Obvyklá praxe je použití pažících boxů, které jsou dodávány v několika velikostních a pevnostních řadách - pro hloubky cca od 2,5 m až po cca 5,5 m. Při použití pažících boxů se používá usazovací postup nebo zatlačování boxů.

Usazovací postup lze použít v případech, kdy ve výkopu je přechodně stabilní podloží, výkop leží mimo oblast ovlivněnou budovami nebo jinými stavebními objekty a mimo oblast ovlivněnou provozem na komunikacích. V ostatních případech se doporučuje pažící boxy zatlačovat.
V některých případech použití pažících boxů není optimální nebo je přímo nemožné. Jde především o příčná vedení, velké hloubky, tekoucí písky, nutnost velké podchozí výšky, velká šířka výkopu.    
V místech, kde se nachází větší množství příčných vedení se používá systém komorových pažnicových boxů. Zapažení výkopu s tekoucími písky nebo výkopu, jehož hloubka je větší než 5-6  m nebo šířka přesahuje cca 4  m, je vhodné řešit kluznicovým pažením s válečkovými vozíky. Tento systém pažení lze s výhodou využít i v případech, kdy potřebujeme zapažit šachtu pro čerpací stanici, pro nádrže, pro základy mostních pilířů atd. Výhodou tohoto systému je robustní konstrukce, velká stabilita zapaženého výkopu, průběžné zapažení bez mezer (na rozdíl od pažících boxů) a manipulace s jednotlivými prvky systému. Systém válečkových vozíků umožní velmi jednoduše pokládat do výkopu roury delší, než je jedno pole tím, že je lze na kluznici posouvat ve svislém směru. Robustní konstrukce těchto vozíků a přírubové spojení s případnými rozšiřovacími mezikusy rovněž zajišťuje velkou stabilitu zapaženého výkopu. Tento systém v nejsilnější třířadé variantě umožní zapažit maximální hloubku cca 11,5 m a maximální šířku téměř 9,5 m.

 

Speciální pažení pro výkopy - pažící boxy.
Speciální pažení pro výkopy - pažící boxy.


Montáž tohoto systému je postupná. Postupné sestavování jednotlivých prvků - spojení kluznic s vozíky a následné vzájemné spojení, vkládání jednotlivých pažících desek do profilů kluznic vyžaduje menší síly a klade menší nároky na hmotnost rypadla. Rovněž postupné vytahování jednotlivých dílů z výkopu je díky menším třecím silám na jednotlivé prvky jednodušší a snazší.        
Všechny výše uvedené systémy pažení vyrábí německá firma SBH, kterou v České republice zastupuje firma TESTA, s.r.o. s provozovnou v Jesenici u Prahy. Firma nabízí prodej a pronájem pažení včetně technického poradenství. Kromě pažících systémů nabízí firma TESTA, s.r.o. i prodej, pronájem a servis hydraulických skalních fréz, hutnící techniky, řezaček, laserové techniky, elektrocentrál, těsnících vaků a dalších stavebních strojů.

 

TESTA, s.r.o.
Budějovická 6, 252 42 Jesenice u Prahy
tel./fax: 241 930 148, tel.: 241 930 156
mobil: 737 246 850-3
e-mail: testa.sro@iol.cz, testa.sro@seznam.cz
www.testa-jesenice.cz