Představujeme jednoduché a unikátní rohové spojení parapetu s omítkou prostřednictvím podparapetního profilu FLEXI. Profil doporučujeme použít při výměně nebo osazování nových parapetů.

Z důvodu řádného odvodu vody z parapetu je nutné, aby byl parapet zabudován alespoň s minimálním sklonem směrem ven od okna.
Předmětem řešení je profil, jehož ramena se lehce přizpůsobí úhlu mezi parapetem a fasádou (zdí). Především u rekonstrukcí, kde bývá sklon více než 90°.

Podparapetní profil FLEXI slouží k trvalému dilatačnímu spojení parapetu s omítkou. Eliminuje vznik prasklin z důvodu teplotní dilatace rozdílných materiálů (omítka, plast, ocel, měď atd.). Minimalizuje vznik prasklin vlivem mechanického namáhání. Řeší vzhledový - estetický detail omítka/parapet.

S celým sortimentem plastových profilů se můžete detailně seznámit na: www.mat-plasty.cz