Za všechny můžeme zmínit kupříkladu City Green Court, City Tower a nedávno Main Point na Pankráci, nákupní galerii Nová Harfa, obvodový plášť víceúčelové haly O2 arény, či naposledy administrativní komplex s názvem Visionary v Praze Holešovicích.

Veškeré systémy Hueck se vyznačují vynikající kvalitou, nadčasovým designem, výborným řemeslným zpracováním a výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi. Neustálé je také inovační úsilí firmy, které reflektuje na požadavky architektů, investorů, zpracovatelů i uživatelů.
Dokládají to poslední novinky ve výrobním sortimentu firmy. První z nich, kterou bychom vám rádi představili, je systém s názvem HUECK Lambda SA I. Tento systém je určen do hustě zastavěných městských aglomerací, které se vyznačují nadměrným zatížením hlukem. Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku škodí zdraví, snižuje koncentraci i pracovní výkon.
V centrech měst je dnes však prakticky nemožné se hluku vyhnout. Směrnice TA-Lärm o ochraně před hlukem říká, že za příjemnou hladinu akustického tlaku (hluku) v interiéru je považována hodnota do 35 dB (A) během dne a do 25 dB (A) v noci. V tomto kontextu je snížení hluku přicházejícího z venkovního prostoru o pouhých 10 dB vnímáno jako velmi vítané. Pro uživatele budov je však také krajně nepříjemné, pokud si nemohou přirozenou cestou vyvětrat, nebo jsou-li zvuky z venku zcela zablokovány. V takovém případě se lidé cítí zcela odříznutí od svého bezprostředního okolí a vyvolává to v nich nepříjemný pocit. Zároveň mnohem intenzivněji a rušivěji vnímají zvuky uvnitř budovy.

Inovativní řešení se systémem HUECK Lambda SA I

S inovativním řešením tohoto problému přichází na trh společnost Hueck. Její nový okenní systém s názvem HUECK ­Lambda SA I totiž umožňuje dosažení snížení hladiny hluku z venkovního prostředí při uvedení okna do ventilační polohy, tím je zajištěn přívod čerstvého vzduchu do interieru, až o 31 dB.
Další výhody okenního systému Hueck Lambda SA I popisuje jednatel společnosti ­Hueck s. r. o., pan Ing. Pavel Novák, když říká: „Velkou výhodou tohoto systému je, že i v rušných lokalitách můžete v noci spát při mírně otevřeném okně. Hluk je příjemně odcloněn a vy nemáte pocit, že jste v místnosti uvězněni. Díky přirozenému větrání dochází v obytném prostoru k plynulé výměně vzduchu, což vytváří ideální klima pro pobyt člověka. Hloubka otevření nebo sklopení křídla je 50 mm,“ dodává dále Ing. Novák.

Visionary

Další výhody systému HUECK Lambda SA I

HUECK Lambda SA I nabízí nejen z pohledu větrání, ale také vizuálně, projektantům a architektům atraktivní alternativu k nárazovým tabulím nebo dvojitým oknům. Jednotné hloubky profilů a pevné rámy umožňují, že stejný vnější vzhled může být realizován pro stavební části vystavené vysokým i nízkým hladinám hluku.
Ať už se jedná o individuální řešení oken s ventilátorem nebo spodním světelným oknem pro ventilaci nebo okna integrovaná do okenního pásu – systém ­HUECK Lambda SA I může být kombinován různými způsoby v rámci modulárního systému Lambda. Konstrukce oken ­Lambda SA I vychází ze standardní okenní série Lambda WS090, která má vysoké tepelně-izolační vlastnosti (hodnota Uf 0,7 až 1,2 W/m2K)
Dále má firma Hueck ještě sérii Lambda SA II, která má pouze předsazenou labyrintovou konstrukci a její hlukový útlum je 26 dB. Maximální hlukový útlum lze dosáhnou použitím série ­Lambda SA III, což je v podstatě Lambda SA I doplněná předsazenou labyrintovou konstrukci s celkovým hlukovým útlumem 39 dB. Tato hodnota určitě uspokojí i velmi náročného investora.

Pokrokové systémy pro výrobu hliníkových oken a dveří

Dalšími dvěma velmi zajímavými sériemi jsou série Hueck Lambda WS 075 pro okna a Hueck Lambda DS 075 pro dveře. Obě série jsou dostupné ve třech tepelně-izolačních variantách. ­Nejjednodušší varianta má obchodní označení Eco, střední Plus a nejvyšší Pro. Vzájemně se liší středovým těsněním u oken, tepelnými vložkami v profilech a po obvodu skel. Mají také různá zasklívací těsnění. Okenní profily jsou uzpůsobeny pro systémová kování GEN 4.0ROTO. Rovněž existují křídelní profily s eurodrážkou. Kování GEN 4.0 se vyznačuje vysokou únosností a velmi úspornou montáží do křídla a rámu. Pro okna otevíravě sklopná do 200 kg a pro otevíravá do 300 kg. Obě série vynikají především vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Okenní série ­HUECK Lambda WS 075 má hodnotu Uf ≥ 0,86 W/m2K.

