V březnu 2014 předala do užívání svou část výstavby budovy Superpočítačového centra, která vyrostla v areálu VŠB v Ostravě. Jedná se o významnou budovu, která bude provozovat datová centra a je zcela unikátní co do požadovaných rozměrů a použitých technologií. Hlavním účelem stavby je efektivní využití výkonné počítačové techniky a superpočítačových metod, které budou úzce propojeny s VŠB v ­Ostravě.

Superpočítač Ostrava je stavbou, která již svým vzhledem evokuje poslání a oblast, pro kterou byla určena. Samotná budova se podobá jakési krabici na počítač. Na budově je aplikován motiv schématu převedené základní desky. Vertikální spoje procházejí přes celou výšku budovy a na dynamice jejich zalomování je postaven celkový výraz budovy. Tyto spoje jsou tvořeny hliníkovou prosklenou fasádou s pevnými neprůhlednými pásy a průhlednými otvíravými okny. Fasáda je řešena z hliníkového fasádního systému v provedení sloupků a příčníků ze systému Schüco FW 50+SI s krycími lištami „slim“. V místech otvorů do železobetonové konstrukce jsou do této hliníkové konstrukce vloženy otvíravosklopná okna se skrytými křídly Schüco 75BS.SI. Tato okna jsou zasklena izolačním trojsklem s Ug = 0,6 W/m2K a vzduchovou neprůzvučností RW = 44dB. Neprůhledné pásy fasády jsou zaskleny izolačním dvojsklem s barevným odstínem RAL 7016. Tepelný prostup hliníkových elementů činí
UW = 1,0 W/m2K.

Celkový dojem technologického objektu dokreslují pohledové fasádní lamely před pásy sloupkopříčkové fasády. Lamely jsou zhotoveny z uzavřeného hliníkového profilu 50/50/2 s povrchovou úpravou Elox a jsou uchyceny k fasádám systémovými kotvami.
Hlavní vstup do budovy je realizován exteriérovými trojkřídlými karuselovými dveřmi vsazenými do sloupkopříčkové fasády, která spojuje 4 podlaží a je řešena svislými slim lištami s tmelenými vodorovnými spárami. Součástí fasády je markýza nad hlavním vstupem tvořená ocelovými profily, jež jsou opřeny do ocelového nosníku prostřednictvím ocelových žiletek, provlečených přes hliníkovou fasádu. Druhý konec markýzy je vynášen ocelovými táhly. Skleněnou výplň markýzy tvoří bezpečnostní sklo z kalených lepených skel a je opatřena grafikou s motivem již zmíněné základní desky. Tento motiv pak přechází na jednu řadu skel vstupní fasády, která je provedena sítotiskem v barvě šedočerné RAL 7016.

Uvnitř objektu se nachází atrium, které tvoří multifunkční prostředí. Tento prostor je flexibilně propojován se sousedními jednacími prostory a jednotlivými kancelářemi. Je částečně oddělen okenním systémem Schüco AWS/ADS 50.NI a vnitřními sloupko-příčkovými fasádami se strukturálním zasklením Schüco FW 50+SG.

Atrium je řešeno proskleným zastřešením, které tak osvětluje místnosti po jeho obvodu. Prosklená pultová střecha je zhotovena ze systému Schüco FW 50+SI s polostrukturálním zasklením a s použitím bezpečnostního skla s protisluneční reflexí SKN 174. Celá hliníková střecha je ukotvena na ocelovou nosnou konstrukci.

Stavba byla zahájena v březnu 2013 a do užívání předána v květnu 2014.

JAROŠ CZ s. r. o.
Ostravská 1230, 735 14 Orlová-Poruba
tel.: 596 585 820, fax: 596 516 965
e-mail: jarosova@jaros.cz, www.jaros.cz