné, tak vodotěsné podstřeší, a to přímo v kombinaci s vysoce účinnou a trvale spolehlivou PIR tepelnou izolací.

Vysoce účinná izolace i pro šikmé střechy
Vysoce účinná izolace s nízkou tloušťkou materiálu, to jsou nezaměnitelné vlastnosti PIR izolačních systémů od společnosti puren. S izolačním systémem puren lze tyto specifické vlastnosti výrobku využít i u šikmých střech s nejvyššími dodatečnými požadavky. Díky celoplošnému napojení na pero a drážku lze snadno dosáhnout celoplošné izolace nad krokvemi bez tepelných mostů. Desky z tuhé PU pěny, které jsou k dispozici ve stupních tepelné vodivosti λD 0,022, 0,025 a 0,026 jsou v závislosti na laminaci a tloušťce materiálu na horní straně laminovány monolitickou a difuzně otevřenou high-tech podstřešní membránou.

Svařitelné za studena i za tepla
Kromě hodnoty SD < 0,35 m přesvědčí třívrstvá podstřešní membrána bez oslnění i variabilní spojitelností. Membrána je vybavena typickým purenovým systémem „lepení na lepidlo“ na překrývajících se okrajích. Současně lze podkladní střešní membránu odolnou proti větru, dešti a vodě svařovat za studena pomocí THF bobtnacího prostředku nebo za tepla pomocí horkovzdušného vysoušeče. Aby bylo možné zajistit potřebnou šířku svarového spoje 2 cm při svařování horkým vzduchem nebo 3 cm při svařování bobtnajícím svařovacím prostředkem, je puren HIGH-TECH UDB vybavena extra širokým přesahem s rezervou 4 cm.


Difuzně otevřené spojovací lišty
V kombinaci s 30 cm širokým lemovacím pásem puren HIGH-TECH UDB nabízeným v systému lze nejen vodotěsně provést všechny detaily, ale také technicky bezchybně integrovat oplechování, hřebeny a hřebenáče do podstřeší. Kromě toho se spojovací pás používá při tvorbě vodotěsné podstřešní krytiny pro předepsané krytí kontralatí. Díky nízké hodnotě SD je vazba kontralatí možná bez rizika pronikání vlhkosti.

Robustní a těsné
Jak ukazují aktuální testy na veletrhu FIW v Mnichově, při použití systému jako provizorního krytí ve fázi výstavby s izolačním systémem šikmých střech puren lze upustit od utěsnění hřebíky pod kontralatěmi, aniž by hrozilo poškození vlivem pronikání vlhkosti. Kromě toho byl izolační systém pro šikmé střechy puren sub-roof testován také z hlediska odolnosti proti krupobití. Při tomto testu byl robustní izolační systém šikmých střech bombardován kroupami o průměru 30 až 50 mm s typickou rychlostí a v pravém úhlu k povrchu. Po dokončení testu byla podstřešní konstrukce puren zařazena do třídy odolnosti proti krupobití HW3 / HW4.

Jeden systém pro mnoho řešení
Pomocí jediného, ale ­mimořádně flexibilního systému izolace šikmých střech puren Spodní střecha lze rychle a trvale realizovat deštivzdorné nebo vodotěsné podstřeší i dočasné krytiny. Systémové příslušenství zajišťuje v závislosti na požadavcích vhodné provedení. Vzhledem k tomu, že dřívější požadavek na hřebíkové těsnění pod kontralatěmi ve třídě 2 již není nutný, šetří systém také čas.

Pomocí jediného, ale obzvláště flexibilního systému izolace šikmých střech puren lze rychle a trvale instalovat deštivzdorné nebo vodotěsné podstřeší a dočasné střechy.
Dešťotěsné nebo vodotěsné podstřeší i dočasné zastřešení lze provést rychle a trvale.

Více informací naleznete na www.puren.com/cz

Foto: © puren gmbh