V letošním roce představí svá nová řešení okenního i dveřního kování s důrazem kladeným především na zabezpečení objektů.

V letošním roce společnost Wink­haus CR, s.r.o., uvede na český trh novou generaci celoobvodového kování s zvem activPilot (obr. 1). Toto kování bylo představeno českým zákazníkům už na stavebním veletrhu IBF v roce 2007. Mezi výrobci oken a dveří vzbudilo velký ohlas, ale před fyzickým uvedením kování na celoevropský trh bylo třeba vyjasnit spoustu technických, výrobních i cenových faktorů, což si vyžádalo delší čas. To vše proběhlo v uplynulých dvou letech především na německém trhu a v letošním roce je kování activPilot plně připraveno pro své uvedení na trh český.

activPilot
- nový standard okenního kování

Systém activPilot firmy Winkhaus přiší řadu inovativních a praktických řešení, která se nepochybně stanou novým standardem okenního kování. Tento systém byl vyvinut na základě okenního kování autoPilot, ze kterého byla převzata některá ověře řešení. Nevzniklo tedy zcela nové kování, ale důsledným vylepšením a zdokonalením všech jednotlivých prvků bylo vyvinuto ve všech směrech dokonalejší okenní kování. Kování activPilot je založeno na "inteligentních” prvcích, které v sobě sdružují několik funkcí, a tím se podařilo výrazně snížit počet jeho prvků. Kování activPilot je velmi varia­bilní a může být použito pro plastová, dřevě i hliníková okna všech typů i velikostí, přesto vyniká jednoduchým a intuitivním ovládáním a lehkým chodem (obr. 2).

Vysoký standard zabezpečení okna jednoduše, rychle a levně

Kování activPilot klade zvýšený důraz na bezpečnost. Už ve standardních variantách je použit uzavírací čep ve tvaru hříbku, který při zavření okna klikou zajíždí do speciálních bezpečnostních rámových protiplechů, a tím znemožní silné uvolnění křídla z rámu. Vypáčení je dokonce znemožněno i v poloze, kdy je okno sklopeno. Zvyšováním počtu hříbků a příslušných bezpečnostních protiplechů po obvodě okna lze měnit třídu bezpečnosti okna podle požadavku zákazníka.
Bezpečnostní hříbek navíc slouží jako seřizovací prvek. Po určité době provozu je nutné každé okno seřídit, aby opět splňovalo parametry nastavené výrobcem (únik tepla, průnik hluku, průnik vody, apod.). Regulace přítlaku okenního křídla do okenního rámu se provádí povytažením a pootočením excentrického hříbku, který se tak dostane třecí plochou do protiplechu do jiné polohy. Hříbek je osmihranný, má tedy osm možných poloh pro regulaci přítlaku, než bude nutné okenní těsnění vyměnit (obr. 3).

Rychlá montáž, raciolní logistika

Konstrukce systému activPilot byla vyvinuta na základě požadavku na jednoduchou a rychlou montáž okenního kování. Je to modulární systém, kde řada prvků je univerzálních, plnících několik funkcí zároveň. Tím se podařilo snížit počet konstrukčních prvků o zhruba 30 % (např. rámových protikusů jsou jen tři typy). To zname především zkrácení doby potřebné na výrobu okna a výrazné snížení skladových zásob výrobců oken. Navíc je možné tímto kováním vybavit okna všech materiálů - plastová, dřevě i hliníková - i všech typů - oblouková, šikmá, okna velkých i velmi malých rozměrů.

Méně prvků, více funkcí

Méně prvků okenního kování ­activPilot zname, že některé jeho funkce jsou sdruženy do jediného prvku. Sdružení bezpečnostní a seřizovací funkce osmihranného hříbku již bylo zmíněno. Pojistka chybné manipulace znemožňuje pohyb klikou v otevřené poloze okna a je standardní součástí kování activPilot. Tato funkce je zároveň sdružena s prvkem přizvedávání, které při zavírání okna nadzdvihává okenní křídlo do správné pozice. To je výhodné zvláště u velkých těžkých oken, která lze snadno zavírat bez nutnosti jejich přizdvihnutí pomocí kliky (obr. 4).
Dalším příkladem unifikace je integrace tzv. hřebínku do otevíravě-sklopných nůžek přidržujících křídlo při sklopení okna (tj. v tzv. ventilační poloze). Hřebínek umožňuje pohybem kliky mírné vyklápění okna zhruba po 1° do čtyř (popř. šesti) dalších poloh, a tak je možné jednoduše a plynule regulovat intenzitu výměny vzduchu v místnosti - samozřejmě při použití okenní kliky s tzv. čtvrtou polohou (obr. 5).

Kování activPilot - symbol inovace a vysoké jakosti
Při konstrukci systému activPilot byl kladen důraz na ergonomii a funkčnost jednotlivých prvků. Zároveň byl brán ohled na estetické hledisko a kování bylo navrženo v souladu se současnými trendy průmyslového designu. Všechny prvky kování mají dokonalý vzhled a vypadají velmi elegantně.

Dveřní technika Winkhaus

Řízení kontroly přístupu, zabezpečení bezpečného úniku osob z daného prostoru či zajištění bezpečnosti a komfortu při otevírání a uzamykání dveří se na českém, ale i celosvětovém trhu stává stále diskutovanějším tématem. Právě z tohoto důvodu posiluje společnost Winkhaus svoji divizi dveřní techniky. Na veletrhu IBF představí řadu výrobků, které nabízejí efektivní výrobní a systémová řešení pro kontrolu vstupu do objektů a budov.

