Některé části objektů mohou mít dodatečný požadavek na zajištění vodotěsnosti těchto mezer neboli dilatačních spár. Toto zajištění vodotěsnosti nelze podceňovat, neboť se to může později vymstít v neskonale vyšších nákladech, než v případě prvotního profesionálního provedení.

Proto je potřeba vědět, že kvalitní provedení vodotěsné podlahy v podzemních garážích, parkovacích domech, ale i na střechách multifunkčních center apod. závisí na mnoha faktorech, které nesmíme opomenout. Jedná se zejména o deformace stavebních konstrukcí, u kterých dochází k rozměrovým změnám a z toho vyplývajícího různorodého napětí. Jsou tu však i vlivy okolního prostředí, jako je vlhkost, teplota, sedání stavby, posun podloží stavby apod. Je pak na statikovi, aby všechny tyto vlivy vyhodnotil a spočítal, kolik mají projektantem navržené dilatační spáry dilatovat. Stejným způsobem samozřejmě statik postupuje i u dilatačních spár, kde není požadována vodotěsnost.
Investor, respektive generální dodavatel stavby, pak na základě výpočtů statika vybírá vhodnou vodotěsnou dilataci, která splňuje stanovené parametry dilatování. Pokud se chce vyvarovat reklamací, tak by měl věnovat pozornost i samotné konstrukci dilatace a kvalitě materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Ty, logicky vzato, mají vliv na vodotěsnost a životnost samotné dilatace.

A právě zde existují rozdíly mezi jednotlivými výrobci vodotěsných dilatací. Tak např. někteří výrobci nepoužívají dostatečně kvalitní nerezovou ocel u vrchní-pohledové části dilatace. Vlivem působení posypové soli (chlorid sodný), která se v zimním období dostane z podběhů aut s rozbředlým sněhem na dilataci, pak může tato „nerez“ začít rezivět. Jsou dokonce i výrobci, u nichž vrchní část dilatace tvoří pouze hliník. Ten je ovšem náchylný na bodovou korozi v přítomnosti chloridů.

Dilatace DEFLEX jsou vyráběny pomocí nejmodernějších technologií a s použitím těch nejkvalitnějších materiálů. Na to dohlíží už řadu let MPA (Material­prüfungsanstalt) University ve Stuttgartu. Zvlášť přísná kontrola je ze strany Ústavu věnována zejména vodotěsným dilatacím série 500.

Velkou výhodou vodotěsných dilatací DEFLEX série 500 je nejen použitý kvalitní materiál, ale i jejich konstrukce (viz obrázky níže). Nosný profil je vyroben z masivního hliníku, přes který je osazena elastická vložka a ta je následně upevněna nerezovým krytem. Elastická vložka (materiál Nitriflex, DIN 18541) je odolná proti olejům, oxidaci, kyselinám, UV záření, povětrnostním vlivům, teplotám od -30 °C do 60 °C, stejně jako stárnutí a posypové soli. Obdobné vlastnosti pak má i nerezový kryt.

Vodotěsné dilatace DEFLEX série 500 byly vzhledem ke své vysoké kvalitě použity v řadě projektů všemi velkými stavebními firmami po celé České a Slovenské republice. Ne jinak tomu bylo i v případě projektu Šantovka, kdy Metrostav použil 1 147 m těchto dilatací v podzemních garážích, tak jako už v mnoha svých předchozích projektech.

SARGON a. s.
prodejní sklad: Sladovnická 4, 620 00 Brněnské Ivanovice
sídlo: Nám. 28 dubna 10/40, 635 00 Brno-Bystrc
tel.: 545 216 653, mobil: 777 123 053, fax: 545 216 654
e-mail: sargon@sargon.cz, www.sargon.cz