Cílem projektu je zajištění možnosti kvalitní realizace výuky spojené s výzkumem pro studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky, zejména pak pro studenty akreditovaných doktorských studijních programů, a zkvalitnění a rozšíření výzkumných aktivit VŠB – FEI.  K nejdůležitějším součástem budovy patří zejména těžké laboratoře, lehké laboratoře a počítačové učebny.

Společnost JAROŠ CZ s. r. o. na této stavbě realizovala komplexní opláštění budovy. Obvodový plášť budovy je tvořen dvěma typy plné provětrávané fasády – fasádou z Cembonitu v tmavě šedém odstínu a fasádou z velkoformátových smaltovaných skel ve světle zeleném odstínu. Součástí dodávky bylo rovněž opláštění nosné ocelové konstrukce únikového schodiště, kde se setkávají dva typy materiálů – jednoduché, čiré, bezpečnostní sklo na speciálních nerezových úchytech a obklady z tahokovových kazet. Výše zmíněné konstrukce opláštění realizovala společnost JAROŠ CZ s. r. o. prostřednictvím subdodavatelských firem OK mont – STM, spol. s r. o. a A. T. Y. P. group, s. r. o.

Dalšími prvky obvodového pláště, dodávaného společností JAROŠ CZ s. r. o., byly hliníkové prosklené fasády, hliníková okna, hliníkové dveře, protipožární hliníkové výrobky a interiérové hliníkové prosklené stěny z konstrukčních profilačních systémů společnosti Schüco International KG.  Konkrétně jsou použity profilační systémy Schüco FW 50+.HI, Schüco AWS/ADS 70.HI, Schüco FW 50+BF, Schüco AWS 80 FR 30, Schüco AWS 80 FR 60 a Schüco AWS/ADS 50.NI. Venkovní hliníkové prvky jsou zaskleny izolačním dvojsklem s ‘teplými’ meziskelními rámečky a koeficientem tepelného prostupu Ug  =  1,1 W/m2K.
V závislosti na orientaci budovy směrem ke světovým stranám je použito dvou různých typů zasklení – tj. zasklení čiré a zasklení s protisluneční úpravou typu Cool Lite SKN 165. Dodávka skel na celou stavbu byla zajišťována prostřednictvím společností SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS CZ, s. r. o., AGC Fenestra a. s. a AGC Processing Teplice a. s. Na oknech a fasádách jsou osazeny externí automatické hliníkové žaluzie, dodávané generálním dodavatelem stavby. Vzhledem k požadavkům na komplexnost dodávky společnost ­JAROŠ CZ s. r. o. realizovala také primární nosnou ocelovou konstrukci vstupní fasádní prosklené stěny s karuselem a mechanizmy pro požární odvětrání řízené systémem EPS. V neposlední řadě pak společnost dodávala dvoukřídlé automatické karuselové dveře SPEDOS.

Vzhledem k požadovaným termínům realizace ze strany generálního dodavatele (sdružení společností HOCHTIEF CZ a. s. a OHL ŽS, a. s), rozsahu a několika různým typům opláštění budovy byla zakázka velmi náročná z hlediska projekčních prací a následné koordinace jednotlivých dodávek.

Díky aktivnímu a serióznímu přístupu generálního dodavatele i všech subdodavatelů se tento náročný úkol povedlo splnit a zakázka se právem řadí mezi nejvýznamnější realizace společnosti JAROŠ CZ s. r. o.

Ing. Martin Podhorný
obchodní  ředitel

JAROŠ CZ s. r. o.
Ostravská 1230, 735 14 Orlová-Poruba
tel.: 596 585 820, fax: 596 516 965
e-mail: jarosova@jaros.cz, www.jaros.cz