Toto ocenění získají budovy, které splní požadavek na certifikaci v oblasti snížení spotřeby svých provozních energií, využívají obnovitelné zdroje nebo používají materiály, které díky úsporné výrobní technologii nejméně zatěžují životní prostředí. Fasády na obou těchto budovách jsou z elementových fasád  systému Hueck.

Čilý stavební ruch panuje na Pankráci i nyní, kdy je zde dokončována řada významných bytových, multifunkčních i kancelářských staveb.
K těm nejzajímavějším z nich patří projekt s názvem Main Point Pankrác. Ten vznikl v architektonickém ateliéru DAM Architekti. Autory návrhu jsou architekti Petr Burian, Jiří Hejda a Robin Muller. Spoluprací se na návrhu podílela i Arch. Lenka Kadrmasová. ­Investorem díla je společnost PSJ Invest.
Obsahem projektu je realizace celkem pěti výškových budov, které mají půdorysný tvar zaoblených trojúhelníků. Toto výtvarné pojetí jednoznačně odděluje budovy od dalších administrativních budov v okolí a dodává mu punc originality.
Dominantním a zároveň jednotícím prvkem budov je fasáda obvodových plášťů. Tu tvoří kombinace hliníkových prosklených prvků a předsazených vertikálně umístěných stínicích lamel. Horizontálně je fasáda opticky členěna s pomocí dvou vodorovných spár do tří částí, když obdobně taktovány jsou i objekty v blízkém okolí.
Pro realizaci prosklených fasád obvodových plášťů projektu Main Point Pankrác byly použity hliníkové fasádní systémy firmy Hueck. Zajímaly nás další podrobnosti. Spojili jsme se proto s jednatelem společnosti Hueck v ČR, panem Ing. Pavlem Novákem a požádali jsme jej, zdali by nám neposkytl konkrétní informaci k fasádnímu systému, který byl použit při realizaci lehkého obvodového pláště fasády projektu Main Point na Pankráci. Ten v úvodu našeho setkání říká: „Pro realizaci prosklených prvků fasády budov projektu Main ­Point na Pankráci byl architekty vybrán náš profilový fasádní systém ­Hueck série Trigon Unit L, modifikovaný pro tento objekt. Jedná se o systém s vysokou tepelnou izolací, který je určen zejména pro provádění zavěšených elementových prosklených fasád. Profilový systém Hueck Trigon Unit L v sobě navíc optimální měrou spojuje vynikající design a spolehlivost konstrukce co se týče těsnosti, jednoduchosti opracování a montáže.


V čem byly požadavky na prosklené části fasád Main Point Pankrác specifické?

Důraz byl kladen zejména na vynikající tepelně izolační schopnosti fasády, kdy součinitel prostupu tepla prosklených fasádních dílců je na úrovni Ucw = 0,93 W/m2K. Značné jsou také rozměry jednotlivých prosklených elementů, kdy největší jsou 3,7 x 2,6 m.

Jaká společnost fasády realizuje?

Pláště všech pěti objektů projektu provádí společnost Skanska, konkrétně její závod Lehké obvodové pláště (Skanska LOP).

Byly vaše hliníkové fasádní systémy použity i pro jiné projekty zde na Pankráci nebo i jinde v Praze?

Ano. Již dříve jsme se našimi dodávkami podíleli na realizaci proskleného obvodového pláště s názvem City Tower (realizace SIPRAL a. s.) a naše systémy byly použity i při výstavbě kancelářského objektu City Green Court, budovy MMF v Troji a objektu Aviatika v Praze Jinonicích (realizace všech tří SKANSKA LOP), Galerie Harfa, Florentinum (realizace SIPRAL a. s.).
Kromě obvodového pláště jsou v budově Main Point Pankrác použity naše protipožární konstrukce na vnitřních protipožárních příčkách ze systému Hueck, série ­LAVA, které realizuje firma ­RETRE s. r. o. se sídlem v Třeboni.
V současné době firma SKANSKA LOP realizuje s firmou ­Hueck objekt VISIONARY v Praze 7, objekt Dynamika v Praze Jinonicích a City Element na Pankráci.
Vedle nápaditého tvaru a úsporné prosklené fasády jsou další zajímavostí projektu Main Point Pankrác také zelené střechy, které jsou součástí všech pěti budov souboru. Jejich plochy jsou koncipovány jako relaxační zahrady, které by měly být dostupné budoucím uživatelům objektu. Zelené střechy se také postarají o výrazné snížení teploty v okolí budov i menší nápor na odvodňovací systém objektu při silných deštích. Celkově projekt Main Point Pankrác představuje pokrokový koncept výstavby s ohledem na trvale udržitelné životní prostředí.

Ivo Románek

Hueck s. r. o.
Bělohorská 662/196, 169 00 Praha 6
tel.: 246 083 573, 246 083 574
e-mail: office@hueck.cz
www.hueck.com, www.hueck.cz