Tlaková kanalizace PRESSKAN® je vhodná pro odkanalizování jednotlivých objektů i pro řešení odvádění splaškových vod z celých obcí. Využívá se v případech, kdy je v dané lokalitě špatný spád, vysoká hladina spodní vody nebo jiné nevhodné podloží. Výtlačné potrubí tlakové kanalizace se ukládá do nezámrzné hloubky (cca 120 cm) a díky použitému materiálu kopíruje terén a bez větších technických problémů může překonávat problematické úseky stavby, jako jsou přechody vodotečí nebo silnic. Dá se také výhodně využít v obcích s rozptýlenou zástavbou. Ve všech těchto případech by použití gravitační kanalizace bylo neekonomické nebo nerealizovatelné.

Systém tlakové kanalizace je založen na tom, že u každé nemovitosti je umístěna čerpací jímka, do které jsou gravitačně svedeny všechny splaškové vody (tedy ne dešťové) u dané nemovitosti. V šachtě je umístěno objemové čerpadlo s řezacím zařízením. To rozmělní všechny nečistoty a tlakovým potrubím DN40 je odvede buď do stávající kanalizace (v případě odkanalizování jednotlivé stavby), nebo přímo na čistírnu odpadních vod.

Čerpadlo PRESSKAN® je určeno pouze k čerpání splaškových a kalových vod o teplotě do +35 °C. Dokáže si poradit i s krátkovláknitými a dlouhovláknitými látkami (tráva, sláma, slupky od ovoce) a pevnými částicemi o zrnitosti max. 5 mm. Plášť a rotor motoru čerpadla, řezací zařízení, spojovací materiál a hydraulika jsou vyrobeny z nerezové oceli. Štíty motoru a sací a výtlačné těleso čerpadla jsou vyrobené z litiny, obtoky jsou z polyetylenu. Použitá konstrukce umožňuje v případě servisního zásahu snadnou demontáž částí nebo celého čerpadla, a ulehčuje tak jeho snadnou údržbu.

Technologie PRESSKAN® je řízena automatikou a snímačem hladiny. V okamžiku, kdy hladina dosáhne horního maxima, dojde k sepnutí čerpadla a odčerpání splašků z šachty. Při dosažení minimální hladiny je čerpadlo automaticky vypnuto. Skříňka ovládací automatiky je umístěna ve vzdálenosti do 15 m od čerpací šachty buď na zdi, nebo v samostatném stojanu. Na přání klienta je možno ji dovybavit počítadlem provozních hodin, zvukovou nebo optickou signalizací, dálkovým přenosem provozních stavů nebo dálkovým řízením pomocí nadřazeného systému.

Čerpadla 1 1/4“ NP-S jsou vyráběna s připojovacím napětím 3 x 400 V nebo 230 V. Obě provedení jsou vzájemně kompatibilní v tlakové síti.

Hlavní výhody technologie PRESSKAN® jsou nízké investiční  náklady, bezobslužný   provoz a možnost odkanalizování problematických objektů. Jde o spolehlivý český systém s více než 20letou provozní zkušeností.

PRESSKAN system, a. s.
Vápenice 13-15, 796 01 Prostějov
tel.: +420 582 344 291, fax: +420 582 341 356, GSM: +420 777 730 130
e-mail: presskan@presskansystem.cz , www.presskansystem.cz