Qbiss by trimo reprezentuje zásadní technologický a inovativní průlom v oblasti systémového řešení fasád. Koncept "pět v jednom" přináší opláštění objektu komplexní řešení spojující všechny požadované funkční výhody vysoce kvalitního fasádního systému spolu s dokonalým estetickým vzhledem. Jako systém obsahuje Qbiss by trimo modulové fasádní elementy, těsnící a kotevní prvky, klempířské prvky, detaily nároží a dokonce i okna, jsou-li požadována, ale nejvíce pozornosti nejspíše upoutá celkový vzhled fasády objektu. V reakci na nároky současné architektury a designu je fasáda unikátním ovládnutím a jediným pravdivým ztvárněním oblého nároží na trhu. Estetická kvalita je dále pozvednuta negativní "stínovou sparou", kde jsou podélné a svislé spáry opticky stejně široké, což představuje moderní minimalistický design spolu s hladkým povrchem fasády.

Ale toto nové řešení nekončí u estetického vzhledu, Qbiss by trimo je opravdu konstruovaný systém vyvinutý coby odpověď na mnoho požadavků skladebnosti ze strany architektů a designérů. Mezi jeho hlavní výhody patří "samonosný charakter" - systém je kotven pouze v krajních podporách. To přináší množství výhod, jelikož na rozdíl od jiných fasádních systémů Qbiss by trimo nepotřebuje žádné další mezilehlé konstrukce či pevné betonové nebo cihlové stěny, dřevěné podpory ani jiné sekundární konstrukce, což přináší velké úspory v nákladech na kotevní podkonstrukci a úspory v čase montáže systému. S náklady vždy souvisí jistý tlak na jejich úplné snížení prostřednictvím celistvého a úsporného opláštění objektu, což je v případě systému Qbiss by trimo konstrukční hodnota přinášející snadno spočitatelné výhody v úspoře nákladů.
Samozřejmě, že jakýkoliv moderní systém opláštění objektu musí t více než jen úsporný a zároveň estetický a Qbiss by trimo v tomto ohledu není výjimkou. Je neméně důležité vědět, že tento systém představuje integrovanou ochranu před požárem, a to nejen z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti, ale rovněž z hlediska nákladů na pojištění a právní odpovědnosti. Jeho požární odolnost patří k nejvyšším možným dosažitelným standardům a je doložena certifikací napříč všemi zeměmi, ve kterých bude tento systém nabízen.

Odpovídající náklady na objekt nejsou dány pouze snížením nákladů na jeho konstrukci, ale rovněž energetickými úsporami, které snižují náklady na jeho provoz. Qbiss by trimo nemá žádné tepelné mosty, jelikož tepelná izolace je již integrována v jeho svislých sparách. Navíc se během montáže nemůže dostat do izolace žádná vlhkost, jelikož je proti ní chráněna ocelovými plechy plášťů, což stabilizuje její tepelnou vodivost.

Montáž systému je rovněž obohacena o nový způsob "cihlového kladení" dílců evokujících tradičnější vnímání kladení fasádních elementů. "Cihlové" kladení nabízí další způsob unikátního výrazu, a nabízí tak architektům a designérům možnost poohlédnout se po něčem unikátním a trochu jiném, než co nabízejí ostatní fasádní systémy. Ruku v ruce s tím je možné využít pestré barevné palety Corus Colorcoat Prisma, ve které je Qbiss by trimo nabízen.
Záruka na systém Qbiss by trimo je 10 let a maximální ochrana proti korozi s použitím barvení Corus Colorcoat Prisma je do 25 let. Corus Colorcoat Prisma ručí díky své Confidex Záruce za spolehlivou kvalitu povrchu elementu Qbiss by trimo a tím všech uvedených výhod.