Od letošního roku navíc Fatra zařadila do svého výrobního programu systém zelených střech – FATRA GREEN ROOF. Abychom se dozvěděli více o novinkách i aktuálním dění ve společnosti Fatra a.s., navštívili jsme na začátku února Ing. Vlastimila Černíčka, vedoucího prodeje izolačních fólií, kterého jsme požádali o rozhovor.

Pane Černíčku, mohl byste zhodnotit, jak se Fatře dařilo v uplynulém roce? Máte již k dispozici aktuální statistiku?

Pokud se budeme bavit o našich hydroizolačních fóliích, již třetí rok v řadě jsme vyprodali kapacity naší výroby. Celkový obrat pak činil 1,2 mld. Kč. V segmentu podlahovin dosáhl  obrat  necelých 700 mil. Kč. Tato čísla sice napovídají, že se nám ekonomicky dařilo, bohužel ale narážíme na strop s kapacitou našich stávajících výrobních linek.

Ing. Vlastimil Černíček, vedoucí prodeje izolačních fólií


Nová válcovna Fatra

Od roku 2017 probíhala ve Fatře výstavba Nové válcovny. Mohl byste blíže charakterizovat tuto investici a jaká jsou vaše očekávání?

Projekt Nové válcovny byl definitivně schválen koncem roku 2016. Jedná se o strategický investiční projekt, který výrazně modernizuje a navýší stávající výrobní kapacity v segmentech izolačních fólií i podlahových krytin. Zahrnuje pořízení válcovací, laminační, adjustační a drticí linky, energetického centra a skladů o celkové výměře 4 500 m2, venkovní plochy o rozloze 5 500 m2 a vybudování vnitřní betonové komunikace v areálu včetně nové vrátnice. Samotná výstavba byla zahájena v srpnu 2017. Koncem roku 2017 byly realizovány sklady a budova pro převíjení. V roce 2018 probíhala výstavba nové výrobní haly pro válcovací a laminační linku. Na podzim 2018 byly navezeny výrobní linky. Rok 2019 až do současnosti byl vyhrazen pro montáž, zprovoznění, zkoušky a uvedení do zkušebního provozu.
Do projektu Nové válcovny ­Fatra investovala cca 1,4 miliardy korun. Realizace samotná integruje technologické a skladovací soubory tak, že vytváří optimální výrobní a logistické řešení. Dodavatelem stavebního díla byla společnost PSG Construction, projekt zhotovilo sdružení firem Centroprojekt group a B-Projekting.
Investice do nové válcovny pro nás znamená posílení naší pozice na českém i mezinárodním trhu. Očekáváme, že se nám díky navýšení kapacit podaří naplnit potřeby nejen našich stávajících zákazníků, ale také potenciálních odběratelů u nás i na zahraničních trzích.

V jaké fázi se nachází Nová válcovna nyní?

Nová válcovna se skládá ze dvou moderních válcovacích linek a jedné linky laminační. První válcovací linka je již předaná, má za sebou garanční zkoušky všech vyráběných produktů a je v provozu. Na druhé válcovací lince v současné době probíhají garanční zkoušky posledních produktů, které by měly být hotovy v řádu týdnů. Na nové laminační lince stále probíhají garanční zkoušky několika produktů, které se zde budou v budoucnu vyrábět. Kompletní spuštění Nové válcovny a zahájení produkce by mělo proběhnout ve druhém kvartálu letošního roku.

Předpokládám, že výstavbou Nové válcovny dojde k navýšení výrobní kapacity. Jaké produkty zde budete vyrábět a můžeme očekávat se spuštěním nové linky i nějaký nový produkt?

Samozřejmě dojde nejen k navýšení celkové výrobní kapacity hydroizolačních fólií a podlahových krytin, ale také k rozšíření nabídky podlahovin v roli o šíři 2 metrů, které by měly být uvedeny na trh v průběhu letošního roku.
Na nových válcovacích linkách hodláme vyrábět část stávající produkce, např. naši nejrozšířenější střešní hydroizolační fólii ­Fatrafol 810. Dále máme pro novou technologii válcování připraveny výrobky, které je nemožné nebo obtížné vyrábět pomocí stávající technologie vytlačováním. Mám na mysli např. tunelové fólie, speciální střešní fólie, pochozí balkonovou fólii atp.

