Její záběr je opravdu velice široký a naši redakci zajímalo, jaká je její historie i současnost. Navštívili jsme proto jednoho ze čtyř jednatelů společnosti, Ing. Petra Ďáska, a požádali jej o rozhovor.

Pane inženýre, řekněte prosím našim čtenářům, jak firma začínala a kam se posunula nyní?
Společnost Portaflex s. r. o. vznikla v roce 1997 a byla úzce zaměřena pouze na prodej plastů, lamelových clon a kyvných vrat. V krátkém čase se v ní vyprofilovaly další dva úseky činnosti, a to středisko materiálů pro stavebnictví a reklamu a středisko kování pro dveře a vrata. První z nich nyní pracuje hlavně s vysoce kvalitními HPL deskami, které se používají na obklady budov, výrobu toaletních a sanitárních kabinek nebo nábytku. Jedná se o desky, které jsou velmi odolné proti vodě i některým chemikáliím a dodáváme je v desítkách různých designů. Středisko pojezdového kování se zabývá kováním na brány, podvěsné dráhy i lehčí jeřábové dráhy. Využití těchto produktů je především v potravinářském a automobilovém průmyslu, spoustu zakázek v poslední době realizujeme v lakovnách. Co se týká produktů třetího střediska – plastových clon a vrat – tyto nacházejí uplatnění v téměř každé výrobní či obchodní firmě.

Jak se vyvíjely obraty společnosti a kolik má nyní zaměstnanců?
V roce 1997 začínali čtyři společníci-zaměstnanci na necelých 3 miliónech korun a od té doby obraty téměř lineárně stoupají bez velkých výkyvů. Samozřejmě nás postihla krize v roce 2008, kdy se trh zapotácel, ale jinak postupujeme vyváženě vpřed. Nyní se již třetím rokem obratově pohybujeme okolo 100 miliónů korun ročně. Za tuto vyváženost vděčíme především rozmanitosti firemní nabídky. Tady vidíme největší výhodu našich tří středisek. Pokud dojde k citelnému poklesu v jedné oblasti, ostatní střediska jsou schopné jej dorovnat. Například v covidovém období skokově vzrostly dodávky plexiskla, ať už ve formě samotných desek nebo námi vyráběných hygienických zástěn, a tím se dorovnaly výpadky jiných produktů. V současnosti máme 30 zaměstnanců, nevyužíváme žádné externí pracovníky.

Jaká je působnost společnosti?
Ve většině případů jde o český trh, ale realizace provádíme také na Slovensku, kde jejich počet zajímavě stoupá. Stali jsme se například dodavatelem lamelových clon a kyvných vrat pro společnost TESCO, pro celou síť jejich provozoven v České i Slovenské republice.

Klimkovice – posuvné zasklení pergoly


Na které referenční stavby byste rád upozornil?
To je rozdílné dle konkrétního střediska. Například u lamelových clon a kyvných vrat zreali­zujeme necelé 3 000 drobných zakázek ročně, jejichž cena se pohybuje v řádech tisíců či desetitisíců korun. Zde jsou reference skoro v každém městě – ať už jednorázoví či opakovaně se vracející zákazníci. U ostatních středisek už na váze nabývají větší zakázky. Fasády administrativních budov z HPL desek rakouského výrobce FUNDERMAX, světlíky výrobních a skladovacích hal – to už jsou větší investiční akce. Výzvou byla zakázka na podvěsnou dráhu v lakovně společnosti MSM Martin s. r. o., která je opatřena motorickým pohonem a speciálními logistickými čidly. Vše v provedení pro výbušné prostředí. Podvěsnou dráhu pro svou novou lakovnu si objednala i firma ZAKO Turčín s. r. o. Se společností Schinkman jsme realizovali dráhu pro svařovací stroje v koncernu Škoda ­AUTO. Naše komponenty jsou pochopitelně použitelné i pro drobné zámečnické firmy, či pro fyzické osoby, které tvoří velkou množinu spokojených uživatelů.

Jsou vaše výrobky standardizované nebo vyrábíte vše na míru?
Prodáváme ­standardizované výrobky, ale pokud zajišťujeme i realizaci, tak se finální produkt přizpůsobí požadavkům zákazníka. Ať už jde o přehrazení vratového otvoru či celé haly plastovou clonou, rozvětvenou podvěsnou dráhu s výhybkami nebo obložení členité provětrávané fasády stavby.

Jaké jsou poslední novinky ve firmě?
Jako dobrý krok se ukázala investice do nového CNC pro opracovávání HPL desek, reklamních plastů, plexiskla či plného polykarbonátu. Rostoucí rozsah prací již nemusíme zajišťovat formou subdodávek. Čerstvou novinkou je uzavření spolupráce s belgickou firmou LOCINOX, která působí v oblasti zámků a kování. Dochází tak k rozšíření našeho portfolia o nové prvky.

Ostroj a. s. – clona přes jeřábovou dráhu


Jaké jsou vaše dodací termíny?
Ty se hodně liší v závislosti od jednotlivých středisek. V oblasti clon jsme poměrně rychlí a dodáváme v rozsahu dnů, maximálně týdnů. U ostatních středisek, která dělají větší zakázky, se vždy jedná o dohodu se zákazníkem. Všechny své termíny ale plníme a nepamatuji si, že bychom kdy platili penále za nedodržení nějaké zakázky. Není to vždy jednoduché, protože my přicházíme na stavbu většinou až na konci stavebního cyklu. Tlaky jsou pak velké a občas se dohání zpoždění, která nastala před námi.

Dodáváte své výrobky včetně montáže nebo spolupracu­jete i s dalšími firmami?
Na úseku clon si děláme vše sami včetně montáže. U ostatních činností máme prověřené externí firmy. Funguje to tak, že my dodáme materiál a naše know-how, samotnou instalaci provede externí firma. Za ty roky, co se v této oblasti pohybujeme, se partneři vyprofilovali a v podstatě spolupracujeme stále se stejnými. Vnímáme to jako obrovskou výhodu, protože za ta dlouhá léta spolupráce si navzájem důvěřujeme a umíme se podržet.

Jak vidíte výhled letošního roku?
Náš hospodářský rok je posunutý a končí vždy k 31. březnu, takže jeho závěr je poměrně daleko. Zatím se ale dá říct, že i přes současnou napjatou situaci zájem o naše produkty trvá a obrat z loňského roku překročíme. Jak to bude vypadat se ziskem, ukáže jarní účtování energií. Jsme ve svém vlastním objektu, který je v relativně dobrém stavu. Věříme, že se nám i tuto nelehkou dobu podaří úspěšně zvládnout.

Jak vidíte svou delší perspektivu?
Našim hlavním cílem je stabilita firmy a její další zdárné pokračování. To je zřejmě přání většiny „otců zakladatelů“… Není bez zajímavosti, že ve vedení firmy jsou po celé čtvrt století stále stejní společníci. Chápeme však, že je nutné najít a vychovat správné nástupce. Vedle výrobních a skladových prostor v centru Ostravy – cca 5 500 m2 – disponujeme pozemkem vedle dálnice (necelých 6 000 m2), takže prostor pro rozšiřování máme. Chceme i do budoucna zůstat spolehlivým partnerem našich zákazníků. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali za dlouholetou spolupráci a našim zaměstnancům za dobře odváděnou práci.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač