Jedná se o přeložku kanalizační stoky v souvislosti s výstavbou další etapy areálu Waltrovka. Celková délka překládané stoky DN1000 činí 541 m při použití železobetonového potrubí. Přeložka je z důvodu velkých hloubek kanalizace (až 11 m) realizována zčásti hornickým způsobem. Kromě toho v současné době na stavbě probíhá pokládka hlavní kanalizační stoky a postupné přepojování bočních kanalizací.

Staveniště kanalizační stoky v Praze 5: v popředí se nachází část těžní šachty, která slouží k propojení stávající stoky na novou. V pozadí jsou vidět moderní administrativní budovy areálu Waltrovka.


Staveniště kanalizační stoky v Praze 5: v popředí se nachází část těžní šachty, která slouží k propojení stávající stoky na novou. V pozadí jsou vidět moderní administrativní budovy areálu Waltrovka.

Těžní šachta pro propojení stávající stoky na novou o celkové hloubce 11 m. Na stoku jsou v rámci projektu postupně přepojovány stávající stoky z okolí, přičemž propojování probíhá pomocí nově vyzděných spádišťových šachet a spojných komor.


Těžní šachta pro propojení stávající stoky na novou o celkové hloubce 11 m. Na stoku jsou v rámci projektu postupně přepojovány stávající stoky z okolí, přičemž propojování probíhá pomocí nově vyzděných spádišťových šachet a spojných komor.

Těžní šachta pro novou vyzdívanou spádišťovou šahtu, která slouží pro napojení boční kanalizace v hloubce 9,5 m.


Těžní šachta pro novou vyzdívanou spádišťovou šahtu, která slouží pro napojení boční kanalizace v hloubce 9,5 m.

Vyražený tunel o profilu 4, 91 m2 o délce 28 m pro vyzdění nové vejčité stoky.


Vyražený tunel o profilu 4, 91 m2 o délce 28 m pro vyzdění nové vejčité stoky.

Kanalizace Waltrovka.


Kanalizace Waltrovka.

Fotografie: Metrostav a.s.