Mechanické vícebodové zámky

Vícebodové zámky Winkhaus je možné instalovat do všech dveřních materiálů (plast, dřevo, hliník, ocel) (obr. 6).Základními produkty společnosti Winkhaus jsou vícebodové zámky Winkhaus R4 a RT4 vybavené tzv. excentry (mimostředovými válečky). Ty zajišťují dostatečný přítlak dveřního křídla k rámu po celé výšce dveří. Zámek lze využít především u dveří, které nemusí splňovat velké bezpečnostní roky na zajištění objektu.
Mezi vícebodové zámky významně zvyšující bezpečnost vstupních dveří patří zámky opatřené dvěma masivními hákovými závorami z oceli (u Wink­haus označení M2). Jsou ovládané cylindrickou vložkou nebo klikou a závora poháně cylindrickou vložkou tvoří třetí uzamykací bod. Klasický, vložkou ovládaný zámek je vybaven dvouzápadovým otáčecím mechanismem, zatímco klikou ovládaný 3bodový zámek Winkhaus je uzamykán otočením kliky o 45 ° směrem nahoru a sledným jednozápadovým otočením klíče v cylindrické vložce. Po jejich uzamknutí dochází k "zapadnutí" hákových závor (obr. 7)hluboko do protiplechů, což zaručuje maximální bezpečnost dveří. Výhodou je i velmi snad montáž. K dostání jsou také zámky Winkhaus M4 se čtyřmi masivními hákovými závorami (5bodový zámek Winkhaus) nebo Winkhaus B2, které jsou místo hákových závor opatřeny trny.

Sofistikovanější variantou zámku M2 je 3bodový zámek Winkhaus AV2 (obr. 8). Je to mechanicky samozamykací vícebodový zámek se dvěma masivními hákovými závorami. Jeho uzamykací mechanismus zabezpečí dveře automaticky ihned, jakmile dojde k zapadnutí křídla do rámu dveří. Otevření je možné zevnitř pomocí kliky nebo zvenčí otočením klíče v cylindrické vložce. Součástí zámku je také závora, kterou lze uzamknout jednozápadovým otočením klíče v cylindrické vložce a jež tak nabízí další ochranu dveří (třetí uzamykací bod) - pak je nutné odemykat i zevnitř klíčem.

V případech, kde je nutné zajistit rychlý a bezpečný únik osob z daných prostor, jsou k dostání nouzové či panikové vícebodové zámky Winkhaus AP179 a AP1125. Oba zámky disponují dvěma masivními hákovými závorami, k uzamykání dochází jednozápadovým otočením klíče v cylindrické vložce, ale každý odpovídá jiné normě. Pouze zámek Winkhaus AP1125, splňující požadavky normy EN 1125, lze použít v budovách, do kterých má přístup také neproškole veřejnost. Otevření dveří zevnitř je umožněno vodorovným madlem (panikovou hrazdou). Oba zámky rovněž podléhají nutnosti instalace cylindrické vložky s volným během spojky.

Elektronické systémy

V poslední době se pro kontrolu vstupu do objektu výrazně rozšiřuje použití elektronických systémů. Tyto zámky jsou ovládány tzv. bezpotenciálním elektrickým kontaktem; jsou to například domácí telefon, čtečky karet a čipů, numerická klávesnice, biometrie (otisk prstu) či dálkové ovládání. V případě výpadku dodávky elektrické energie je ale možné zámek kdykoli ovládat mechanickým otočením klíče v cylindrické vložce (obr. 9).

Vícebodový elektromechanický zámek Winkhaus EAV je automaticky uzamčen po zapadnutí dveřního křídla do rámu, kdy dochází k vysunutí obou hákových závor a zapadnutí střelky kliky do uzavřené polohy (obdobně jako u zámku AV2). Rozdíl je v tom, že odemknutí je možné nejen zevnitř pomocí jednoduchého stisknutí kliky a zvenčí otočením klíče v cylindrické vložce, ale také právě všemi výše zmíněnými elektronickými způsoby. Zámek je tedy opatřen elektromechanickou jednotkou pro otevírání. Samozřejmě dodatečnou ochranu poskytuje také manuální uzamčení dveří.

Druhou variantou je tzv. plně elektromotorický 3bodový zámek Wink­haus BlueMotion vybavený přídavným elektromotorem, který zajišťuje uzamknutí obou masivních hákových závor, střelky i závory. Motor slouží k vytvoření silného přítlaku mezi dveřním křídlem a rámem a zajišťuje optimální těsnost dveří. Zámek nabízí také možnost nastavení denního či nočního režimu. Zároveň alternativně odpovídá normám EN179* a EN1125** a lze jej proto použít jako zámek nouzový či panikový.

Mechanické cylindrické vložky sériové a systémové

Winkhaus je také výrobcem bezpečnostních cylindrických vložek (obr. 10, 11).Díky jejich širokým možnostem je společnost Winkhaus v tomto segmentu schopna uspokojit požadavky jak výrobců otvorových výplní, tak i koncových spotřebitelů různých úrovní od jednotlivých vlastníků bytů až po roč projektová řešení systémů generálního a hlavních klíčů (SGHK), tj. od úrovně standardní stavební cylindrické vložky Winkhaus ECO až po úroveň bezpečnostních cylindrických vložek Winkhaus AZP CZ, VSP CZ či VS6P CZ certifikovaných do daných bezpečnostních tříd (tzv. "BT3" či "BT4") včetně právní ochrany proti nelegálnímu kopírování klíče či cylindrické vložky. Vložky zařazené do bezpečnostních tříd BT3 a BT4 jsou samozřejmě zajištěny i proti překoní metodou tzv. "bumpingu".
Mnohé z těchto produktů společnosti Winkhaus budou představeny na stavebním veletrhu IBF v Brně, který se ko od 21. do 25. dubna 2009.