Mezi takové materiály se řadí i výrobky společnosti Fatra a.s., závod Napajedla, která již řadu let produkuje vysoce odolné a kvalitní hydroizolační fóliové systémy na bázi PVC. Zajímalo nás, jaký byl zájem investorů o hydroizolace z produkce Fatry v uplynulém roce a také, jak se společnost vyvíjela v posledních letech. Na tyto, ale i další otázky týkající se Fatry, jsme se zeptali vedoucího prodeje hydroizolačních fólií společnosti Fatra a.s., pana Ing. Vlastimila Černíčka. Ten v úvodu říká:
„Pokud mohu loňský rok hodnotit z pohledu objemu dosažených prodejů, pak v porovnání s předchozím rokem 2022 jsme v tomto ohledu zaznamenali jejich nárůst cca o 5 %. Na počátku roku 2022 byl zájem o naše produkty velký, nicméně druhé pololetí bylo poznamenáno skokovým nárůstem cen energií a vstupních surovin. Na základě toho zájem ochaboval a nastalo období jakéhosi vyčkávání. Na počátku roku 2023 jsme však již zaznamenali slušný růst, situace se stabilizovala a prodeje zamířily vzhůru. Pevně proto věříme, že to nejhorší, ať již se jedná o covid nebo nestabilní vývoj cen energií a surovin máme za sebou a letošní rok bude ještě lepší. Díky výstavbě a zprovoznění nové válcovny jsme rozšířili naše kapacity, a jsme tak na nárůst požadavků našich zákazníků připraveni.

O které produkty z vašeho sortimentu byl největší zájem?
Naším nosným výrobním i obchodním produktem jsou střešní hydroizolační fólie Fatrafol 810 na bázi PVC-P pro mechanicky kotvené střechy. Fólie jsou vyráběny v tloušťkách 1,2 až 2 mm a šířkách 1050 až 2050 mm. Na přání zákazníků mohou být dodávány i v různém barevném provedení či povrchových dezénech. Dále vyrábíme zemní fólie, jezírkové fólie a také fólie, které jsou určeny pro střechy zatížené kačírkem nebo realizaci zelených střech. Tyto fólie tvoří zbylých 30 % našich výnosů.


Přichází Fatra do nového roku i s nějakými produktovými novinkami?
Ano. Do letošního roku vstupuje naše společnost hned se třemi novinkami. První z nich je fólie FATRAFOL 807 G. Tato fólie vyrobená na bázi PVC-P je vyztužena skelným rounem a opatřena podkladní vrstvou z netkané PES textilie. Je určena pro lepené systémy, a to zejména k lepení polyuretanovými lepidly na vhodnou tepelně izolační vrstvu (např. PIR, EPS), nebo pevnou konstrukci střešního pláště splňující požadavky na rovinnost (cetrisové desky, vibrovaný beton apod.) Jedná se vlastně o zdokonalenou verzi fólie 807 s lepšími užitnými vlastnostmi, jednodušším způsobem aplikace a lepší požární odolností.
Druhou novinkou je speciální dlaždice s obchodním názvem ­FATRAFOL WALK 600. Jak již napovídá samotný název, dlaždice FATRAFOL WALK 600 je určena pro vytváření bezpečných chodníků v prostorách střech. Dlaždice jsou vyráběny přepracováním barevně nehomogenních materiálů vznikajících při výrobě střešních fólií FATRAFOL. Tomu odpovídají vynikající technické parametry a vzájemná kompatibilita s fóliemi a materiály střešního systému FATRAFOL-S. Chodníky vytvořené z těchto dlaždic slouží k obsluze technických zařízení na střechách, jakými jsou STA, klimatizační jednotky, odvětrání střech apod. Použití těchto dlaždic výrazně snižuje riziko vzniku poruchy střešního pláště protržením.
Poslední z našich novinek je PVC-P profil s obchodním názvem FATRAFAST s hliníkovou výztuží. Tento profil je určen k instalaci různých konstrukčních prvků (např. roznášecí rošty, konstrukce pro fotovoltaické panely, technická zařízení, klimatizace, solární ohřívače atp.) na střechách nebo terasách s mechanicky kotvenou hydroizolační fólií FATRAFOL. Vložený hliníkový profil umožňuje připevnit konstrukční prvky šroubovým spojem, aniž by došlo k perforaci hydroizolační fólie. Profil se upevňuje horkovzdušným svárem na hlavní hydroizolační vrstvu střechy z mechanicky kotvené fólie FATRAFOL. Hliníková výztuha je na obou koncích opatřena plastovou zátkou. Profil je určen pro instalace na ploché střechy.

