Proto bychom zateplení střechy neměli brát na lehkou váhu. Platí to jak v případě, kdy se bude v podkroví bydlet, tak i v případě kdy prostory pod šikmou střechou zůstanou neobydlené.

Způsobů zateplení šikmé střechy je hned několik. Střechu můžeme zateplit tradičním způsobem – vkládáním izolace mezi a pod krokve anebo můžeme zvolit zateplení nad krokvemi. Díky tomu maximálně využijeme podkrovní prostor k bydlení a necháme vyniknout krásu dřevěného krovu. Z hlediska tepelněizolačních i akustických vlastností je tento způsob zateplení nejvýhodnější variantou.

Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL: ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS a nadkrokevní kovové držáky.


Čím bychom se měli řídit při výběru izolace?

Volba kvalitního zateplení je klíčová. Je důležité používat kvalitní izolace, které mají výborné tepelné, akustické i protipožární vlastnosti. Izolace z kamenné vlny jsou díky vyšší objemové hmotnosti tvarově stálé a pružné, v konstrukci nesesedají a neprověšují se, nevznikají spáry ani mezery, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně funkční po desítky let. Jejich vyšší objemová hmotnost přináší vyšší užitnou hodnotu právě v oblasti tepelných, akustických i protipožárních vlastností.


Zateplení šikmé střechy nad krokvemi pomocí systému TOPROCK.


Pro izolaci střechy nad krokvemi nabízí společnost ­ROCK­WOOL systémové řešení ­TOPROCK, které je vhodné pro rekonstrukce i novostavby, je ideální pro nízkoenergetické i pasivní domy. Součástí tohoto systému jsou nehořlavé izolace z kamenné vlny ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS a nadkrokevní kovové držáky.
Podkroví zateplené nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL je zárukou komfortu a bezpečí, rovněž zdravého a příznivého mikroklimatu v místnostech.

www.rockwool.cz