Jak je možné vidět pouhým okem, zatímco střecha s taškami opatřenými glazurou vypadá jako nová, u střech kde byly použity betonové tašky bez povrchové úpravy či se vsypem, jsou tyto silně znečištěny a esteticky nevyhovující.  Z tohoto příkladu tedy plyne jasný závěr. Povrchové úpravy tašek Tondach fungují a jsou prověřeny v praxi.

Povrchové úpravy pálených střešních tašek Tondach

Střešní tašky Tondach nabízí dva typy povrchových úprav – glazury a engoby. Glazury jsou vyráběny ze zušlechtěných  rozplavených jílů s obsahem oxidů kovů, do níž jsou přidávány sklovité příměsi. Tyto jíly se nanáší na tašku před výpalem a natavují se na povrch tašky při teplotách nad 1000°C . Po výpalu je povrch tašek krásně lesklý a hladký. To chrání tašku před ulpíváním nečistot a tašky tak zůstávají jako nové po celou dobu své životnosti.

Engoby jsou vyráběny na obdobném principu jako glazury, do směsi však nejsou přidávány příměsi skla. Engoby vytváří elegantní povrch tašek matného lesku, který střeše dodává decentní vzhled.Cíl pro budoucnost - stále nový vzhled střechy po desítky let

Stavitelé rodinných domů v ČR i SR kladou stále větší důraz na vysokou kvalitu stavebních konstrukcí. Jejich cílem je minimalizovat náklady na budoucí údržbu domu a dlouhodobě zachovat jeho perfektní stav. Výzor střechy v tomto ohledu sehrává významnou roli. Povrchové úpravy keramických střešních tašek Tondach vychází těmto požadavkům vstříc, jsou bezúdržbové a zachovávají trvale nový vzhled střechy v řádu desítek let.