Co vám přineslo nedávné zprovoznění nové válcovny?
Jak již jsem zmínil v úvodu, výstavba nové válcovny pro nás znamenala především významné posílení našich výrobních kapacit, a to jak v segmentu izolačních folií, tak i podlahových krytin. Umožnilo nám to přesun produkce některých typů výrobků ze stávajících linek na nový provoz a také výrobu dalších výrobků zcela nové konstrukce, které by jinak nebylo možné dříve vyrábět. K rozvoji firmy to byl bezesporu správný krok, přičemž se jednalo se o největší investici v novodobé historii Fatry ve výši 1,4 mld. Kč.


Můžete jmenovat některé realizace z uplynulého roku?
Určitě můžu. Z těch nejzajímavějších bych rád jmenoval například O2 arénu v Praze, budovu Fragment také v Praze, logistický objekt CT Park v Kralupech nad Vltavou nebo administrativně skladový areál velkoobchodní společnost GIENGER v Napajedlích. Ze zahraničních bych rád zmínil např. logistické centrum ve Švédsku, distribuční centrum v Nizozemí nebo projekt rezidenční zástavby v Anglii atd.

Obstojí vaše výrobky i na vyspělých evropských či světových trzích?
Za tuto otázku vám děkuji. Domnívám se totiž, že skutečně málokdo ví, že naše hydroizolační fólie jsou významných exportním artiklem a více než 70 % naší produkce se vyváží na vyspělé trhy celého světa. Naše zastoupení fungují ve Velké Británii, v Polsku, Maďarsku, Francii nebo na Slovensku, ale také v Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě, Číně nebo Brazílii. Naší snahou je dále expandovat do USA či Afriky, nicméně poptávky registrujeme i z Mexika či dalších států. Reagujeme zkrátka na každý smysluplný podnět.

V jakých regionech České a Slovenské republiky působí vaše obchodní střediska?
Co se týká ČR, sídlí naše distribuční pobočka se skladem v každém z našich bývalých krajských měst. Působí v nich naši prodejci a skladníci, kteří zde poskytují servis spolupracujícím izolatérským firmám. Zajišťují pro ně jak prodej, tak i technické a další odborné poradenství či servis. Tato střediska přitom organizují nejen prodej našich fólií, ale i dalších materiálů pro realizaci střech, jakými jsou poplastované plechy, geotextilie, minerální vata, polystyrén, upevňovací technika apod.
Na Slovensku systém funguje podobně prostřednictvím našeho výhradního partnera, kterým je společnost Fatra Izolfa Partizánske. S touto firmou nás pojí již 25 let úspěšné spolupráce. Její regionální sklady jsou našim zákazníkům k dispozici v Bratislavě, Žilině, Partizánskem a Prešově. Střediska pracují na stejném principu jako v Čechách. To znamená, že vedle našich hydroizolačních fólií nabízí také tmely, lepidla, geotextilie, tepelné izolace a další doplňkový sortiment pro realizaci plochých střech. Okruh zdejších zákazníků tvoří opět vyškolené autorizované firmy.


Co je dle vašeho názoru pro realizaci kvalitního střešního pláště nejdůležitější?
V naší společnosti jsme si velmi dobře vědomi toho, že kvalitní a spolehlivá střecha vznikne jen tehdy, pokud bude náš materiál odborně a profesionálně zabudován. Každý rok proto v našem novém školicím středisku provádíme několik odborných kurzů určených pro montážní firmy. Jejich účastníci se v teoretické a praktické části učí, jak správně aplikovat střešní fólie FATRAFOL, i jak správně používat technické pomůcky nutné k jejich zabudování. Absolventi těchto školení od nás následně získávají osvědčení, že jsou způsobilí naše střešní fólie aplikovat. Pořádáme i školení pro projektanty. Zde je seznámíme s našimi produkty určenými pro stavební segment, včetně praktických ukázek správného navrhování střech, řešení detailů střech apod. Aplikační firmy podporujeme i v před realizační fázi, například zpracováním kotevních plánů a dalším technickým poradenstvím.

S jakými očekáváními vstupujete do roku 2024?
Víme, že naše výsledky jsou přímo úměrné tomu, jak se bude dařit našim zákazníkům z řad aplikačních a realizačních firem. Jsme s nimi proto neustále v těsném kontaktu. Z našeho posledního setkání s nimi vyplynulo, že rok 2024 by měl být pro nás rokem ještě větší stabilizace, než byl rok 2023. Z jejich vyjádření plyne, že větší projekty a rekonstrukce střech budou i v letošním roce nadále pokračovat. Naopak příliš velký posun neočekávají v segmentu bytové výstavby. Zásadní výkyvy tedy neočekáváme ani u nás a předpokládáme další období mírného růstu, v duchu všeobecných ekonomických předpovědí.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek