Pokud okna v letošní „zimní zkoušce“ selhávají, odborníci na okenní profily ze společnosti VEKA definovali 6 klíčových kritérií, podle kterých může každý vybrat kvalitnější okna, která příští zimu nezklamou.

Při výběru okna je nutné se zaměřit na následujících 6 důležitých kritérií. Pokud se jich bude kupující při výběru držet, dočká se oken, která v místnosti udrží teplo, propustí více slunečního světla a zamezí nepříjemnostem typu zatékání či rosení na skle:
1)  Prostup tepla celým oknem
2)  Prostup tepla rámy okna
3)  Parametry distančního rámečku mezi skly
4)  Odolnost proti zatékání
5)  Schopnost tlumit hluk
6)  Prostup světla oknem

1) Prostup tepla celým oknem
Klíčovým faktorem pro tepelně izolační vlastnosti okna je hodnota Uw (w = window). Popisuje ztrátu tepla oknem zevnitř směrem ven, měřenou ve wattech na čtvereční metr a kelvin [W/(m2K)]. „Obecně platí, že čím nižší je tento součinitel prostupu tepla, tím větší je izolační účinek okna a tím i úspora energie,“ říká odborník na okna a okenní profily Jindřich Kalda, hlavní technik společnosti VEKA.
Při porovnávání nabídky oken tedy stačí porovnat hodnotu Uw a zjistit, které okno propouští více tepla. Pokud máte starší okna, prostup tepla a výdaje spojené s vytápěním můžou být obrovské v porovnání s okny moderními (viz obrázek níže).

2) Prostup tepla rámy okna
Teplo logicky uniká i skrze rámy, a tento prostup tepla je určován hodnotou Uf (f = frame). Samostatně tato hodnota nemá vypovídající schopnost o vlastnostech celého okna, ovšem má vliv například na kondenzaci vodní páry. „Obecně platí, že čím nižší hodnota prostupu tepla rámy, tím vyšší je odolnost proti kondenzaci vodní páry na povrchu profilu,“ vysvětluje Kalda.

3) Parametry distančního rámečku mezi skly
Hodnota ψ [W/mK] udává množství tepelné energie, která uniká vlivem rámečku na okrajích skla, ke kterému jsou přilepena dvě skla tvořící dvojsklo. Platí čím nižší hodnota, tím lepší. Tento parametr má zásadní dopad na teplotu povrchu skla v oblasti distančního rámečku. „Ovlivňuje, zda na skle v oblasti rozhraní skla a zasklívací lišty bude docházet k rosení, tedy srážení vodní páry,“ říká Kalda.

4) Odolnost prosti zatékání
Schopnost okna odolat současnému působení větru a deště - odborně řečeno „hnaného deště“ - je při výběru okna rovněž důležité zohlednit. Tato schopnost je obvykle označována kódy 7A, 8A, 9A a dále písmenem E. Platí čím vyšší kód, tím vyšší odolnost.

5) Schopnost tlumit hluk
Míru izolace okna proti hluku určuje index vzduchové neprůzvučnosti - Rw[dB]. Platí čím vyšší hodnota, tím více okno proti hluku izoluje. Standardní hodnota pro plastová okna je Rw= 32[dB].

6) Prostup světla oknem
Parametr "g" je koeficient propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %. Skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla směrem dovnitř, který vzniká vstřebáním slunečních paprsků na prosklené ploše. „Čím větší je hodnota koeficientu g, tím větší je pasivní solární zisk energie, a tudíž do interiéru proniká více světla,“ potvrzuje Kalda.