Další výhodou plošných topných systémů je, že obdobně, jako mohou v zimě efektivně dům vytápět, jej mohou v létě účinně a bezprůvanově chladit.

Firmou, která  již řadu let patří mezi lídry stavebního trhu v oblasti plošných topných a chladících systémů je společnost Rehau. Ta má ve svém sortimentu komplexní škálu plošných topných systémů pro nejširší spektrum využití.

Patří mezi ně í systém s názvem REHAU Rautherm Speed Plus Renova, který jak již sám název napovídá, je určen pro rekonstrukce topných soustav budov.

Podlahové vytápění vyniká především nízkou stavební výškou pouhých 21mm. Je možné je tak snadno instalovat na starší betonové podlahy, dřevěné podlahy nebo stávající keramickou dlažbu. Díky tomu lze u starších budov zajistit nejen renovaci podlah, ale také instalaci účinného a moderního vytápění.

Pokládka podlahového vytápění REHAU Rautherm Speed Plus Renova je jednoduchá
Základem systému podlahového vytápění REHAU Rautherm Speed Plus renova je systémová rohož a potrubí Rautherm Speed 10,1 x1,1 K, které je po svém obvodu opatřeno suchým zipem a k systémové desce se tak upevňuje pouhým tlakem.

Pokládka celého systému je velmi jednoduchá. Systémová rohož musí být aplikována na suchý, rovný, pevný a čistý povrch. Náležitě ošetřena musí být místa, ze kterých by budoucí potěr mohl vytéct z plochy, jakými jsou kupříkladu průrazy ve stěnách či stropech. Podklad se nejdříve opatří vhodným penetračním nátěrem. Po obvodu místností se upevní izolační separační páska, přičemž její okraje jsou izolační páskou zafixovány ke stěně a podlaze. Po odstranění ochranné fólie následuje pokládka instalační rohože. Mezi podlahu a rohož se při pokládce vkládá okrajová izolační páska. Následně je rohož tlakem připevněna k podkladu v celé ploše. Další deska rohože se instaluje na sraz k první rohoži. Po pokládce systémové rohože je možné přistoupit k instalaci potrubí RAUTHERM Speed. Pro docílení maximální síly jeho ukotvení je vhodné potrubí fixovat primárně do prostoru mezi viditelnou perforaci systémové desky. Při tom je nutné trubku na rovných plochách zatláčet každých 30 cm a také v ohybech potrubí. U montáže potrubí na rozdělovač se sejme suchý zip z konce potrubí do vzdálenosti cca 5cm , na něj se nasune skrutkový spoj s upínacím kroužkem a potrubí se připojí na příslušný okruh. Místa, kde po vizuální kontrole potrubí očividně nesedí se znovu upevní fixační páskou tak, aby byla pevně spojena se systémovou rohoží. Před realizací potěru tl. 2,1mm je provedena tlaková zkouška a následuje vylití místnosti potěrem. Po jeho vytvrdnutí a vyschnutí je podlaha připravena k instalaci finální podlahové krytiny.

Závěr
Aplikací podlahového vytápění v součinnosti s alternativními zdroji energií, jakými jsou tepelná čerpadla či plynové kondenzační kotle lze dnes dosáhnout významných úspor v oblasti vytápění na úrovni až 35% ve srovnání s původními náklady. Systém podlahového vytápění REHAU Rautherm Speed Plus Renova umožňuje snadnou instalaci podlahového vytápění i při rekonstrukcích topných soustav či podlah starších budov a rodinných domů. Díky tomu výraznou měrou přispívá ke zefektivnění jejich provozu a tím i ochraně životního prostředí.

Ivo Románek