Snížení teploty můžeme dosáhnout několika způsoby. Nejjednodušší je instalace klima jednotky. Tato je poměrně energetický náročná a nevede k úspoře energie, která se vyžaduje pro novostavby a rekonstrukce.

Požadavky na úsporu energie požaduje Směrnice EP a Rady 2010/31/EU (EPDB 2) o energetické náročnosti budov ze dne 19. května 2010 a závazná norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Norma řeší požadavky pro zimní období, aby byly minimální tepelné ztráty a maximální úspora energie na vytápění. Zároveň norma pro obytné budovy požaduje, aby vnitřní prostor na konci své doby chladnutí vykazoval v letním období nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti +27 °C a nebylo nutné používat klimatizaci. Teploty pod krytinou v šikmé střeše v letních měsících dosahují přes +60 °C, u plochých střech to může být krátkodobě až +90 °C.

Jak můžeme dosáhnout na splnění toho požadavku?

Správný návrh tepelné izolace a skladby střešního pláště výrazně ovlivní letní prohřívání v podkrovních prostorech. Tepelná izolace z minerálních vláken izoluje v zimním období, ale velmi málo v letní období. Tepelné záření snadno prochází otevřenou strukturou vláken vyplněnou vzduchem  Tepelné izolace puren PIR s oboustranným hliníkem velmi dobře izolují v zimním i v letním období. Mají uzavřenou buněčnou strukturu vyplněnou pentanem. V zimním období je intenzita slunečního záření malá, slunce hřeje málo a krátce (cca 10,5 hod.). V letním období slunce hřeje více a déle (cca 15,5 hod.). Ventilační mezera pod krytinou tvořená výškou kontralatě má v letním období malou účinnost. Rozdíl teplot u okapu a hřebene má minimální rozdíl, a proto dochází k pomalému proudění vzduchu v mezeře pod krytinou.

Materiály s vysokou akumulační schopnosti v létě snižují prostup tepelného záření a prodlužují fázový posuv tepla. Hodnotícím ukazatelem je měrná tepelná kapacita (c - J/kg.K). Minerální vata 940, polystyren 1250, PIR izolace 1400, OSB deska 2100, plná cihla 920.

Graf průběhu teplot ve střešní skladbě


České zastoupení společnost puren Německo provedlo praktické zkoušky během letního období po dobu tří měsíců na vytipovaném objektu o těchto parametrech: sedlová střecha s pálenou krytinou na latích, nadkrokevní zateplení puren PIR Protect tl. 140 mm (izolační deska s oboustrannou hliníkovou vrstvou a integrovanou pojistnou hydroizolací), parozábrana s AL povrchem, dřevěné palubky. Teplota v interiéru nepřekročila +27 °C.

Ověřovacími výpočty byla porovnávána skladba šikmé střechy s tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi s PIR nadkrokevní izolací.

Ke zlepšení tepelné pohody v interiéru a prodloužení fázového posunu tepla z exteriéru do interiéru je nutné do střešní konstrukce přidat vrstvu s vysokou tepelnou kapacitou. Společnost puren doporučuje použití OSB desky min. tl. 12,5 mm mezi dvě vrstvy tepelné izolace PIR s oboustranným hliníkem. Tento způsob prodlouží fázový posuv z 3,9 hod. na 8,2 hod.

Problematika letního prohřívání interiéru je ovlivňována ještě řadou dalších faktorů. Orientace budovy, nadmořská výška, střešní okna, konstrukce stěn a podlah, druh krytiny. Při návrhu nadkrokevního zateplení s puren PIR izolacemi poskytujeme projektantům technické poradenství bezplatně.

www.puren.com/cz