Položili jsme tedy náhodným kolemjdoucím otázku, co si představí pod pojmem hrad. Ten v jedněch evokoval pocit něčeho nedobytného, ve druhých pak čehosi velmi odolného, co přetrvá věky a třetí jej označili za symbol stability, síly a velkého bezpečí před nástrahami své doby.

Z toho je jasně zřejmé, že ne všechny konstrukční systémy pro stavbu rodinného domu vyhoví těmto představám a požadavkům.

Mezi ty, na které se v těchto ohledech můžete stoprocentně spolehnout, jsou keramické zdicí a konstrukční systémy. Ty vynikají svojí výbornou pevností, robustností, nehořlavostí, dobrým útlumem hluku, schopnostmi akumulovat teplo, trvanlivostí a dnes již také nadstandardními parametry v oblasti tepelněizolačních schopností. Keramické materiály jsou navíc vyráběny výhradně z přírodních surovin, jsou prodyšné, propouští vzdušnou vlhkost, díky čemuž je bydlení v takto koncipovaných domech zdravé a hy­gienicky nezávadné.

Základem každého domu, tedy i domu z cihel a dalších keramických systémů, je hrubá stavba. My však již dnes nebudeme hovořit o běžné hrubé stavbě, ale o koncepci moderní hrubé stavby z nejmodernějších cihelných materiálů. Obsahem takové hrubé stavby jsou výkopové práce stavební jámy a základových pasů, provedení ležaté domovní a dešťové kanalizace včetně jejího vyvedení nad budoucí základovou desku, dále realizace betonáže základové desky, odizolování obvodového zdiva a základových pasů a založení první vrstvy zdiva budoucího domu. Pro provedení první vrstvy cihelného zdiva je ideální použití broušených cihel s minerální tepelnou izolací, jejichž spodní strana je opatřena impregnací. V průběhu výstavby, kdy je stavba otevřená a vystavena dešťovým srážkám, je tak zamezeno vzlínání vlhkosti do zdiva. Na tuto první řadu zdiva je pak již možné klást běžné broušené cihly s tepelnou izolací pro obvodové zdivo stejné tloušťky. K provádění vnitřních nosných středových zdí jsou nejvhodnější běžné broušené cihly tlouštěk požadovaných projektem.

V okamžiku, kdy se hrubá stavba dostane až do úrovně stropu prvního nadzemního podlaží, je nutné přikročit k osazení nadokenních překladů. I zde jsou stavitelům k dispozici keramické překlady. Ty se používají ve spojení s tepelněizolačními díly, čímž je zajištěno odstranění tepelných mostů v obvodovém plášti domu. Moderní keramické překlady umožňují také pohodlnou instalaci předokenní stínicí techniky, která účinně brání přehřívání interiéru domu v letních měsících.

Zásadní konstrukcí každého rodinného domu je strop. Pro rodinné domy stavěné z cihel je pak ideálním řešením provedení stropu z keramobetonových nosníků a keramických vložek Miako. Montáž stropu je rychlá a po provedení je strop pevný a bezpečný. K zásadám správné montáže stropu patří dodržení minimální délky uložení nosníků, která je 125 mm. Již během ukládání na nosné obvodové a střední zdi je nutné keramobetonové nosníky podepřít, aby byla dostatečně zajištěna bezpečnost při montáži stropu a bylo zamezeno nežádoucímu průhybu nosníků. Mezi do roviny osazené nosníky jsou následně vkládány keramické vložky Miako. Součástí keramických stropních systémů jsou i cihly věncovky, které slouží jako ztracené bednění při betonáži stropu a ztužujícího věnce.

Další fází hrubé stavby je provedení krovu domu a střechy. V současné době se u pokrývání šikmých střech cihlostaveb výraznou měrou prosazují keramické střešní krytiny. Velmi oblíbené jsou zejména moderní střešní tašky plochého tvaru, které vytváří jemnou rovnou linii střechy. Keramické střešní tašky vynikají životností po mnohá desetiletí a dlouhodobě novým vzhledem.

Obsahem hrubé stavby je také osazení výplní otvorů okny a realizace fasády domu. Příznivci bezúdržbových a trvanlivých řešení dnes dávají přednost velmi odolným oknům z kompozitních materiálů, která velmi dobře vyhoví i požadavkům architektů na realizaci velkorozměrných zdvižně posuvných dveří (tzv. HS portálů).

U provádění fasád se stávají znovu trendem lícové cihlové pásky. Ty představují velmi originální a zároveň nevšední řešení fasády domu, která si zachovává dlouhodobě pěkný neměnný vzhled, je odolná proti otěru a proražení, a co víc, pohled na ni Vám nikdy nezevšední.

Pokud Vás tedy zajímá, jak postavit vskutku Poctivou hrubou stavbu domu, navštivte naši expozici Cihlostaveb na letošní výstavě FOR ARCH 2018. Rádi Vám poradíme, jak na to!