Mnoho požadavků, jedno řešení
Chceme se ujistit, že na potřeby stavebního průmyslu reagujeme co nejlépe. Segment zateplování a modernizace fasád je velmi specifickou oblastí stavebnictví s výrobky, které musí splňovat velmi různorodé, ale vždy vysoké požadavky všech odborníků. Tyto požadavky nás inspirovaly a vedly i při vývoji fasádní hmoždinky R-TFIX-8M. Vytvořili jsme profesionální řadu kotvení pro zateplení fasád, která splňuje požadavky spojené s technickými parametry, bezporuchovostí výrobků, univerzálností použití a uceleností sortimentu.

Dlouhodobé úspory
R-TFIX-8M se doporučuje zejména pro energeticky úsporné a pasivní budovy. Minimalizace provozních nákladů budov je jedním z požadavků současného stavebnictví, které se zaměřuje na vývoj komfortních staveb, jejichž údržba je ekonomická a které splňují podmínky šetrnosti k životnímu prostředí, jež nabývá na významu. Proto je fasádní hmoždinka R-TFIX-8M synonymem energetické účinnosti. Její inovativní konstrukce s pětkrát delší tepelnou bariérou mezi ocelovým trnem a povrchem fasády zaručuje snížení bodových tepelných mostů až o 50 % ve srovnání s běžně používanými hmoždinkami na trhu, a to na úroveň 0,001 W/K pro jakoukoli délku výrobku. Nízká tepelná vodivost hmoždinky také umožňuje eliminovat riziko lokálního zabarvení fasády, a tím minimalizovat případné finanční výdaje na její opravu.

Dvoufázová montáž pro dosažení spolehlivosti
Snadná aplikace je důležitá i v případě sériového upevnění. Nejenže v konečném důsledku zkracuje dobu montáže, ale také usnadňuje a zpříjemňuje práci montéra. Technika zatloukání použitá v případě fasádní hmoždinky R-TFIX-8M spolu se skutečností, že trn je předem smontován s dvoudílnou rozpínací hmoždinkou, zaručuje nejkratší dobu montáže ze všech kotvení tohoto typu. Průměr hlavičky zvýšený na 15 mm také usnadňuje centrální zatloukání trnu a přispívá ke stabilní montáži. Práce s výrobkem je tak pohodlnější a předmontované prvky hmoždinky umožňují ušetřit při instalaci čas. Instalace fasádních hmoždinek R-TFIX-8M vyžaduje v podstatě pouze dva kroky. Vložení hmoždinky do otvoru a její zatlučení. Stačí předvrtat otvor o průměru 8 mm a hloubce v závislosti na typu podkladu. Protože je hmoždinka předem smontována, stačí ji vložit do otvoru a zatlouct. Velmi vysoká tuhost talíře (1,0 kN/mm) stabilizuje zateplovací systém celé fasády.

Fasádní hmoždinka RAWLPLUG R-TFIX-8M

ÚSPORNOST – speciální konstrukce hmoždinky zkracuje dobu montáže a umožňuje použití kratších vrtáků
Již zmíněný větší průměr hlavičky a kompresní zóna umožňují správnou montáž kotvení s ohledem na izolační materiál. Není třeba používat elektrické nářadí ani montážní příslušenství. Díky tomu je nová hmoždinka Rawlplug jednou z nejjednodušších fasádních hmoždinek. Kromě toho je fasádní hmoždinka R-TFIX-8M vhodná pro instalaci na celou řadu podkladů. Inovativní zóna kotvení, která již byla zmíněna, činí z hmoždinky Rawlplug jeden z mála výrobků svého druhu, který lze použít ve vnějších betonových panelech o tloušťce pouhé 4 cm! To je jedinečná výhoda, která umožňuje výrazně snížit investiční náklady tím, že zkracuje dobu vrtání otvorů a umožňuje zhotovitelům použít nejkratší možná kotvení.