City Green Court


Výhody a zpracovatelské parametry systému HUECK Lambda WS 075 pro okna

- Stabilní profilová konstrukce s hloubkou 75 mm je určena pro obvyklé druhy otevírání.
- Štíhlé pohledové šířky kombinace rám křídlo od 90 mm.
- Zasklívací tloušťky: 53 mm fixní zasklení a 63 mm okenní křídla.
- Použitá zasklívací těsnění z materiálu EPDM včetně těsnění pro zasklení se samočisticím efektem.
- Hliníkové systémové profily jsou vybaveny tepelným můstkem „Lambda Therm“, tepelný můstek je vyroben z inovovaných materiálů.
- Možnost použití skrytého okenní­ho kování nebo kování přiznaného.
- Různá tvarová řešení na vnější a vnitřní straně od zaoblení až po přímé hranaté tvary.
- Optimalizovaná výroba díky menšímu počtu sortimentu příslušenství a možnost použití stejných dílů pro spojení vnějšího a vnitřního profilu (rohový spoj a T spoj).
- Kompatibilita mezi sériemi WS075DS 075 včetně DS 075 FD – Série Hueck Lambda WS 075 je určena pro okna otevíravá, otevíravě sklopná, sklopná, posuvná a stulpová.
- Maximální povolená výška křídla je 2835 mm, maximální plocha křídla je 3,3 m2. Tyto hodnoty platí pro použití skrytého okenního kování GEN 4.0. Při osazení tohoto kování se neopracovávají táhla. Systém je opatřen také okenními klikami ve zcela novém designu.

Výhody a zpracovatelské parametry dveřní série Hueck Lambda DS 075

- Dveřní série Hueck Lambda DS 075 má Uf ≥ 1,3 W/m2K.
- Stabilní profilová konstrukce s konstrukční hloubkou 75 mm pro dveře dovnitř a ven otevírané.
- Tloušťky zasklení konstrukce s hloubkou 75 mm jsou možné až do 53 mm.
- Plocha rámu a křídla na vnitřní a vnější straně pro dveře dovnitř a ven otevírané je v jedné rovině.
- Možnost vložení dveřní výplně s překrytím křídla jednostranným nebo oboustranným.
- Různá tvarová řešení na vnější a vnitřní straně od zaoblení až po přímé hranaté tvary.
- Dveřní kování se šroubuje přímo do tepelného můstku ­Lambda Therm.
- Optimalizace výroby díky použití stejných dílů a stejných dílů kování (stejné dveřní panty, stejný rámový profil) pro dovnitř a ven otevírané dveře.
- Realizovatelné velikosti křídel – maximální výška / maximální šířka 3 100 mm / 1 500 mm.
- Maximální hmotnost křídla až 300 kg.
- Kompatibilní se sérií Hueck Lambda DS 075 FD a okenní sérií Hueck Lambda 075 FD (domovní vchodové dveře).

Florentinum

Protipožární systémy Lava 77 – 30, 77 – 60 a Lava 77 – 90

s požární odolností a vylepšenými tepelně izolačními vlastnostmi díky inovovaným protipožárním a zároveň tepelným vložkám vloženým do profilů.

Zcela novou kvalitu do výroby hliníkových dveří přináší systémy HUECK Lava. Tyto systémy jsou určeny pro výrobu dveří s vyššími nároky na bezpečnost i tepelně izolační vlastnosti. Požární odolnost dveří vyrobených z těchto systému činí 30 minut u systému Lava 77 – 30, 60 minut u systému Lava 77 – 60 a v neposlední řadě Lava 77 – 90 s odolností 90 min. Konstrukce HUECK Lava tvoří tepelně izolovaná hliníková protipožární konstrukce.

HUECK Lava 77 – 30, odolnost EI 30

- Dveřní křídlo max. hmotnost 250 kg.
- Max. výška křídla 3 009 mm, max. výška stěny s dveřmi 4 120 mm.
- Nouzová a paniková uzávěra podle EN 179 a EN1125.
- Tato série je podle normy EN 16034  a lze ji deklarovat označením CE. Dveřní konstrukce z této série lze vsadit do požární fasády Trigon 50FP30, kterou ze rovněž deklarovat označením CE.

