Start topné sezony je určen vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., která stanovuje datum začátku topné sezony již na 1. září. Druhou podmínkou je odpovídající průměr venkovních teplot. Ty musí být dva po sobě následující dny nižší než 13 °C, a přitom podle předpovědi nelze očekávat následující den výrazné oteplení. Když se splní obě výše zmiňované podmínky, začne váš dodavatel pouštět teplo do vašich radiátorů. V momentě, kdy se tak stane, je mimořádně důležité mít kvalitní zateplení domácnosti. A v tomto aspektu hrají okna zásadní roli.

Starými okny uniká až polovina tepla
Bohužel, v ČR a okolních zemích je stále mnoho starších budov, které neprošly renovací a vykazují vysoké tepelné ztráty. Jejich vytápění zatěžuje peněženky majitelů či pronajímatelů. A to významně. Důvodem vyšších nákladů bývají často stará okna, která sice tvoří jen zhruba 10 % obvodového pláště budovy, ovšem skrz ně se ztrácí až 45 % tepelné energie! Logickým krokem je tak výměna oken. Jak k ní ale přistoupit a co si při výběru nových oken pohlídat?

Hodnota prostupu tepla je klíčová
Rozhodujícím parametrem, kterým se posuzuje únik tepla, je součinitel prostupu tepla (U). Zde je pro vás rozhodující hodnota Uw, která udává prostup tepla celým oknem. Jde o množství tepla vyjádřené ve wattech (W), které unikne přes 1 m2 okna při rozdílu teplot vnějšího a vnitřního prostředí o 1 stupeň Kelvinu – W (m2 K). Čím menší je hodnota Uw, tím lépe okno izoluje.

„Při výběru okna s co nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi se zaměřte na parametr Uw. Ten totiž kombinuje hodnoty Ug, což je prostup tepla přes zasklení a Uf, který uvádí hodnotu prostupu tepla přes rám. Pouze Uw hodnotí okno jako celek, a proto je při výběru klíčovým ukazatelem,“ vysvětluje Milan Klepsa, zástupce společnosti VEKA, která je předním světovým výrobcem plastových profilů oken a dveří třídy A. „V kombinaci s termoizolačními skly dosahují hodnoty Uw koeficientu výrazně pod 1,0 W/m²K. Stará okna přitom mohou mít i 3,0 W/m²K. Orientační hodnoty Uw, kterých byste měli dosáhnout, jsou u pasivních domů 0,8 W/m2K, u nízkoenergetických domů 1,0 W/m2K a pro běžná okna 1,2 W/m2K.“

Pokud se rozhodnete přistoupit k výměně oken, nezapomeňte, že se na tuto oblast vztahují různé státní dotační programy. Pojďme si ty nejdůležitější blíže představit.

 

Řez okenním profilem VEKA SOFTLINE 82

 

Nová zelená úsporám
Program Nová zelená úsporám (NZÚ) zahrnuje dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů a vztahuje se i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Nezapomeňte ani na dotační titul „Stínicí technika“, který pomůže zafinancovat montáž prvků, jež sníží tepelnou zátěž budovy v letních měsících. Více se dočtete na www.novazelenausporam.cz.

Nová zelená úsporám Light
V rámci dotačního programu existuje Nová zelená úsporám Light, která je určena nízkopříjmovým skupinám obyvatel. Prostřednictvím NZÚ Light je možné získat dotaci na výměnu oken a vchodových dveří. Přitom platí, že na jedno okno je udělována paušální výše dotace 12 000 Kč, na jedny vchodové dveře je udělována paušální výše dotace 18 000 Kč. Maximální výše podpory celkově činí 150 000 Kč. O dotaci je možné požádat před zahájením rekonstrukce, v jejím průběhu i po dokončení.

Žadatelem může být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, ve kterém má zároveň trvalý pobyt. Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo žadatel pobíral mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení. Není však nutné, aby žadatel příspěvek pobíral po celou dobu.

Dotace je uznatelná na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří. Výměna musí být provedena do 1 roku od podání žádosti.

Je nutné, aby instalovaná okna měla zasklení izolačním trojsklem s tloušťkou rámu o minimální hloubce 70 mm. Nově instalované vchodové dveře musí být vybaveny tepelně izolační výplní a případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem.

Oprav dům po babičce
Tento nový program NZÚ startuje 29. září 2023 a týká se všech rodinných či rekreačních domů, které jsou určeny k rekonstrukci. Má za cíl přimět co nejvíce lidí k zateplování, výměnám oken či jiným zásahům. Výsledkem má být dům s nízkou energetickou spotřebou, který jako celek získá po rekonstrukci emisní štítek kategorie B.

Výše dotace se pohybuje mezi 1 300 až 4 900 Kč Kč/m², přičemž výsledná částka závisí na typu a ploše zateplované konstrukce. Na instalaci stínící techniky s pohyblivými prvky, které umožňují nastavení úrovně zastínění, je možné získat 1 500 Kč/m². Maximální výše dotace za všechny provedené činnosti pro rekonstrukci a zateplení činí až 1 milion korun.

Pokud si s dotacemi nebudete vědět rady, doporučujeme se poradit s kvalitními montážními firmami, které s vyřízením dotace svým klientům pomáhají a často je i samy vyřizují. Prověřené firmy najdete například na webu www.veka-okna.cz.