Základem absorbéru jsou nosné profily systému HAMPPEP se základními rozměry 125 x 90  mm, po stranách opatřeny „zámky“, které slouží k vzájemnému spojení profilů. Nosné profily jsou variantně doplněny krycími tlumicími lištami lichoběžníkového tvaru nebo standardního tvaru (dle systému HAMPPEP) s pohltivou výplní.

Pevnost sestavy HAM je zajištěna kovovými prvky - kovovou výztuhou uvnitř spodního nosného profilu, kovovými zpevňujícími objímkami a bočnicemi.

Veškeré kovové díly jsou opatřeny antikorozní povrchovou úpravou.

Hlukový absorbér částečně nahrazuje výšku stěny v místech, kde není možné z různých důvodů postavit vysokou stěnu, např. v případě požadavku na nižší hmotnost protihlukového opatření.

Účinnost absorbérů je potvrzena odborným měřením v reálném prostředí a ne v laboratorních podmínkách.
HAM se montují do předem osazených ocelových sloupů HEA nebo HEB obdobně jako panely vlastní protihlukové stěny. Spáry mezi přírubou sloupu a panely se těsní pryžovými profily.

Skladebné délky absorbérů odpovídají skladebným délkám protihlukových panelů; maximální délka je 5 m.

Provedení hlukového absorbéru:
jednostranné/odrazivé (HAM/O)
–    absorbér s pohltivou výplní, zadní stěna odrazivá
jednostranné/pohltivé (HAM/JP)
–    absorbér s pohltivou výplní, zadní stěna se standardními pohltivými lamelami protihlukové stěny systému HAMPPEP
–    oboustranné (HAM/HAM)
–    nosné profily opatřeny z obou stran absorbérem s pohltivou výplní

Barevné provedení je možné dle dohody se zákazníkem v odstínech dle RAL a imitace dřeva.
Vzhledem ke konstrukčnímu řešení je možno absorbér (obdobně jako vlastní protihlukové panely HAMPPEP) využít jako „zelená stěna“.

V září 2011 proběhla instalace hlukového absorbéru ve firmě ­NAVOS a.s., Kroměříž – zadání bylo snížení hlučnosti provozu sušičky krmiv. Výška sušičky zrní 30 m + 3 m je boční výstup nad stěny.

Vyjádření manažera a hlavního projektanta Ing.Miroslava Vaňka ze společnosti NAVOS a.s., Kroměříž:
„Naše společnost NAVOS a.s., hledala efektivní způsob odhlučnění provozu nově postavené sušičky zrní. Areál firmy sousedí s občanskou výstavbou, která by byla vystavena monotónnímu hluku ze sušičky.

Naše požadavky lze shrnout do 3  bodů:
•    lehká protihluková stěna s vysokou pohltivou účinností a malou výškou,
•    odolná na nárazový vítr ve výšce až 30 m,
•    snadný transport do výšky a lehká montáž.

Společnost MATEICIUC a.s. předložila řešení, které splňovalo výše uvedené požadavky:
Plastová protihluková stěna má výšku 1 m a je ukončena hlukovým absorbérem HAM o výšce 0,378 m
Jen horní ukončovací prvek zvyšuje účinnost odhlučnění o 3 dB, samotná protihluková stěna má zvukovou pohltivost DLa 20 dB. Celkový efekt po úspěšně dokončené montáži je velice dobrý. Naši hlavní stěžovatelé, obyvatelé z blízké rodinné zástavby, si na průmyslový hluk z ventilátorů již nestěžují. Hosté naší firmy rovněž chválí barevné a estetické provedení protihlukové stěny a hlukového absorbéru na nově postavené sušičce zrní.“

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411 , fax: 556 730 417
e-mail: info@mateiciuc.cz, www.mat-plasty.cz