V rámci její činnosti zasahuje hned do několika průmyslových oblastí, jako jsou např. zdravotnictví a hygiena, spotřební a elektro průmysl, potravinářství, obuvnictví nebo automobilový průmysl.

Dominantním segmentem je však stavebnictví, ve kterém Fatra nabízí podlahové krytiny z PVC a hydroizolační fólie. Hydroizolační fólie a doplňky jsou nabízeny v podobě kompletních systémů pro různé typy střech a staveb. Jsou určeny pro vytvoření povlakových izolací všech typů plochých i šikmých střech, teras, balkonů a spodních částí staveb proti negativním účinkům vody, radonu a některých chemických látek. Používají se také k izolaci jezírek a vodních ploch.
Fólie jsou vyráběny především z PVC metodou válcování nebo vícenásobné extruze na moderních výrobních linkách. Fatra ovšem ovládá i další technologii výroby hydroizolačních fólií na bázi termoplastických elastomerů. Jedná se o nové druhy elastomerních materiálů na bázi polyolefinů, obvykle známé pod zkratkou TPO = Termoplastický PolyOlefin, i když přesnější je označení FPO = Flexibilní Poly­Olefin. Tyto materiály vykazují obdobné vlastnosti jako vulkanizované kaučuky, ale je možné jejich zpracování běžnými plastikářskými technologiemi.

TPO – hydroizolační fólie na bázi termoplastických polyolefinů

Nová generace termoplastických elastomerů je založena na polyolefinech TPO. TPO materiály jsou alternativou měkčeného PVC v aplikacích, jakými jsou např. střešní hydroizolační folie.
Nabídka firmy zahrnuje kompletní systém, v jehož rámci produkuje jeden typ TPO fólie s označením FATRAFOL 925. Ta se vyrábí na bázi termoplastických polyolefinů (TPO) v šířce 2 m a je vyztužená PES mřížkou. Fólie je určena k provádění jednovrstvých povlakových krytin mechanicky kotvených plochých střech, střech s provozní vrstvou, přitížených kamenivem nebo vegetačním souvrstvím. Pod označením FATRAFOL  924H se pak skrývá nevyztužená střešní fólie vyrobená na bázi TPO, která je určena k opracování detailů a k výrobě dílců pro kompletaci hydroizolačních systémů staveb při provádění hydroizolačních plášťů fóliemi ­FATRAFOL P. Systém zahrnuje také veškeré příslušenství jako jsou např. tvarovky, poplastované plechy atp.
„V Evropě se historicky více používají PVC fólie, zatímco fólie TPO mají velkou tradici i prodejní převahu v Americe. Naše produkce je z majoritní části logicky postavena na PVC fóliích, po kterých je v rámci naší republiky i celé Evropy obrovská poptávka. Nicméně chceme být připraveni i na situaci, kdy se na nás obrátí např. zahraniční investor nebo projektant, který bude vyžadovat TPO fólie. A v tomto případě pro něj máme řešení. Naše TPO fólie jsme navíc oproti těm americkým, které jsou velmi tuhé a tudíž obtížně aplikovatelné, přizpůsobili podmínkám našich aplikátorů a zpracovatelských firem. Dalo by se říci, že jsme vlastnosti našich TPO přiblížili flexibilitě PVC fólií,“ říká vedoucí prodeje izolačních fólií společnosti Fatra a. s., Ing. Vlastimil Černíček.