Projekt Nová válcovna získal prestižní ocenění Stavba roku Zlínského kraje. Co porotu zaujalo nejvíce?

Projekt Nová válcovna získal titul Stavba roku Zlínského kraje v kategorii Průmyslových a zemědělských staveb. Podle mého názoru odborná porota ocenila především velikost stavby z pohledu jejího stavebního, technického i finančního rozsahu. Dále brala v potaz délku realizace a ekonomický dopad na firmu a samozřejmě i její okolí.

Systém zelených střech od českého výrobce Fatra Green Roof


Zelené střechy – FATRA GREEN ROOF

Novinkou ve vašem portfoliu je systém umožňující realizaci zelených střech, tzv. ­FATRA GREEN ROOF. Kdy jste přišli s myšlenkou nabízet systém zelených střech?

Zelené střechy jsou trendem dnešní doby. Jako výrobce hydroizolačních fólií máme zkušenosti již téměř 15 let se speciální hydroizolační fólií vyztuženou skleněným rounem s označením FATRAFOL 818/V-UV, která je určena pro přitížené střechy ať už betonovými dlaždicemi, štěrkem (kačírkem) nebo substrátem v případě tzv. zelených střech. Novinkou je, že jsme od letošního roku schopni dodat zákazníkům nejen hydroizolační fólii samotnou, ale kompletní systém zelené střechy. Na veletrhu Střechy Praha, který se konal na začátku února v Praze, se systém FATRA GREEN ROOF, jak jsme jej nazvali, setkal na našem stánku s velkým zájmem odborné i laické veřejnosti.

Jaké varianty zelených střech nabízíte?

Naše nabídka zahrnuje jak extenzivní (EXTENSIVE UNIVERSAL F, EXTENSIVE LIGHT F) tak intenzivní střechy (INTENSIVE UNIVERSAL F).


Extenzivní střechy
Jde o střechy s nižší nosností střešní konstrukce a tenkou vrstvou substrátu. Pro tento typ střech jsou vhodné rostliny rozšiřující se do plochy jako jsou trvalky, skalničky a suché rostliny, které snesou extrémní podmínky střídání tepla, sucha a mrazu. Tento typ zelených střech má minimální nároky na údržbu.

Intenzivní střechy
Tento typ je charakteristický vysokou nosností a silnější vrstvou substrátu. Tyto střechy jsou vhodné pro vytvoření zahrady s použitím květin, keřů a nízkých stromů. Vyžadují však pravidelnou údržbu a závlahový systém.

Mohl byste nám prozradit, jaké jsou podle vašeho názoru největší výhody zelených střech?

Zelené střechy zabraňují přehřívání střech a prodlužují tak jejich životnost. Zpomalují odtok dešťové vody a odlehčují kanalizační systém. Také regulují teplotní výkyvy uvnitř budov a zlepšují mikroklima. Kromě toho, že pohlcují škodliviny a prach, chrání také hydroizolační vrstvu před působením UV záření, čímž se prodlužuje její životnost. Nesmíme opomenout také fakt, že mají výraznou estetickou funkci a nabízí architektům a projektantům další možnost jejich projekty odlišit a obohatit.

Jste připraveni nabídnout zákazníkům i technické poradenství? Jaké další služby nabízíte v této souvislosti?

Nabízíme kompletní systém, tzn. jak samotnou skladbu zelené střechy, ale také veškeré služby. Ty zahrnují konzultace problematiky zelených střech, zpracování technické studie návrhu, návrh doporučených doplňků pro zelenou střechu, kalkulace odtokových a retenčních vlastností, doporučení spolehlivých instalačních firem pro provedení střechy a samozřejmě cenové kalkulace. Skladby zelených střech je možné nalézt také v projekčních nástrojích BIMTech Tools. V současné době je již systém FATRA GREEN ROOF v nabídce naší společnosti.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Fatra, a. s.
třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
tel.: 577 501 111
e-mail: info@fatra.cz
www.fatra.cz