Průzkum ukázal, že nedostatek přirozeného světla v místnostech, kde se zdržují lidé, může být příčinou ztráty energie, negativního naladění a v krajních případech také deprese. Specialisté a stavební inženýři neberou tento fakt na lehkou váhu a proto stavební zákon přesně definuje optimální množství přirozeného světla v místnosti jako poměr povrchu prosklení k povrchu podlahy. V místnostech určených k trvalému pobytu osob je poměr minimum 1:8, v místnostech, kde denní osvětlení je vyžadováno v závislosti na využití je poměr 1:12.


Jak tedy zajistit optimální množství přirozeného světla v podkroví? Konstrukce vikýřů může u zmiňovaných atypických střešních krytin narušit estetiku stavby, mimo to je také komplikovaná a pracovně náročná. Optimálním řešením v tom případě je výběr střešních oken. Jejich montáž je jednoduchá, nevyžaduje zásah do střešní konstrukce, a díky široké nabídce těsnícího lemování můžeme střešní okna FAKRO použít prakticky v každé střešní krytině.