Systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open vytváří rovnováhu mezi ekologií a hospodárností, mezi hygienou a spotřebou a mezi plánováním a provozem. Promyšlený, komplexní systém řízení spotřeby vody umožňuje šetrný provoz všech připojených komponent. Je možné připojit sprchové, umyvadlové i splachovací armatury. Systém lze individuálně naprogramovat a libovolně rozšířit. Množství vody, hygienické proplachování, termickou dezinfekci a jejich mezní teploty je možné nastavit a kontrolovat zvlášť pro každou místnost a dokonce i jednotlivě pro každou armaturu.

Chytrá armatura a její funkce
Inteligentní elektronický modul je srdcem příslušné armatury. Sjednocuje již na úrovni armatury funkce výdeje vody a řídicí funkce nezávisle na nadřazené řídicí jednotce. Díky elektronickým modulům naprogramovaným z výroby lze armatury snadno uvést do provozu technologií »plug and play«. Každá armatura je v integrovaném elektronickém modulu vybavena programem specifickým pro všechny důležité funkce výdeje vody. Unikátní sériové číslo je navíc základem pro dodatečné řídící funkce.

Snadné nastavení parametrů
Parametry programu specifické pro daný objekt lze nastavit pomocí webového prohlížeče.

Výdej vody s optimalizovanou spotřebou
Elektronický modul automaticky řídí základní funkce dané aplikace jako je start /stop a doba průtoku vody. Různé modifikace programu, např. individuální hygienické proplachování a programy zatížení ve špičkách, je možné nastavit na přání zákazníka při uvedení do provozu.

Přepínání režimů programů
Všechny armatury jsou vybaveny 2 alternativními řídicími programy (funkce výdeje vody), které jsou uloženy v elektronickém modulu. Pro přepínání režimů, např. den / noc, placený / neplacený výdej vody, vyučování / prázdniny, zápas / přestávka, obsazená / neobsazená místnost apod., lze příslušné programy přepínat pomocí webového prohlížeče nebo funkční řídicí jednotky ECC2. Volitelný modul AQUAPAY pro placený výdej vody zajišťuje vyšší efektivitu, protože uživatelé mají zodpovědnější přístup ke spotřebě vody.
Následující funkce slouží především k zabránění kontaminace vodovodního systému a obnovení kvality pitné vody, protože odstraňují choroboplodné zárodky a bakterie (legionely). Dobu a intervaly potřebné termické dezinfekce se dají specificky nastavit, stejně jako zvláštní hygienické proplachování k omezení stagnující vody. Úspěch hygienických opatření je třeba kontrolovat pravidelným odběrem vzorků.

Automatické hygienické proplachování
U programů hygienického propla­chování uložených v elektronických modulech je možné volit ze 3 řídicích funkcí v závislosti na objektu: - v rámci pevného intervalu je automaticky provedeno hygienické propláchnutí armatury,- dynamické hygienické proplachování je provedeno po uplynutí pevně stanovené doby po posledním použití armatury (z výroby je naprogramováno na 24 hodin po posledním použití),- hygienická proplachování s řízenou teplotou vody se provádějí ve spojení s volitelnými teplotními čidly s kontrolou teploty na straně teplé nebo studené vody.

Programy termické dezinfekce
Nejdůležitější parametry termické dezinfekce (TD), jako jsou doba působení, doba průtoku vody, kontrola teploty, jsou uloženy v elektronickém modulu každé armatury. Zde se ukládají také protokoly o teplotě. Prostřednictvím digitálního vstupu na funkční řídicí jednotce ECC2 nebo pomocí webového prohlížeče lze zahájit termické ošetření. Existuje také možnost volby mezi dynamicky řízeným dezinfekčním programem v závislosti na teplotě nebo v závislosti na čase. Optimální výdej vody na poslední armatuře dále zajišťuje rychlý průtok horké vody cirkulačním potrubím a časově úspornou termickou dezinfekcí.
Systém umožňuje další funkce jako jsou bezpečnostní vypnutí, vypnutí z důvodu čištění, funkce stahování dat o spotřebě vody, hodnoty teplot, vytíženosti armatur pomocí USB, nebo webového prohlížeče.

tel. 603 287 128  |  www.franke.cz