Slib v podobě certifikace všech svých výrobních závodů v Evropě a SNS (sdružení nezávislých států bývalé SSSR) čtyřmi hlavními mezinárodními manažerskými standardy splnila 3. března 2011, kdy obdržela ocenění od přední certifikační společnosti Bureau Veritas. Oceněné standardy zahrnují certifikaci systémů managementu kvality, enviromentálního managementu, hospodaření s energií i řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bureau Veritas tak potvrzuje závazek společnosti Knauf Insulation vyrábět pouze kvalitní a ekologické produkty pomocí trvale udržitelných výrobních procesů.

Již v průběhu roku 2010 se začala společnost Knauf Insulation transformovat ze zodpovědné firmy na společnost, která dlouhodobě usiluje o udržitelný rozvoj. Poté, co byla zveřejněna první zpráva o trvalé udržitelnosti v rámci celé skupiny, převzala společnost Knauf Insulation všechny závazky z ní vyplývající a slíbila je do konce roku 2011 splnit.  Konkrétně se zavázala podpořit trvale udržitelný rozvoj ve výrobě, zejména efektivnějším hospodařením s energiemi, zkvalitněním procesu recyklace a zvýšením podílu obnovitelných zdrojů. Díky neustálému zlepšování těchto klíčových ukazatelů udržitelnosti získala společnost Knauf Insulation čtyři hlavní certifikáty mezinárodních manažerských standardů pro všechny své výrobní závody na území Evropy a států SNS už nyní. Jmenovitě se jedná o ISO 9001 (Systém managementu kvality), ISO 14001 (Systém enviromentálního managementu), EN 16001 (Systém managementu hospodaření s energií) a OHSAS 18001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Úspěšná implementace standardů udržitelnosti ve společnosti Knauf Insulation byla potvrzena přední mezinárodní nezávislou certifikační společností Bureau Veritas.

Jednotlivé závazky jsou důležité, ale pouze implementace správných manažerských systémů zajistí, že společnost Knauf Insulation bude schopná i nadále vylepšovat všechny klíčové ukazatele udržitelnosti,“ říká David Ducarme, technický ředitel skupiny. „Proto jsme hrdí na to, že jsme získali významné certifikáty ISO 9001, ISO 14001, EN 16001 a OHSAS 18001 pro všechny výrobní závody v Evropě a SNS,“ dodává David Ducarme.

„Izolace má rozhodující roli při utváření udržitelného stavebnictví. Zodpovědní výrobci by měli rovněž zajistit, aby izolace a její výroba byly stále více vedeny udržitelnějším směrem,“ vysvětluje Tony Robson, generální ředitel skupiny Knauf Insulation. „Jsme jedna z prvních společností v oboru, která získala všechny čtyři certifikáty pro své výrobní závody v Evropě a na území SNS. Ocenění dokazuje, že my v Knauf Insulation bereme zodpovědný a udržitelný rozvoj velice vážně,“ doplňuje Tony Robson.

Společnost Knauf Insulation certifikáty oficiálně obdržela u příležitosti konání britského kongresu a veletrhu Ecobuild. Certifikáty předal Dirk Reyneart, certifikační manažer společnosti Bureau Veritas, dne 3. března 2011 v Londýně při slavnostním ceremoniálu. Všechny tyto certifikáty jsou volně ke stažení na webových stránkách http://www.knaufinsulation.cz/documents/overview/certifikaty.