O toto ocenění se může ucházet v rámci EU každá stavba, která dosáhne nejméně 25 % úspor energií ve srovnání s normami platnými v jednotlivých zemích.

Je potěšitelné, že budova s těmito parametry již stojí také na území České republiky. Byla nedávno dokončena v centru Ostravy a i když nese poněkud mrazivější název – Nordica – opak je pravdou. Nordica spotřebovává pouhých 85,4 kWh energií na metr čtvereční, což je ve srovnání s běžnými parametry budov u nás o 30 % méně. Jako první kancelářská budova v ČR se tedy může pyšnit hrdým titulem Evropské komise ­- Green Building.
Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet. Vnitřní nosnou konstrukci spodní i vrchní stavby tvoří sloupy kruhového a obdélníkového tvaru a bezprůvlakové desky tl. 280 mm. Obvodové zdivo sestává ze železobetonových meziokenních pilířů. Budova má sedm nadzemních a tři podzemní podlaží. Poskytuje celkem 12 000 m2 kancelářských prostor včetně maloobchodu a stravovacího zařízení v přízemí. Ve dvou podzemních podlažích je situováno 132 parkovacích stání. Vnitřní prostor tvoří otevřená dispozice, která umožňuje jeho snadné rozdělení příčkami. Zdvojené podlahy usnadňují pokládku kabelů, v zavěšených podhledech jsou vestavěna svítidla, sprinklery a také klimatizační systém.

Jistě se však ptáte, jaký recept vedl k dosažení výše zmíněných energetických úspor? Odpověď je jednoduchá. Pozornost byla věnována zejména jednotlivým detailům obvodového pláště a energetické soustavě objektu. Obvodový plášť budovy včetně střechy je zateplen izolantem na bázi samozhášivého pěnového polystyrénu zakončeným omítkou, v přízemí kamenným obkladem.
Klíčovou roli v oblasti tepelných ztrát objektů hraje konstrukční řešení oken a prosklených fasád. Za dobrými tepelně-technickými parametry Nordicy bezesporu stojí fakt, že nebyla zvolena kompletní prosklená fasáda, ale kombinace oken a klasického zatepleného obvodového pláště. Pro objekt Nordica byla navržena hliníková okna z profilového systému Wicona, konkrétně WICLINE 70E. Z tohoto systému je možné realizovat otevíravo-sklopná nebo otvíravá a sklopná okna, okna se skrytými křídly, otočná nebo kyvná okna, výklopná okna, případně paralelně posuvná-sklopná okna.
Jak nám prozradil ředitel společnosti Hydro building Systém, pan Ing. Martin Látal, realizace oken při výstavbě administrativního objektu Nordica byla pro pracovníky společnosti rutinní záležitostí. Pro otevíravo-sklopná okna byl použit již zmíněný okenní systém WICLINE 70 E. Ta jsou opatřena transparentními izolačními dvojskly se zvýšeným tepelným odporem a ochranou proti UV záření. Kvalitní zasklení oken i jejich těsné spojení s nosnou konstrukcí má zamezit jak tepelným ztrátám, tak i průniku hluku. Další prosklené části stavby, jakými jsou části fasády a světlíky, jsou řešeny s pomocí klasického fasádního systému s názvem Wicona Wictec 50.
Nejhlubší podzemní patro tvoří vzduchotechnický kanál. Zdrojem tepla pro celou budovou je odpadní teplo z místní hutní výroby. Podle realizační firmy má vzduchotechnické zařízení mnoho nadstandardních parametrů. Kancelářské prostory jsou vybaveny podstropními fancoily pro chlazení i topení s individuální regulací teploty pro jednotlivá pracoviště, která je ovšem ještě doplněna o nadřazené dálkové ovládání pro útlumový režim v době, kdy kanceláře nejsou v provozu.

A co říci závěrem? Projekt Nordica v Ostravě je příkladem pokrokové, střídmé, čisté, soudobé architektury. Využívá nejmodernější technologie k dosažení maximálních energetických úspor. Bezesporu je to cesta, která vede nejen ke snížení nákladů na provoz budov, ale také k vyšší ochraně životního prostředí.

Ivo Románek


Hydro Building Systems spol. s r.o.
Holandská 8, 639 00 Brno
tel.: 543 422 030, fax: 543 250 168
e-mail: wicona@wicona.cz, www.wicona.cz


Developer:     Skanska Property Czech Republic, s. r. o.
Realizační firma:    Skanska CZ, a.s., závod Morava
Architekt:    Tengbom – Švédsko – Arch. Jiří Krejčí
Projektant:    Hutní projekt – Frýdek-Místek, a.s.
Dodavatel hliníkových systémů:    Hydro Building Systems – Wicona
Dodavatel výplní otvorů:     Skanska CZ, závod LOP