Naše výrobky oslovují nejen firmy působící v oblasti silničního a železničního stavitelství, firmy zabývající se výstavbou a rekonstrukcí objektů občanské výstavby a vybavenosti, ale i místní, městské a krajské úřady a v neposlední řadě i soukromé osoby.

Mezník v historii přišel s rokem 1994, kdy se v rámci privatizace stala 100% vlastníkem rakouská firma Betonwerk Rieder GmbH, Maishofen.

Tato firma působící na rakouském trhu již více než 50 let patří mezi největší výrobce železobetonových prefabrikovaných prvků v Rakousku určených pro různé účely ve stavebnictví, v průmyslu, občanské a bytové výstavbě, dále pak v dopravním stavitelství a v neposlední řadě i v odpadovém hospodářství, či skladování sypkých hmot a druhotných surovin.
Na základě posledně jmenovaných oborů využití prefabrikovaných prvků byl na trh uveden betonový stavebnicový systém QUICKBLOC.

Systém QUICKBLOC se začal používat před cca 11 lety a za tuto dobu se osvědčil v mnoha směrech použití. V průběhu let prošel i technologickým vývojem, týkajícím se především doplňkových prvků, způsobů sepnutí a zakládání.

V České republice je tento systém vyráběn od roku 2009 a k dnešnímu dni je provedeno již více než 20 realizací nejen v České republice, ale i na Slovensku. Z tohoto systému QUICKBLOC jsou například realizovány sběrné boxy pro hliníkový šrot ve firmě Remet Brno, Remet České Budějovice, boxy pro kamenivo ve výrobně živičných směsí firmy v Bílém Kameni u Jihlavy, obalovna firmy Skanska v Jihlavě, boxy pro firmu AVE CZ v Jindřichově Hradci, opěrná stěna v Čermákovicích u Dukovan, boxy na štěrk a recyklát v recyklačním dvoře v Havlíčkově Brodě, box na biologický odpad ve Velké Bíteši, opěrná stěna a sklad soli v Telči pro KSÚSV a opěrná stěna pro skládkování skleněného odpadu v Havlíčkově Brodě. Na Slovensku je to realizace boxu pro posypový materiál na kanadské šindele pro firmu IKO Sales Senica.

V současnosti se realizuje sběrný dvůr a kompostárna v Písku, sběrný dvůr ve Starovicích a v měsíci srpnu by mělo dojít k realizaci sběrného dvora v Golčově Jeníkově. Současně se připravuje realizace skladových boxů pro posypový materiál v několika cestmistrovstvích Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina.

Technický popis
Jedná se o prvky z prostého betonu s kónickými nálitky v horní ploše a stejným vybráním ve spodní ploše pro zamezení posunu prvků mezi sebou, které lze přirovnat ke stavebnici Lego. Jedinou kovovou součástí těchto prvků je ocelová žárově zinkovaná tyč, která je osazená podélně uprostřed prvku, prochází přes otvory v prvku a slouží k manipulaci. Otvory ø 150 mm jsou též pro manipulaci a zároveň pro svorné pozinkované tyče sloužící pro sepnutí stěn při vyšších montážních výškách. Systém QUICKBLOC funguje jako gravitační (tížní) a tuto svoji stabilitu si zachovává i do větších výšek (4 – 5 m) při skladování lehčích materiálů, např. odpadů. Při skladování těžkých materiálů nebo tlaku zásypového materiálu u opěrných zdí je třeba zajistit stabilitu proti bočnímu tlaku pomocí výše uvedených svorných tyčí od výšky cca 2 m. Takto je možné tento systém vyskládat až do výšky 9 m.

Prvky a rozměry
Rozměrově je systém navržen v modulu 600  mm a jednotlivé prvky jsou tedy vyráběny šířky a výšky 600 mm a v délkách 600, 1200, 1800 a 2400 mm.

Založení
Založení se provádí jak na rostlý terén se štěrkovým podsypem nebo podkladním betonem, tak na betonový základ a betonovou nebo asfaltovou plochu. Při větších výškách a bočním tlaku se u všech případů provádí založení na příčné základové prvky se sepnutím se stěnou. Vše je vždy navrhováno statikem podle zadání.

Povrchová úprava a barevné provedení
Prvky se vyrábí hladké, v přírodním odstínu betonu.

Montáž
Montáž je velmi jednoduchá a rychlá a patří mezi hlavní výhody tohoto systému. Všechny prvky se zvedají přes lana s háky za manipulační tyč uvnitř bloku a ukládají se na sebe s převazbou, podobně jako u cihelného zdiva, jak je již uvedeno v úvodu. Důležité je přesné založení základových prvků a první řady. Potom se již bloky za účasti 2 pracovníků a jeřábu jen skládají na sebe, kontroluje rovinnost a případně spínají pomocí svorných tyčí.

Ekologie
Systém QUICKBLOC nemá vliv na životní prostředí z hlediska funkčnosti, zdravotní nezávadnosti a výroby, jelikož se jedná o výrobek z přírodních materiálů a plně recyklovatelný.

Hlavní výhody a přínost systému QUICKBLOC
• široké spektrum použití
• variabilita po celou dobu životnosti
• snadná a rychlá montáž
• montáž bez mokrého procesu
• téměř neomezená životnost
• vysoce ekologické
• jednoduchá opravitelnost
• plně recyklovatelné

Rieder Beton, spol.s r.o.
U Hlavního nádraží 3, 586 01 Jihlava
tel.: 567 573 221, fax: 567 210 042
e-mail: rieder@rieder.cz, www.rieder.cz