HUECK Lava 77 – 60, odolnost EI 60

- Dveřní křídlo max. hmotnost 270 kg.
- Max. výška křídla 2 553 mm, max. výška stěny s dveřmi 3 500 mm.
- Nouzová a paniková uzávěra podle EN 179 a EN1125.

HUECK Lava 77 – 90, odolnost EI 90

- Dveřní křídlo max. hmotnost 300 kg.
- Max. výška křídla 2 509 mm, max. výška stěny s dveřmi 3 100 mm.
- Nouzová a paniková uzávěra podle EN 179 a EN1125.

Main Point

Fasádní systém Trigon 50, Trigon 60 a Trigon Unit L

Společnost Hueck nabízí také fasádní systémy série Trigon pro realizaci konstrukcí prosklených fasád typu sloupek/příčka příp. příčka/příčka a elementové fasády.
Sloupko/příčková fasáda Trigon může mít pohledovou šířku profilu 50 mm nebo 60 mm. Může být použit stejný profil na sloupek i příčku nebo rozdílný v závislosti na potřebné statice konstrukce fasády. Hloubka fasádních profilů je v rozmezí 50 až 263,5 mm. Konstrukce elementových fasád je téměř vždy navrhována pro daný objekt v závislosti na představách architekta a požadovaných vlastnostech fasády dané investorem.

Konstrukce systému

Tepelně izolační hliníková fasáda je řešena jako sloupová konstrukce pro vertikální, šikmé, vodorovné nebo polygonální stěny. Tloušťka zasklení může být mezi 4 a 58 mm. Možné jsou různé vložené prvky systému HUECK (okna, dveře, posuvné elementy).

Izolační zóna

Izolační můstky jsou z polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny nebo z pěnového polyethylenu se zvýšenou tepelnou izolací.

Těsnění

Těsnění konstrukce fasády Trigon je z materiálu EPDM včetně ošetření jeho povrchu gleitpolymerem.

Ostatní vlastnosti

- Vhodné pro pasivní domy, ift WA 15/2.
- Vodotěsnost statická RE 1200, dynamická 250 Pa/750 Pa (EN 12154).
- Třída propustnosti pro vzduch AE (EN 12152)
- Odolnost proti zatížení větrem 2,4 kN/m2 povolené zatížení nebo 3,6 kN/m2 zvýšené zatížení (EN 12179)
- Odpor kuličky až do FB 4-NS
- Odolnost proti vloupání WK1/WK2/WK3 (ENV 1627), maximální hmotnost skla do 600 kg Trigon 50 a 800 kg Trigon 60.

Fasáda Trigon 50 FP 30

Protipožární fasáda s odolností EI 30 pro vnější konstrukce. Vychází z profilace Trigon 50. Vlastnosti této konstrukce lze deklarovat označením CE. Do této fasády lze vkládat protipožární prvky série LAVA.

Posuvné konstrukce:

Pro výrobu posuvných konstrukcí se používá série VOLATO M+. Dvoukolejný posuvný systém s maximální hmotností křídla 440 kg a maximálními rozměry křídla Š x V 3235 x 3000 mm. Různá schémata otevření včetně provedení fix a jedno křídlo, tzv. monorail. Maximální tloušťka zasklení je 48 mm. Tato série je ještě doplněna jednoduššími konstrukcemi VOLATO SLS 075 a VOLATO SLS 075 CS.

A co říci závěrem?

Firma Hueck má více jak dvěstěletou tradici výrobků z neželezných kovů, neboť byla založena v roce 1814. Výroba profilů na bázi hliníku pro okna a dveře se datuje v polovině minulého století. Od té doby se stále zlepšovaly vlastnosti jednotlivých profilových řad. Firma Hueck patří každý lichý rok k pravidelným účastníkům největší stavební výstavy v Evropě, výstavy BAU Mnichov. Zde jsou vždy prezentovány novinky firmy Hueck. Bližší informace o systému Hueck nalezne každý bez nutnosti registrace a použití vstupního kódu (na rozdíl od naší konkurence) na www.hueck.com. Zde jsou všechny katalogy v plné verzi včetně zpracovatelských podkladů, zkušebních protokolů a protokolech o vlastnostech.
Přesvědčete se sami na těchto stránkách o vysoké technické úrovni produktů firmy Hueck nebo se obraťte na zastoupení firmy ­Hueck v Praze 6.
Všechny systémy HUECK se dále vyznačují elegancí, vysokou stabilitou a dlouhou životností. Tyto vlastnosti jsou prověřeny mnoha stavbami u nás doma i v zahraničí.

Hueck s. r. o.
Bělohorská 662/196
169 00 Praha 6
Tel.: +420 246 083 573-4,
E-mail: office@hueck.cz
www.hueck.com, www.hueck.cz