Nové odvětrávací tašky, samozřejmě za podmínky, že jsou instalovány v dostatečném počtu, zvýší životnost střešní konstrukce a komfort podkroví, jakož i estetický vzhled střechy.
To vše bez výrazných dodatečných nákladů.

K čemu slouží odvětrávací střešní tašky?

Jak už jejich označení napovídá, odvětrávací tašky se používají na odvětrávání vzduchu ve větraných střešních konstrukcích. Umožňují snadný pohyb vzduchu pod střechou a neohrožují nepohyblivost tašek na hranicích střešní konstrukce. Vzhledem k tomu, že musí být zajištěno větrání každé mezikrokevní části střechy, může být nutné umístit větrací tašky i podél nároží.

Rčení, že méně je více, u odvětrávacích tašek neplatí

Například na střechu o rozloze 158 m2 bylo třeba nainstalovat 24 starých odvětrávacích tašek, zatímco na tutéž střechu bude potřeba 70 nových odvětrávacích tašek! Tento příklad vychází z budovy o rozměrech 10 × 10 m, se sklonem střechy 40 stupňů a 50 cm přesahem okapu, pokryté taškami Rundo.

Větší počet neznamená vyšší náklady

Majitelé domů ocení skutečnost, že splynou se střešní krytinou a tím pádem je střecha domu estetičtější a komplexně vypracovaná. Vyšší požadavky na materiál (viz odstavec nahoře a informace o potřebném počtu starých a nových odvětrávacích tašek) navíc nevedou k výrazným dodatečným nákladům, protože nové výrobky jsou levnější a při jejich použití se odpovídajícím způsobem snižuje počet základních tašek, potřebných na pokrytí střechy. Majitel domu dostane výrobek s lepším poměrem ceny a kvality, který nabízí inovativní řešení, zajišťující správné větrání střechy a hezčí, estetičtější střechu. Díky většímu celkovému průřezu větrání je nové provětrání střechy s taškami Terran z hlediska technické koncepce lepší a modernější než jiná, běžně používaná řešení na trhu.

Více informací o sortimentu a výhodách střešních tašek Terran najdete na www.terran.cz.