Současným trendem, zejména u veřejných, obchodních a kancelářských budov, jsou automatické dveřní systémy. Více než dvacetileté zkušenosti z celé řady prestižních aplikací může v tomto ohledu nabídnout společnost A.T.A. technik. S jejím jednatelem Ing. Michaelem Jílkem jsme měli možnost hovořit v naší redakci jak o dosavadním vývoji firmy, tak i o jejích současných aktivitách.

Kdy firma vznikla a jaký impuls Vás vedl k založení společnosti A.T. A. technik?

Firma vznikla v r. 1991 a hlavním impulsem byl můj dlouhodobý zájem podnikat a uvést na trh produkty, které doposud ve stavebnictví chyběly. Až do r. 1990 jsem pracoval více než 20 let v oblasti scénografie a jevištních technologií a po revoluci v pozici generálního ředitele podniku Divadelní technika. Během svého působení v této oblasti jsme zajišťovali kromě jiného výstavbu a rekonstrukci divadel v Československu a pro oblast jevištní technologie jsme od zahraničních západoevropských partnerů dováželi i speciální technická zařízení. Jednalo se o různá mobilní zařízení (např. posuvné stěny) s elektronickým vybavením. V této souvislosti mě oslovili zástupci švýcarsko-německé společnosti „Record Türautomation AG“ a nabídli založení společného podniku na dodávku a montáž automatických posuvných dveří. Vzhledem k tomu, že tento prvek na našem trhu chyběl, tuto nabídku jsem velice uvítal a A.T. A. technik spol. s r.o. 31.10.1991 se sídlem v Praze založil jako společnost se zahraniční účastí.

Jaký sortiment výrobků a služeb firma v době vzniku nabízela a jaké první stěžejní akce jste realizovali?

Začátky nebyly jednoduché, bylo nutno zajistit kvalifikovaný tým pracovníků, výrobní a kancelářské prostory, seznámit odbornou veřejnost s uvedením nového produktu na trh a zajistit potřebnou reklamu a propagaci. Jednalo se především o dodávky a montáž automatických posuvných dveří zn. „record“ včetně servisu těchto zařízení. Součástí našich služeb byla i konzultační a projekční činnost v této oblasti. První významné akce se podařilo realizovat již v r. 1992 a jednalo se např. o dodávky a montáže automatických dveří do obchodního domu Družba (později Krone) na Václavském náměstí a Hotelu Olympik v Praze, dále pro cestovní kancelář Fischer, reprezentační prodejnu Moser a první čerpací stanici SHELL.

Jakým vývojem prošla Vaše společnost za 22 let činnosti a jaké výrobky a služby nabízíte nyní?

Až do r. 1994 byla hlavním předmětem činnosti dodávka, montáž a servis automatických dveří zn. „record“. V r. 1994 se aktivity společnosti rozšířily o dodávky a montáže prosklených stěn a manuálních dveří systému Dorma (SRN) a za tímto účelem byla založena dceřiná společnost A.T. A. Glas spol. s r.o. se sídlem v Praze. V r. 1996 byl vybudován vlastní výrobní závod v Praze 9, kam byla přenesena od firmy „record Türautomation“ část výroby. Jednalo se zejména o kompletaci pohonů a výrobu dveřních křídel. V průběhu r. 1999 došlo ke změně vlastnické struktury společnosti a od r. 2000 je naše firma stoprocentně českým subjektem. Postupem času se společnost rozšířila o pobočky v Plzni, Českých Budějovicích (r. 2000) a v Hradci Králové (r. 2002). V této souvislosti byla rozšířena činnost i o vratovou techniku na základě partnerské smlouvy s firmou Novoferm, zajišťovanou prostřednictvím pobočky v Českých Budějovicích. V r. 2007 byla uzavřena exkluzivní smlouva s firmou BLASI (SRN) pro český trh na dodávku a montáž karuselových dveří. Pro doplnění sortimentu v oblasti výplní stavebních otvorů byla v r. 2012 zahájena výroba hliníkových prosklených konstrukcí Aluprof (Polsko) v Hradci Králové. Posledních 10 let spolupracuje naše společnost velmi úzce se špičkovým výrobcem radarů a senzorů, firmou BEA (Belgie). A.T. A. technik je řadu let držitelem certifikátu kvality ISO 9001 a každým rokem probíhají úspěšně audity jak v této oblasti, tak ve sféře ekonomické. Je možno konstatovat, že firma nabízí komplexní a ucelený program ve zmíněných oblastech.

Do jakých oblastí nejvíce směřují Vaše výrobky a jaké jsou Vaše nejvýznamnější zakázky z poslední doby?

