Realizace staveb jakéhokoliv charakteru je dnes úzce spjata s širokým použitím betonových prefabrikátů. Platí to samozřejmě i pro dopravní stavby, kde jak v oblasti železničního, tak silničního stavitelství, je jich dnes využíváno nepřeberné množství. Mezi největší výrobce a dodavatele betonových výrobků na českém stavebním trhu patří společnost společnost ŽPSV a. s. se sídlem v Uherském Ostrohu. Na to, jak se jí dařilo v uplynulém roce, ale i na její další aktuální vývoj, jsme se před několika dny zeptali obchodního ředitele společnosti, pana Ing. Tomáše Opletala, MBA. Ten v úvodu našeho setkání říká:

Co tento pozitivní výsledek z Vašeho pohledu nejvíce ovlivnilo?

Toto razantní zvýšení bylo zapříčiněno zejména boomem investic v resortu železniční dopravní infrastruktury v průběhu roku 2015. Aby se maximálně dočerpaly fondy z EU, musela se dokončit řada velkých či menších infrastrukturních projektů. Dařilo se také navyšovat objemy v oblasti pozemního stavitelství, našeho druhého největšího segmentu z pohledu obratu. Takový nárůst zakázek pro rok 2015 si v naší společnosti vyžádalo také enormní lidské úsilí a investiční výdaje. Museli jsme navýšit celkový počet zaměstnanců pouze na r. 2015 o cca 200. Také do formovací techniky a strojního vybavení mířily desítky milionů Kč investic.

Jak se vyvíjí Vaše hospodaření v letošním roce?

V tuto chvíli plníme důležité finanční ukazatele ročního plánu 2016. Předpokládáme pokles tržeb až o 50 %. I přes očekávaný pokles tržeb a hospodářského výsledku v důsledku opětovného snížení objemu investic do železniční infrastruktury na rok 2016 můžeme říci, že společnost i v tomto roce bude generovat dostatečný objem interních prostředků, který umožní další rozvoj společnosti v budoucnu.

Zásada o nutnosti reinvestic do výzkumu a vývoje, vzdělávání zaměstnanců platí i v prefabrikaci. Společnost se snaží neustále přicházet s novými výrobky a technologiemi umožňující nám udržet krok s požadavky na trhu. Jsme rádi, že naše společnost je schopna generovat dostatek volných zdrojů právě na výzkum a vývoj, vzdělávání zaměstnanců a nové technologie.

Jaké jsou příčiny tohoto poklesu?

Jak bylo uvedeno výše, jednoznačnou příčinou poklesu je snížení objemu investic do železniční infrastruktury, což má samozřejmě na naši společnost přímý dopad. Generujeme přes 60 % z obratu právě z železniční infrastruktury. Naše další prodejní segmenty v tuto chvíli nejsou schopny tento propad nahradit.

Můžete v krátkosti představit Váš současný výrobní a obchodní sortiment?

V rámci našeho obchodního / výrobního portfolia dělíme naše výrobky do těchto produktových skupin: kolejové dopravní stavby (dále jen KDS), silniční dopravní stavby (dále jen SDS), pozemní stavby (PS), mostní konstrukce a propustky (MKaP), produkty pro snižování hluku a vibrací (PHS), lodžie, zahradní architektura (Zarch) a inženýrské a ostatní stavby.
KDS – obsahují výrobky pro železniční i tramvajové sítě, zejména příčné a výhybkové pražce, nástupiště, přejezdové konstrukce nebo drobné výrobky pro značení. Dále také prvky pro pevnou jízdní dráhu, které vyrábíme v licenci zahraničních partnerů.
SDS – svodidla, mostní váhy či silniční panely.
PS – dodáváme betonovou konstrukci výrobních, skladovacích hal, obchodních center, administrativních budov, schodišťová ramena apod. Zde provádíme i montáž.
MKaP – mostní konstrukce vč. montáže. Předpínané i nepředpínané tyčové či deskové nosníky, klenbové mosty či propustky.
PHS – zde patří zejména dodávky protihlukových stěn stacionárních i mobilních, mezikolejových absorbérů nebo nízkých protihlukových clon pro železniční i tramvajové tratě.
Lodžie a Zarch – obecně lodžiové prefabrikované prvky, dlažby, obruby apod.
Inženýrské a ostatní stavby – prvky odvodnění, drátovodů pro železniční, tramvajové či silniční stavby, šachtový program apod. Dále také transportbeton.

V jakých oblastech stavebnictví nacházejí Vaše výrobky a služby nejčastější využití?

Nejčastější využití našich výrobků můžete nalézt v segmentu železniční infrastruk­tury. Ať již se jedná o dodávky příčných či výhybkových pražců, prvků nástupišť, odvodnění, přejezdů nebo také protihlukových opatření. Druhou nejvýznamnější skupinou je segment pozemního stavitelství.

V uplynulém období Vaše společnost investovala do zbrusu nové linky na výrobu železničních pražců. Jak hodnotíte s krátkým odstupem toto rozhodnutí?

Investice do nové linky byla nutností z několika důvodů. Každá společnost potřebuje neustálé inovace a i my jsme přišli s novými typy pražců, které nebylo možné vyrábět na starých linkách. Dalším důležitým bodem bylo stáří stávajících technologií, jejich morální zastaralost a nutnost zvýšených nákladů na opravy do těchto technologií. Dalším důležitým kritériem bylo také dosažení vyšší efektivity výroby u nové linky. Tzn., že jedna linka zastoupí vícero starých linek při menším počtu zaměstnanců. Hodnotíme tedy tuto investici kladně.

Můžete jmenovat některé významné stavby z posledního období, kde byly uplatněny Vaše výrobky či prefabrikované systémy?

Staveb byla spousta. V oblasti kolejových cest jsme se stali dodavateli pro největší stavební společnosti v ČR. Např. Ostrava – Kunčice (Skanska), Plzeň – Rokycany (Subterra), Golčův Jeníkov (Chládek a Tintěra). V oblasti pozemních staveb jsme dodávali v uplynulých měsících např. prefabrikovaný skelet pro stavbu obchodních center Mobelix v Brně či Zlíně. Stavíme zde jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční investory z USA, Koreje, Německa či Rakouska. Portfolio jak našich produktů, tak i našich zakázek je díky sortimentu naší společnosti opravdu obrovské.

Jak vidíte nejbližší budoucnost ŽPSV v kontextu současného vývoje zakázek ve stavebnictví?

Faktem je, že naše společnost disponuje nejširším portfoliem betonových výrobků v ČR a SR. Tzn., že pociťujeme okamžitě stagnaci jednoho odvětví a naopak. Když se ohlédnu zpět o několik měsíců, mohu říci, že jednoznačný boom pro prefabrikaci z perspektivy naší společnosti nastal v oboru pozemního stavitelství. Ten, doufejme, bude přetrvávat do konce tohoto roku. Dále už bohužel nevidíme. Naopak propad v letošním roce zaznamená segment kolejových staveb, a to až o 65 %. Stejné objemy očekáváme i v roce 2017. Ostatní segmenty jsou srovnatelné s minulým rokem a nečekáme ani zde razantní zlepšení v r. 2017.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

 

ŽPSV a. s.
Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 419 311, fax: 572 419 308
www.zpsv.cz