Nelze než konstatovat, že memoriál tentokráte zcela opanovala specializovaná pokrývačská a klempířská firma z Hradce Králové – Pario s. r. o. Ta se svými realizacemi totiž zvítězila hned ve třech kategoriích a nesmazatelně se tak zapsala do historie soutěže. A o jaké stavby se jednalo konkrétně?

První z nich byla provedena pro významného investora Philip Morris ČR a. s. se sídlem v Kutné Hoře. Konkrétně se jednalo o Konvent objektu 1b západ. Zde byla společnost Pario s. r. o. generálním dodavatelem rekonstrukce původní věže. Samotné práce spočívaly v demontáži původní plechové krytiny a opravě krovu. Náročnost tesařských oprav spočívala především v tom, že před vyřezáním poškozených prvků bylo nutné provést statické zavěšení konstrukce celé věže do přilehlých stavebních nosných stěn pomocí speciálně vyprojektované ocelové konstrukce. Věž byla následně pokryta plechovou krytinou z Cu plechu ­TECU se zelenou patinou. S památkáři byly konzultovány jednotlivé pasáže oplechování, vč. rozměrů jednotlivých klempířských prvků a spárořezů. Obsahem dalších návazných prací bylo restaurování věžních hodin, restaurování sochařských děl (včetně sochy madony na fasádě), opraveny a zpět namontovány byly zvony a cimbály. Samotná realizace probíhala od května do října 2015.

Stavba získala následující ocenění:
Memoriál Jiřího Krmáška 2015 – 1. místo v kategorii věže.

Další oceněnou stavbou byla rekonstrukce střechy Domova Sv. Josefa – objekt pivovaru v Žíreči.
Objekt bývalého pivovaru je dnes je součástí Domova Sv. Josefa, stejně tak přilehlá budova bývalé fary. Jednalo se o totální rekonstrukce obou objektů. Obsahem samotné akce byly velmi rozsáhlé práce při obnově krovů, vnitřních nosných konstrukcí, mimo jiné i stropů. Pro pokrytí střechy byla na základě výběru pracovníků památkové péče zvolena zbrusu nová pálená střešní krytina typu Bobrovka režná od společnosti Tondach. Na části objektu bylo využito korunové krytí, kde byla použita volská oka, a francouzská taška. Toto řešení je uplatněno i na faře. Klempířské práce jsou provedeny z Cu plechu. Realizace objektu probíhala v období od listopadu roku 2014 do dubna roku 2015.

Stavba získala následující ocenění:
Cena Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR – 2. místo v kategorii Nejlepší pokrývačské dílo roku 2015.

Třetí úspěšnou stavbou je objekt Polyfunkční budovy EJH v Holicích.

Zde bylo realizováno opláštění fasády kazetami DECKASSETTE STANDART s atypickým zámkem. Kazety byly kotveny k železobetonové konstrukci na nosný rošt. Vlastní práce vyžadovaly řešení velkého množství náročných detailů, zvláště v oblých částech půdorysu budovy. Realizace proběhla v období od srpna do října v roce 2014

Stavba získala následující ocenění:
Memoriál Jiřího Krmáška 2015 – 1. místo v kategorii fasády.

Poslední oceněnou stavbou je rekonstrukce střechy kostela Svatého Mikuláše ve Vraclavi.
Práce na obnově střech tohoto kostela započaly již v roce 2011. Postupně byly opravovány části střech, dle dostupnosti finančních prostředků.

Jako první byly rekonstruovány presbytář (2011 – 2012) a postupně obě věže (2013 – 2014).
Nejnáročnější středová helmice – byla rekonstruována po velikém úsilí pana starosty (kostel je v majetku obce Vraclav) v okamžiku, kdy se podařily shromáždit finance na její provedení v jedné etapě – v. 2015. Střecha má velmi atypický tvar. Původní konstrukce krovu, resp. Podkladní bednění pod břidlicí nevyhovovalo s ohledem na požadavky projektanta a památkářů. Byly zde viditelné lomy v ploše. Jednatel společnosti ­Pario, Ing. Miroslav Vízek k tomu dodává: „Abychom případným lomům při rekonstrukci střechy helmice předešli, absolvovali jsme celou řadu jednání s různými partnery v oblasti kladení břidlice, a to nejen v ČR. Konzultace jsme kupříkladu vedli i v německé pokrývačské škole v Lehestenu. Nicméně – definitivní závěr k pokládce břidlice jsme nakonec museli učinit sami, ve spolupráci s dodavatelem materiálu.“

Nemalou zásluhu na výsledném efektu mají i tesaři, kdy se spíše než o tesařské jednalo o truhlářské detaily při tvoření bednění pod břidlici. Jistě není třeba dlouze zdůrazňovat, že oprava střechy probíhala pod přísným drobnohledem pracovníků památkové péče. Ti s konečným výsledkem prací vyjádřili maximální spokojenost. K dalším zajímavostem střechy patří 2 volská oka. Nové je i oplechování z Cu plechu 0,55 tl. Součástí prací byla i obnova fasád na obou věžích, od korunní římsy výše. Realizace obnovy krovu a střešního pláště proběhla v termínu 07/2011 – 11/2015.

Stavba získala následující ocenění:
Cena Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů – 1. místo v kategorii Nejlepší pokrývačské dílo roku 2015.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pomyslná laťka profesionality a řemeslného umu společnosti Pario se nachází skutečně velmi vysoko.

Ivo Románek

Pario s. r. o.
Denisovo nám. 791, 500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493, tel./fax: 495 535 749
e-mail: pario@pario.cz , www.pario.cz