Moderní objekty z vysoce kvalitních stavebních materiálů vybavené řadou inovativních řešení se mohou chovat jako stroj složený z perfektně padnoucích částí, jehož hlavním cílem je splnění přísných požadavků nízkoenergetického nebo pasivního stavebnictví.

Na začátku se zaměřme na rozdíl mezi nízkoenergetickými a pasivními stavbami. Tento rozdíl spočívá v množství energie nutné k vytápění budovy během roku. U nízkoenergetických staveb je o něco menší než množství určené pro tradiční stavebnictví definované individuálně pro každý stát (v Polsku je to cca 40 kWh/m2/rok).
Zatímco množství energie pro vytápění pasivní stavby bylo určeno Centrem Pasivního Domu v Darmstadtu a je to jen 15 kWh/m2/rok. Díky této hodnotě jsou pasivní domy často nazývány extrémně energeticky úspornými a jsou projektovány s myšlenkou na pasivní získávání energie z obnovitelných zdrojů, tepla uživatelů a domácího vybavení. Energie k vytápění je teplo získané z mechanické ventilace, které zahřívá čerstvý vzduch. V případě potřeby existuje možnost dodatečného vytápění.

Střešní okna FTT U8, Belgie.

Hmota pasivního domu by měla být kvůli minimalizaci tepelných ztrát jednoduchá a nekomplikovaná, s co možná nejnižším součinitelem A/V (poměr plochy vnitřních překážek k celkovému objemu domu). Objekty s tímto standardem mají obvykle minimalistický tvar, 1-2 podlaží, jsou nepodsklepené. Během tvorby projektu je nutno věnovat pozornost orientaci na světovou stranu a velké množství prosklených ploch směrem k jižní straně. Ze severní strany se okna nedoporučují nebo se omezují na minimum. Rozmístění místností má také svůj význam. Technické místnosti a garáž je nejlépe umístit na severní stranu. Na jižní stranu je vhodné situovat otevřené místnosti, ve kterých se pobývá často a jsou určeny k odpočinku, učení, práci.
Stavba objektu s nižšími požadavky na energii je z dlouhodobého hlediska výhodnější než takového, který splňuje sotva minimum energetických požadavků. Pamatujme ovšem, že nejdůležitějšími funkcemi domu je pohodlí a spokojenost jeho obyvatel. Nerozhodujme se pro energeticky nejúspornější a nejdražší řešení, pokud na ně finančně nestačíme. Klíčem pro optimální úspornost je racionální vyvážení nákladů stavby a používání domu.

Belgie

Pasivní rodinný dům s kompaktní kostrukcí charakteristickou pro tento typ staveb. V objektu byla využita střešní okna FTT U8 ­Thermo se součinitelem prostupu tepla Uw=0,58 W/m2K.

Velká Británie

Green Unit jsou ekologické modulové stavby se zvýšenou energetickou úsporností. V modulech byla využita super energeticky úsporná střešní okna FAKRO FTP-V U5 se součinitelem prostupu tepla Uw=0,97 W/m2K.

Holandsko

Během projektování budov se zvýšenou energetickou úsporností je důležitá také jejich orientace na světovou stranu. Super energeticky úsporná střešní okna FTP-V U5 namontovaná v této realizaci mají součinitel prostupu tepla Uw=0,97 W/m2K.

Okna FTT U8 Thermo, Holandsko.

Holandsko

Energeticky úsporný rodinný dům. Během stavby byly použity stavební materiály s vysokými parametry energetické úspornosti, mj. střešní okna FTT U8 ­Thermo se součinitelem prostupu tepla Uw=0,58 W/m2K.

Polsko

Mateřská školka s pasivním standardem v Podegrodu. Budova byla vybavena solárními kolektory a tepelným čerpadlem. Objekt prosvětlují střešní okna FTT U8 Thermo se součinitelem prostupu tepla Uw=0,58 W/m2K.

Mateřská školka v Podegrodu, Polsko. Střešní okna FTT U8 Thermo.

tel. 558 712 629
e-mail: fakro@fakro.cz
www.fakro.cz