Chátrajícím a velmi zanedbaným územím byl také rozsáhlý areál bývalých strojírenských závodů s názvem Walter Motors v pražských Jinonicích. Dnes již zde na ploše 169 tis. m2 vyrůstá moderní rezidenční a obchodně administrativní čtvrť, která po svém dokončení promění celou oblast doslova k nepoznání. Developerem a investorem celé akce je společnost Penta Investments, s. r. o.

Jedním z dílčích projektů v tomto území je i administrativní komplex budov s názvem Mechanica. Ten se skládá z realizace celkem 3 objektů. Ve dvou případech se jedná o novostavby, v jednom pak o původní objekt, který projde kompletní rekonstrukcí, při které budou zachovány všechny důležité architektonické prvky s odkazem na původní průmyslovou architekturu. Autorem návrhu je známý český architekt Ing. Arch. Vladimír Krátký.

V současné době je Mechanica před dokončením a své první nájemníky by měla přivítat již letos na podzim. Mechanica představuje celkem 35 000 m2 kancelářských a obchodních ploch, které nabídnou budoucím uživatelům čistý a efektivní design kancelářského uspořádání s bohatou nabídkou obchodů a služeb v přízemí všech objektů.
Mimořádný důraz byl při návrhu a realizaci projektu kladen na nejvyšší možný standard použitých materiálů, kvalitu zpracování veškerých interiérových prvků a využití nejefektivnějších technologií s dopadem na úspornost a ekologičnost provozu. To je důvod, proč Mechanica získala zelenou předcertifikaci ve stupni LEED Gold.



Značný vliv na energeticky příznivý provoz budov má i skladba obvodového pláště. To se týká všech jeho součástí, prosklené plochy nevyjímaje. Ty jsou u projektu Mechanica kompletně realizovány z hliníkových fasádních profilů značky Wicona. Jaké systémy Wicona byly pro realizaci prosklených fasád na projektu Mechanica využity, tak to již byla otázka pro obchodního zástupce společnosti Sapa ­Building System, pana Leoše Němce. Ten dále vysvětluje: „Pro sloupko – příčkovou (rastrovou fasádu) zde byl použit systém Wictec 50. Pro realizaci okenních výplní to pak byl systém WICLINE 75evo. Dveře vstupních portálů jsou následně provedeny z našeho dveřního systému WICSTYLE 75evo a části fasád s vyššími protipožárními nároky byly realizovány ze systému pro protipožární fasády ­WICTEC 50FP.“

V čem spočívala náročnost provádění fasády?

Neobvyklým řešením je provedení exteriérových naklapávacích lišt s hloubkou 100 mm přes celou šířku konstrukce a také interiérových žaluzií, které jsou napojeny mezi LOP (lehký obvodový plášť – hliníkovou fasádu) a podhled tak, aby v pohledu na objekt zůstávaly skryty.

Můžete nám říci, kdo je dodavatelem lehkého obvodového pláště na tomto projektu?

Je to společnost OKM Group Brno, spol. s r. o., která má s prováděním prosklených hliníkových fasád a lehkých obvodových plášťů mnohaleté zkušenosti.

Podílela se společnost Sapa Building System svými dodávkami i na dalších významných projektech v oblasti Radlické ulice?

Ano. Již dříve byl v těsném sousedství Radlické ulice z našich systémů Wicona realizován jeden z největších novodobých kancelářských projektů, kterým je centrála společnosti ČSOB. Pevně proto věřím, že tato oblast se bude i nadále úspěšně rozvíjet i s přispěním našich vyspělých hliníkových stavebních systémů.

Ivo Románek

www.wicona.cz
www.sapabuildingsystem.cz