V České republice se DOSTING podílel svými dodávkami na celé řadě významných staveb, například prosklené fasády a střešní světlíky letištní budovy v Brně – Tuřanech, kompletní opláštění hotelu Holiday Inn v Praze – Ruzyni, hliníková okna a prosklené fasády brněnského hotelu International, hliníková okna a prosklené fasády budovy CERIT – Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, kompletní opláštění budovy AVRIOPOINT Brno, kompletní opláštění parkovacího domu na Kopečné ulici v Brně včetně prosklených stěn krásné kavárny v posledním patře, interiérové obklady stěn v brněnském univerzitním kampusu v Brně – Bohunicích a další prvky u významných obchodních center, sídel firem či veřejných budov v Brně, Praze, Olomouci, Luhačovicích, Českých Budějovicích, či Plzni.

Na Slovensku DOSTING získal uznání za dodávky prosklených fasád nové budovy Univerzity v Trnavě, nových obchodních center a polyfunkčních domů v Bratislavě a za komplexní dodávku prosklených fasád, barevných provětrávaných fasád a atypických střešních světlíků na novém Obchodním centru – OC GALÉRIA Lučenec (viz obr. 1). Architektonické řešení tohoto obchodního centra (autorem návrhu je Ing. arch. Anna Vokřálová a Ing. Marek Veselý z Prahy) a prozíravost investora akce je důkazem, že i ve městě okresního formátu může vyrůst krásné obchodní centrum, kde je radost nakupovat a trávit volný čas, aniž je člověk sžírán pocitem úzkosti ze vstupu do jinde běžné - jednobarevné plechové krabice s názvem rovněž obchodní centrum.

Výstavba OC GALÉRIA Lučenec, které je situováno v samém centru města, probíhala velmi rychle v režii „construction managementu“, kterýžto investorovi ušetřil nemalé finanční prostředky dobrou organizací a přímými dodávkami rozhodujících partnerů stavby směrem k investorovi.

Firma DOSTING Brno se podílela svými dodávkami významnou měrou na celkovém díle a zejména barevné části fasád jsou nepřehlédnutelné.

Průhledné části fasád byly navrženy jako sloupko-příčkové prosklené fasády s tím, že ze třech stran obchodního centra tyto prosklené fasády probíhají po celé výšce budovy a prostor nad vstupními automatickými dveřmi je doplněn elegantními markýzami zavěšenými do stěn budovy (viz obr. 2). První nadzemní podlaží je z větší části prosklené v kombinaci se zajímavě řešenou neprůhlednou fasádou či shadowboxy.

Neprůhledné části opláštění budovy jsou pojaty velmi netradičně a svým architektonickým pojetím dodávají budově punc jedinečnosti a originality. Pro běžného návštěvníka tato fasáda vytváří dojem veselého a příjemného místa, kde člověk může nejen nakoupit, ale i se pobavit či jinak strávit volný čas s rodinou či přáteli. Neprůhledné části fasád jsou tvořeny klasickým kontaktním zateplovacím systémem, přes který vystupují různobarevné svislé pásy různých šířek a délek v pastelových barvách, které jsou oku lahodící. Pro dodavatele této části fasády – firmu DOSTING – tento návrh znamenal novou výzvu, kterak poskládat barevnou fasádu, skládající se ze sedmi různých barev, mnoha šířek a několika délek tak, aby byl přesně splněn záměr architekta. Na budově se vyskytuje 1425 bondových kazet, z toho 950 ks rozdílných. Před projektanty a výrobou firmy DOSTING stál tedy nelehký úkol - tuto pestrobarevnou různorodou skládačku správně rozkreslit do výrobních výkresů, přesně vyrobit i poskládat a namontovat tak, aby jednotlivé barevné pásy byly na fasádě umístěny přesně podle návrhu paní architektky. Že se dílo podařilo, je patrné z fotek a ještě lépe na místě samotném. Večerní atmosféru luxusního centra dotváří podsvícení svislých hran barevných pruhů fasády LED světelnými pásky, čímž je i v noci budova velmi zajímavá.

Dalším oříškem pro zhotovitele byl atypický skloněný světlík eliptického tvaru a velkých rozměrů. DOSTING se s ním vypořádal dobře a prosvětlení hlavních komunikačních tras tímto světlíkem je ozdobou obchodního centra. Další dva světlíky obdélníkového a eliptického tvaru přivádějí denní světlo do ostatních komunikačních částí obchodního centra (viz obr. 3).

„Třešinkou na svěžím dortu“ tohoto obchodního centra je prostorná střešní terasa, která je využívána jako zahradní restaurace a místo krásného výhledu na centrum města Lučenec. DOSTING zde dodával prosklené svislé stěny jak pod elipsovitým světlíkem, tak podél restaurace a kanceláří vedení centra. Terasa je navíc podsvětlena, je opatřena okrasnými dřevinami, květinami a travnatou plochou se sochařským dílem, díky čemuž je krásná nejen ve dne, ale i v noci.

K hlavním zásadám DOSTINGu patří kvalita dodávaných výrobků, precizní projektová příprava a přesná a rychlá montáž. DOSTING nechce být jen nějakou dodavatelskou firmou, ale je vždy partnerem, na nějž se zákazník může kdykoliv s důvěrou obrátit. A proto se vždy řídí firemním heslem „Stavět s přáteli.“ Více informací a referenčních staveb najdete na novém webu společnosti DOSTING.

Ing. Josef Suchomela

DOSTING, spol. s r. o.
Košinova 19, 612 00 Brno
tel.: 549 522 211, fax: 549 522 210
e-mail: suchomela@dosting.cz, www.dosting.cz