Veškeré tyto podmínky splňuje vytápění plynem. Ve srovnání s elektřinou je levnější, nízké jsou náklady na pořízení topné soustavy, provoz je plně automatický, ekologický a běžná údržba plynových kotlů se provádí jednou ročně obdobně, jako je tomu i u jiných zařízení.

Ještě větší účinnost do vytápění rodinných domů plynem vnesly moderní kondenzační kotle. Ta se běžně udává v hodnotách nad 100 %. Je tomu tak proto, že při spalování plynu dochází u kondenzačních kotlů k tvorbě odpadní vody, která se v důsledku hoření mění na vodní páru. Odcházející spaliny jsou nositeli tzv. „latentního tepla“. Ochlazením těchto horkých spalin pod teplotu rosného bodu se změní díky kondenzaci jejich skupenství a dojde k uvolnění tepla. Uvolněnou energii využívají kondenzační plynové kotle s pomocí výměníků ještě dále k ohřevu topné vody. Takto se tedy zvyšuje procento jejich účinnosti. Běžné plynové kotle tuto energii využít neumí a tato je odváděna komínem do ovzduší.


Plynové kondenzační kotle Brötje patří bezesporu k tomu nejlepšímu, co náš trh nabízí

Bezesporu mezi to nejlepší, co náš trh s plynovými kondenzačními kotli nabízí, patří kotle německé značky Brötje. Ta vyrábí široký sortiment kotlů, který snadno uspokojí poptávku na jakýkoliv výkon, ohřev vody v integrovaném či externím zásobníku, připojení solárního systému či požadavek na druhý topný okruh (např. pro podlahové vytápění).

Výhradním prodejcem těchto kotlů na území ČR je společnost Gienger spol. s r. o. Mezi jejich hlavní přednosti patří vysoká účinnost, maximální spolehlivost provozu, příznivá cena, dlouholetá životnost a široké servisní zázemí ve všech regionech ČR.

Pro dva topné okruhy (např. radiátory a podlahové topení) a s možností připojení solárního ohřevu je vhodný kotel Brötje WBS


Kotle Brötje vyhoví jakémukoliv požadavku na skladbu vaší topné soustavy

Chcete váš dům vytápět radiátory, podlahovým vytápěním nebo jejich kombinací? Či zvažujete využití solárního systému, případně instalaci krbu jako doplňkového zdroje tepla? Hodláte vytápět menší byt, velký rodinný dům nebo školu?

Pro veškeré tyto požadavky mají kotle značky Brötje komfortní řešení. Kotle se liší typem výbavy, zejména pak regulace, podle toho, pro jaký topný systém jsou určeny. Uveďme příklady. Pro jeden topný okruh (tj. pouze radiátory) je nejžádanější kotel Brötje WHBS, pro dva topné okruhy (např. radiátory a podlahové topení) a s možností připojení solárního ohřevu je to kotel Brötje WBS, a kotel Brötje WGB nebo BGB (stacionární varianta) je pak určen pro všechny složitější aplikace vytápění. Dokáže kupříkladu řídit kotel na pevná paliva, popřípadě krbovou vložku, solární systémy s podporou vytápění, spolupracovat s tepelným čerpadlem atd. Samozřejmostí všech kotlů je možnost propojení se zásobníkem pro ohřev TV.


Optimální varianta pro vytápění rodinných domů – kondenzační kotel Brötje a podlahové vytápění COSMO.

Již v úvodu jsme zmínili, že vytápění plynem je ekologické, plně automatické, vysoce efektivní a ekonomicky velmi výhodné. Dosažení ještě větších úspor za vytápění ve výši až 20 % je možné volbou optimální skladby topného systému. Jako nejefektivnější se jeví spojení plynového kondenzačního kotle s přenosovou soustavou plošného teplovodního vytápění, které pracuje s nízkým teplotním spádem – nižší teplotou topné vody. Ta se u podlahového vytápění pohybuje na úrovni 35-45°C, což je teplota cca o 30 °C nižší ve srovnání s radiátory. U takto koncipovaných topných soustav je pak nejúčinnější využití odpadního latentního tepla, které vzniká provozem plynových kondenzačních kotlů.

Plynový kondenzační kotel s obchodním označením Brötje Eco Therm Plus WGB-M 20 EVO je konstruován jako dvouokruhový a je přímo z výroby osazen směšovacím uzlem včetně regulace pro 2. směšovaný okruh (podlahové vytápění).


Spojení kondenzačního kotle Brötje a podlahového topení COSMO představuje ideální řešení pro vytápění rodinných domů

Pro toho, kdo od své topné soustavy očekává vysokou efektivitu, rozumné pořizovací náklady a dlouhodobě bezproblémový provoz, má značka Brötje ideální řešení. Je jím plynový kondenzační kotel s obchodním označením Brötje Eco Therm Plus WGB-M 20 EVO, který je konstruován jako dvouokruhový a je přímo z výroby osazen směšovacím uzlem včetně regulace pro 2. směšovaný okruh (podlahové vytápění). To znamená, že již není potřeba dodatečně instalovat hydraulickou výhybku (váhu, anuloid), rozdělovač topných okruhů a čerpadlové skupiny včetně čerpadel a směšovače. To výrazně šetří montážní náročnost, čas i místo. V kotli je také instalována kalibrační technologie EVO, která umožňuje použití libovolného typu plynu (kapalný, zemní E, LL). Při spouštění kotle servisním technikem se kotel sám automaticky seřizuje na kvalitu používaného plynu (zařízení je výrobcem nastaveno na nominální vstupní hodnoty). Proces je kontinuální a zařízení je vybaveno elektronickou optimalizaci spalování, to vede ke značným provozním úsporám, což stavitelé rodinných domů bezesporu velmi ocení. Naopak první směšovaný okruh lze bez problémů použít pro vytápění radiátory, kupříkladu ve druhém nadzemním podlaží domu.

Spojení kondenzačního kotle Brötje a podlahového topení COSMO představuje ideální řešení pro vytápění rodinných domů


Kam pro kotle Brötje a podlahové vytápění COSMO

Jak již jsme zmínili výše, výhradním dovozcem a zástupcem značek Brötje a COSMO na českém trhu je společnost Gienger spol. s r. o. Ta se řadí mezi největší odborné velkoobchody v oblasti vytápění, vybavení koupelen, klimatizační a větrací techniky a instalačních systémů působících na území ČR a SR.

Pokud tedy plánujete rekonstrukci nebo instalaci nové topné soustavy pro svůj dům, rozhodně se neopomeňte informovat na možnosti a výhody kondenzačních kotlů Brötje a podlahového vytápění COSMO. Společnost Gienger má své pobočky ve všech rozhodujících regionech České i Slovenské republiky a jejich odborní pracovníci vám nejen poradí s optimální variantou kotle pro váš dům, ale doporučí vám i proškolenou montážní firmu ve vašem regionu.