Letos slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu a již od samotného založení firmy v roce 1948 panem Helmutem Wagnerem v německém Bavorsku, je její snahou individuálními recepturami zpracování plastů otevřít nová odvětví použití, nahradit tradiční suroviny hodnotnějšími polymery a tvůrčím řešením se spolupodílet na úspěchu svých zákazníků.

REHAU se od svého vzniku, roku 1948 úspěšně etablovala v Německu, a s postupným rozvojem je dnes zastoupena ve více než 50 zemích na všech kontinentech světa. V Evropě reprezentuje značku 84 obchodních středisek a 25 výrobních závodů. Od počátku 90. let 20 století se pohybuje na trhu ve východní Evropě. V České republice působí od roku 1992, kdy bylo založeno obchodní středisko v Praze. V roce 1994 byla zahájena výroba ve výrobním závodě v Moravské Třebové, který se specializuje na výrobu pro automobilový průmysl a v roce 2011 byl rozšířen o provozovnu v Jevíčku.

Globálně se opírá o dodávky výrobků a systémů na bázi polymerů pro stavebnictví, automobilový průmysl a ostatní průmyslová odvětví. Ve všech těchto oblastech se REHAU úspěšně rozvíjelo v uplynulém dvacetiletí i v České republice. O pozitivním rozvoji svědčí, že společnost REHAU, s.r.o. zaměstnává dnes více než 700 zaměstnanců a investovala v České republice do strojů a zařízení, budov a dalšího vybavení více než 1,5 mld. CZK. Kromě toho v posledních letech investuje společnost ročně vysoké částky v řádech stovek milionů korun do nástrojů a forem pro naše zákazníky z oblasti automobilového průmyslu.

Z pohledu velikosti trhu nepatří ČR v globálním pohledu se svými 10 mil. obyvateli mezi hlavní trhy. Nicméně z pohledu REHAU je situace jiná. Český trh si v holdingu REHAU vybudoval za posledních 20 let vysoce pozitivní image dlouhodobě stabilního trhu s dobrými výsledky. Dá se říci, že hlavním motorem tohoto úspěchu je dlouhodobá spolupráce s našimi zákazníky a i kompatibilita našich technických výrobků a služeb s požadavky trhu, resp. i našich zákazníků. Ne náhodou dodáváme na českém trhu výrobky v celé šíři našeho portfolia, tzn. nejen pro stavebnictví, automobilový nebo nábytkářský průmysl, ale pro další speciální obory (např. potravinářství, elektrotechnický průmysl, atd.). Taková situace není na všech trzích, kde je REHAU aktivní a i to svědčí o určité úrovni českého trhu.Pro dokreslení této situace, jak je český trh vnímán v holdingu lze uvést příklad. REHAU ČR se pravidelně účastní interní celosvětové soutěže o nejlepší referenci roku. V nedávné době jsme tuto soutěž vyhráli, a to v konkurenci objektů z Evropy, Asie a Ameriky. Náš objekt byl zvolen vítězem především díky komplexnosti dodávek REHAU
výrobků a zároveň tento objekt splňuje požadavky na trendy moderního stavebnictví (využívání alternativních zdrojů a splnění limitů pro pasivní objekt). Kvalitu našich výrobků a systémů potvrdí i dlouhá řada velmi zajímavých referenčních objektů, mezi které patří např. velkoplošné vytápění hracích ploch většiny prvoligových stadionů, specifická řešení pro sportovní areály, zoologické zahrady, kulturní památky, historické objekty, letiště a další.

Máme řadu našich zákazníku, kteří s námi spolupracují více jak deset, či patnáct let. Takový partnerský vztah, je dle našeho názoru, vzájemně prospěšný. Především na dnešním rozkolísaném a rychle měnícím se trhu je stále důležitější mezi obchodními partnery existence vzájemné důvěry. Naším úkolem a cílem je tyto vazby udržet a nadále prohlubovat, proto musíme být schopni umět nabídnout našim zákazníkům odpovídající flexibilitu, a to jak ve formě produktů,tak i námi poskytovaných služeb. I v dnešní době internetu a e-mailu je naší snahou i nadále udržet a dále prohlubovat osobní a individuální formy komunikace. Ve vztahu k našim zákazníkům bychom chtěli i v budoucnu přistupovat individuálně k jejich požadavkům a hledat řešení v rámci osobních projednání. To samé se týká i našich dodavatelů, bank a ostatních obchodních partnerů.

Za největší hodnotu společnosti REHAU, s.r.o. považujeme samozřejmě i naše zaměstnance. Vědomi si hodnoty zaměstnanců pro společnost, usilujeme o dlouhodobé vztahy, založené na jejich spokojenosti. To je pro společnost důležité i proto, že výrobky a systémy REHAU si vyžadují vysoké odborné znalosti, které se budují zpravidla celou řadu let. Vysoké know-how zaměstnanců je nezbytné ve všech odborných činnostech, ať už se jedná o obchodní, výrobní nebo správní činnosti společnosti.

Dnes dává firma REHAU odpovědi na ekologická a ekonomická témata budoucnosti jakými jsou energeticky úsporné stavby, využití regenerativní energie, vodní hospodářství i mobilita. REHAU jako kompetentní partner v oblasti okenních a fasádních prvků, technického zabezpečení budov a zemním stavitelství je TOP-dodavatelem na trhu.Vysoká profesionalita při vývoji materiálů až po provedení a neomezené možnosti řešení na bázi polymerů otevírají našim zákazníkům a konečným spotřebitelům fascinující užitný potenciál a jsou základním předpokladem pro vedoucí a celosvětově úspěšnou prémiovou značku.

REHAU, s.r.o.
Obchodní 117, 251 70 Čestlice
Ing. Andrea Mikulová
andrea.mikulova@rehau.com , www.rehau.cz