Jedná se o široký okruh odběratelů a oblastí, mezi které patří především banky, hotely, administrativní budovy, obchodní centra, potravinové a jiné řetězce, nemocnice a zdravotnická zařízení, autosalony, čerpací stanice, výrobní haly apod. Mezi nejvýznamnější zakázky z poslední doby patří dodávky pro Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni, Hlavní nádraží v Praze, řetězce Penny, Makro, Hornbach, Tesco, nemocnice FN Motol, FN Plzeň, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, OC Letňany, Nový Smíchov, Palladium, Telefonica O2, ČEZ, PRE, síť čerpacích stanic SHELL aj. Za zmínku stojí dodávka a montáž karuselových dveří pro objekt CITY GREEN COURT v Praze, který projektoval světoznámý americký architekt Richard Meier, dále realizace zakázky pro českou ambasádu v Alžíru a dodávka a montáž automatických dveří pro městské zařízení v Linci (Rakousko). Tyto i další reference je možno vidět na webových stránkách naší společnosti.

Jaké jsou nejsilnější stránky Vaší společnosti?

Společnost A.T.A. technik funguje již 22 let, což samo o sobě svědčí o její stabilitě a úspěšnosti. Od počátku byl kladen důraz na spokojenost zákazníků, tj. zejména na vysokou kvalitu dodávaných výrobků, dodržování termínů, profesionalitu, flexibilitu a v neposlední řadě na operativní zajišťování servisní činnosti našich zařízení. Mezi silné stránky patří i úspěšná obchodní strategie, která přinesla naší společnosti výrazný podíl na českém trhu v oblasti automatických dveří. Základem vždy byl a je stabilizovaný a kvalitní tým zaměstnanců s minimální fluktuací.

Pracovníci procházejí každoročně odbornými školeními v oblastech technických, ekonomických, v oblasti bezpečnosti práce apod.

Jakým technickým vývojem prošly automatické dveřní systémy a jak se změnila legislativa v tomto oboru za Vaší činnosti?

Technická úroveň automatických dveří zaznamenala v posledních dvaceti letech velký rozvoj. Výrazně došlo také ke zlepšení designu a k minimalizaci pohonů. Automatické dveře s pohony „record“ jsou vybaveny inteligentním mikroprocesorovým řízením s elektronickou digitální ovládací jednotkou, umožňující řadu programovatelných funkcí a optimální nastavení parametrů. Pro uvádění do provozu se používají speciální počítačové jednotky, pomocí kterých je možno provádět diagnostiku, zjišťovat chyby, nastavovat servisní termíny apod. Neopominutelný je i výrazně tišší chod automatických dveří. Značný technický rozvoj zaznamenaly i radary pro snímání pohybu a bezpečnostní senzory. V současné době se používají kombi senzory, které kromě snímání pohybu zajišťují i dostatečnou bezpečnost průchodu. Tyto nové typy senzorů výrazně přispívají ke zlepšení bezpečnosti procházejících osob, neboť dřívější provedení pomocí fotobuněk a radarů nepokrylo plně zónu průchodu. Rovněž v oblasti legislativy dochází v současné době ke značnému posunu. V rámci EU byla schválena evropská norma EN 16005 „Motoricky ovládané dveře - bezpečnost při používání“, která byla v letošním roce přeložena do českého jazyka a připravuje se její harmonizované a závazné vydání. Důraz je kladen zejména na bezpečnost průchodu a z toho vyplývající doporučení uživatelům alespoň jednou ročně zajistit preventivní prohlídku.

Jak se Vám jeví současná situace na českém trhu v oblasti Vaší činnosti?

Situace ve stavebnictví by si zasloužila hlubší a podrobnější zhodnocení, než mně umožňuje tento rozhovor. Průvodním jevem je výrazný pokles zakázek, značný tlak na ceny bez ohledu na kvalitu, dlouhá splatnost faktur a především špatná platební morálka. Řada firem se s touto situací těžko vyrovnává, dochází k insolvencím a konkurzům. Toto se rovněž promítá do sféry týkající se automatických dveří. Některé firmy se snahou získat zakázky přicházejí v poslední době s dumpingovými cenami, které dle mého názoru nestačí ani na pokrytí nákladů, mnohdy s pochybnou kvalitou dodávaného zařízení. Je veřejným tajemstvím, že po získání zakázky mnohdy nejsou schopny zajistit v požadovaném termínu opravu ani náhradní díly, v lepším případě za cenu neúměrně vysokou. S touto obchodní politikou nemohu souhlasit, neboť je nejen v rozporu s běžnými pravidly hospodářské soutěže, ale poškozuje především konečného zákazníka. Filozofie naší společnosti je diametrálně odlišná, což jistě vyplynulo z tohoto rozhovoru.

Ptal se a za rozhovor děkuje
Ivo Románek

A. T. A. technik s. r. o.
Turnovská 7/379, 180 00  Praha 8 - Libeň
tel.: 284 827 338, 284 827 339, fax: 284 827 340
e-mail: info@ata-technik.cz, www.ata-technik.cz