Firma DOSTING, spol. s r. o. se stala jedním z průkopníků střešních světlíků nejrůznějších typů a tvarů a dnes patří k vedoucím firmám v tomto oboru. Nabízí širokou škálu střešních světlíků – od bodových světlíků s výplní z polykarbonátu či PMMA, přes obloukové světlíky DOSTING s výplní s dutinkovým polykarbonátem až po světlíky nejvyšších užitných hodnot se systémovou hliníkovou konstrukcí s přerušeným tepelným mostem a výplní izolačním dvoj či trojsklem. Samozřejmostí jsou nejrůznější ventilační křídla u všech typů světlíku včetně dálkového ovládání. Odborník i laik může sledovat na nových či rekonstruovaných budovách obrovské změny ve zlepšení funkčnosti i vzhledu nejrůznějších střešních světlíků.

V článku se zmíníme o některých zajímavých řešení střešních světlíků na veřejných budovách, resp. ve výrobních halách.
Firma DOSTING v poslední době realizovala na několika výrobních halách moderní shedové světlíky s různým řešením otvíravých křídel (viz obr. 1) – vždy dle potřeb provozu a přání zákazníka. Použitím těchto typů světlíků lze na jedné straně zabránit přeslunění výrobních prostor v letních měsících (z jižní strany je neprůhledná část shedového světlíku) a na straně druhé dosáhnout dokonalého osvětlení prostor v hale či budově (prosklené pásy umístěny na severní straně světlíku). Dle přání investora jsou pak ventilační křídla navržena buď na celou výšku prosklení a s požadovaným úhlem otevření křídla nebo s křídly velikosti poloviny výšky prosklení. Vhodně zvolenou automatikou lze dosáhnout různé funkce otevírání odpovídající potřebám zákazníka. V posledních dvou letech byly tyto typy světlíků použity na nově budovaných výrobních halách firmy ABB (viz obr. 2). Samozřejmostí u těchto typů světlíků jsou výborné tepelně technické vlastnosti a přes výrazné procento prosklení s vhodně navrženými ventilačními křídly a ovládáním dochází k úsporám tepla oproti dříve používaným světlíkům.
Na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovala firma DOSTING Brno trojici zajímavých světlíků. Ve dvou případech to byly velké pyramidové světlíky s řadou ventilačních křídel. Tyto skleněné pyramidy přestřešily do té doby otevřená átria dvou provozních budov a toto přestřešení umožnilo vytvoření v podstatě velkých skleníků pro pěstování a zkoumání nejrůznějších plodin a rostlinných kultur (viz obr. 3). Ve stejném areálu je naproti tomu u třetí podobné budovy k prosvětlení prostor budovy použit tzv. „křížový světlík“, což je v podstatě čtveřice sedlových pásových světlíků vzájemně se protínajících. Toto řešení s množstvím ventilačních křídel bylo použito pro dosažení rovnoměrného kvalitního osvětlení s možností otvírání ventilačních křídel dle potřeb provozu. Systém větrání je řízen automatikou a při dešti či silném větru jsou tato křídla ihned zavřena, aby nedošlo k zatečení do budovy či jinému poškození světlíků.

Ostatně systémy dálkového otvíravých světlíků, světlíkových křídel a oken jsou dlouhá léta výraznou doménou firmy DOSTING, která dodává tyto systémy výrobcům oken či světlíků ve formě elektro či mechanických pohonů včetně ovládacích ústředen a příslušenství od pěti západoevropských výrobců elektrických či mechanických otevíračů. Ale o tom si řekneme v některém z dalších článků.

Na střeše jedné z budov Univerzity v Trnavě realizovala firma DOSTING atypický střešní světlík (viz obr. 5), který společně s prosklenou fasádou přispívá k rovnoměrnému osvětlení vnitřních prostor denním světlem a při západu slunce tento světlík vnáší do budovy poetickou hru světel a stínů.

Pro zájemce z řad investorů, architektů a projektantů je firma DOSTING Brno připravena poskytnout bezplatné technické poradenství a nabídnout celou řadu možností řešení střešních světlíků včetně tzv. HIGH-TECH světlíků, které zejména u rozměrných hal či tělocvičen přinášejí výraznou úsporu nákladů na osvětlení. Svěřte se do rukou odborníků na střešní světlíky, prosklené a provětrávané fasády, svěřte se do rukou vašich partnerů z firmy DOSTING Brno.

Ing. Josef Suchomela
DOSTING, spol. s r.o. Brno
e-mail: suchomela@dosting.cz