Výhody hydroizolačních fólií TPO

Užitné vlastnosti TPO a PVC fólií jsou v podstatě stejné. Obě musí plnit především hydroizolační funkci. Významně se neliší ani ve způsobu aplikace a svařování (až na nižší teplotu potřebnou pro svaření TPO fólií).
„Výhodou TPO fólií je absence změkčovadel, která jsou obsažena v PVC fóliích. Změkčovadla v průběhu let postupně vyprchávají a PVC fólie se tak stávají křehčími a náchylnějšími na nejrůznější mechanická poškození. Vlastnosti TPO jsou v průběhu let stále stejné, tj. fólie nekřehnou v čase, mají stále stejné parametry a jsou vhodnější pro použití v nízkých teplotách, kdy jim nezpůsobí problémy ani teploty hluboko pod bodem mrazu, např. okolo - 40 °C. Naopak PVC má lepší fyzikálně mechanické parametry a nižší hořlavost,“ dodává Ing. ­Petr Mertlík z vývojového oddělení společnosti Fatra.
Jednou z kladných vlastností je také schopnost odrážet sluneční záření, tím pádem se střecha i podstřešní konstrukce méně zahřívají (tzv. cool-roof střechy). TPO fólie také velmi dobře odolávají UV záření a mohou být vystaveny přímým povětrnostním vlivům. Fólie se také dobře snáší s asfaltem a polystyrenem na rozdíl od PVC.
Nutno dodat, že TPO fólie lze vyrobit jak z polyethylenu (PE), tak z polypropylenu (PP). Ty ovšem nejsou vzájemně kompatibilní a nelze je mezi sebou svařovat. Celý systém včetně příslušenství musí být tedy vyroben na bází PE nebo dnes již rozšířenějšího PP.

Na vývoji TPO spolupracovala Fatra s FT UTB ve Zlíně

Spolupráce firmy Fatra, a. s. s Univerzitou Tomáše Bati (UTB) na vývoji a zavedení systému TPO do výroby a prodeje započala v roce 2012 v rámci státního grantu Center kompetence, která jsou součástí Technologické agentury České republiky (TAČR). Tento výzkum není jediným společným projektem s Fakulty technologické UTB ve Zlíně, zato, co do alokovaných financí, nejvýznamnějším.
Vývoj a testování směsí TPO pro nové systémy střešních izolací probíhá v současné době již šestým rokem, přičemž program spolupráce by měl být dokončen v příštím roce. Společnost Fatra spolupracovala s UTB na vývoji receptur a testování prototypových vzorků pro nové systémy střešních izolací, přičemž výzkum probíhal jak v laboratořích UTB ve Zlíně, tak i přímo ve Fatře. Výstupem spolupráce jsou soubory receptur s otestovanými zpracovatelskými i finálními vlastnostmi, prototypové vzorky a soubory návrhů pro výrobní technologie.
„TPO fólie se zjednodušeně řečeno skládá z PP polymeru, měkčícího polymeru, retardační části a dalších aditiv. Nalézt dokonalou směs s optimálními vlastnostmi není ovšem tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Proto jsem velmi rád, že nám výsledky laboratorního řešení pomohly fólii TPO vyvinout, vyrobit a rozšířit tak naše produktové portfolio o střešní hydroizolační fólie na bázi TPO, které na rozdíl od PVC fólií přináší snížení environmentálních dopadů používání plastů,“ říká Ing. Marek Šindelář, vedoucí oddělení vývojové laboratoře firmy Fatra.
Fatra v rámci spolupráce s UTB ve Zlíně ocenila především velmi moderní laboratorní linky pro hodnocení parametrů testovaných materiálů. Konkrétně jde například o kompaundační (výroba granulí) laboratorní linku, která se využívá pro přípravu vyvíjených směsí, reologické zařízení pro hodnocení tokových vlastností připravených materiálů, dynamický mechanický analyzátor pro charakterizaci visko-elastických vlastností testovaných fólií atd.Zvýšení kapacity výroby umožní nová válcovací linka

Společnost Fatra hodlá těžit z inovací a využít potenciál moderních technologií. Investuje proto do zvýšení kapacity výroby výstavbou nové válcovny. Komplex nejmodernějšího vybavení přitom zahrnuje válcovací a laminační linku, převíjecí a balicí linky, energetické a logistické zázemí a úsek pro recyklaci. Nová válcovna bude v plném provozu od listopadu 2019 a je největší investicí v novodobé historii společnosti.
„V rámci zvýšení kapacity výroby očekáváme významné navýšení tržeb společnosti. Zároveň tato investice přinese cca 100 nových pracovních míst. Pokud zůstanu u TPO fólií, nová linka nám umožní zvýšit kapacitu pro jejich výrobu,“ dodává Ing. Vlastimil Černíček.

Ing. Jiří Zahradnický

Fatra, a. s.
třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
tel.: 577 501 111, fax: 577 502 555
e-mail: info@fatra.cz
www.fatra.cz